• Vereniging
    • Vereniging van Eigenaren
    • Belangenvereniging
Home / vve /

financieel

Een belangrijke taak van het bestuur van een VvE is het bijhouden van de financiële administratie van de vereniging. Dit financieel beheer is een veelomvattende taak, alle inkomende en uitgaande bedragen dienen overzichtelijk geadministreerd te worden.

Het is bijvoorbeeld noodzakelijk om direct te administreren om zo eventuele wanbetalers snel te kunnen signaleren. Door bij een betalingsachterstand gelijk actie te ondernemen, kunnen grote problemen voorkomen worden.

Financiële administratie

Elke Vereniging van Eigenaren is verplicht een administratie bij te houden van de financiën binnen een VvE. De financiële administratie moet bijgewerkt worden en daarnaast moeten facturen ingeboekt en betaald worden. Zo moeten onder meer de servicekosten maandelijks geïnd worden. Ook moet er een begroting gemaakt worden en moeten jaarstukken als de balans en verlies- en winstrekening aan de leden van de VvE gepresenteerd worden. Dit kan een tijdrovende en ingewikkelde klus zijn, zeker wanneer het om een grotere VvE gaat.

Financieel beheer

Het is mogelijk om het financiële beleid van de VvE door een professionele partij te laten verzorgen. Er bestaan verschillende beheerkantoren die hier gespecialiseerd in zijn. Een administratiekantoor kan de diverse taken verrichten: de dagelijkse financiële administratie van de VvE verzorgen, het betalen van facturen, het opstellen van een begroting, het beheren van de bankrekeningen van de VvE en het incasseren van de servicekosten.

Hulpprogramma's financiën

Als VvE hoeft u echter niet de hele financiële administratie uit handen te geven. Het is ook mogelijk om met een administratief programma of webdienst zelf uw financiële administratie te verzorgen. Het voordeel van een webdienst is dat u vanaf iedere locatie kunt inloggen en zo altijd (veilig) kunt werken aan de VvE-administratie. Iedere penningmeester kan zo zelf het financiële beheer van de vereniging verzorgen.

Lees meer
78

Kredietcrisis en VvE

In hoeverre raakt de kredietcrisis u als lid van een VvE? Is het spaargeld van de VvE veilig en wie is aansprakelijk als de bank waar het spaargeld is ondergebracht failliet gaat?

financieel - 19 November 2013
363847

MJOB en Onderhoud

De werkzaamheden aan een complex bij onderhoud en/of woningverbetering zijn te verdelen in casco, installaties en afwerkingsmaterialen.

gevel - 23 January 2015
1114

Goed voorbereid met de VvE-basiscursus

VvE Centraal helpt met het delen en toetsen van kennis. Door veel te investeren in het opbouwen en uitbouwen van haar onafhankelijke kennisplatform is VvE Centraal uitgegroeid tot een internetplatform waar artikelen, VvE dienstverleners, VvE nieuws en nu

beheer - 3 September 2014
363788

Energie Collectief

Energiekosten besparen zonder werk en elk jaar weer de beste prijs omdat ons collectief niet gebonden is aan 1 leverancier. Bespaar gem. tussen de 15 en 25%

energie - 20 January 2015
1108

Snellere verkoop dankzij verkoopstyling

Met de huidige grillige woningmarkt kan het een aardige uitdaging zijn om een woning te verkopen. Op sommige wooncomplexen prijken al maanden, zo niet langer, bordjes met 'te koop'.

financieel - 27 August 2014
363846

MJOP en dakbedekking

Een grote kostenpost in de meerjarenbegroting (MJOB) van de VvE is de dakbedekking. Hoe lang gaat het mee en wanneer moet het vervangen worden?

dak - 18 January 2015
48

Het geld ligt op straat!

Nederland subsidieland! Helemaal tijdens de economische recessie is het onbegrijpelijk dat we letterlijk geld op straat laten liggen. De redactie van Appartement & Eigenaar dook in de wereld van de subsidies en licht enkele mogelijkheden toe.

financieel - 3 December 2013
363845

Subsidie zeeuwse huizen

De provincie Zeeland stelt jaarlijks 3,5 miljoen euro beschikbaar voor het slopen, opknappen of samenvoegen van verouderde woningen.

financieel - 12 January 2015
970

Spooknota's: weet wat er speelt binnen uw VvE

Oplichters worden almaar vernuftiger en proberen op steeds meer manieren slachtoffers te maken. Al enige jaren doen ze dit in de vorm van spooknota's (acquisitiefraude).

financieel - 12 January 2014
363844

energetische renovatie

Verhuurders van huurwoningen in de sociale huursector kunnen vanaf 1 juli 2014 subsidie aanvragen voor het nemen energiebesparende maatregelen.

energie - 12 January 2015
9

Aandeel in vermogen VVE behoort tot box III

Register accountant Groot vertelt meer over belastingtechnische zaken.

financieel - 23 December 2013
363843

Subsidie voor vve's

De provincie Noord-Holland stelt vanaf 1 januari 2015 1 miljoen euro subsidie beschikbaar voor de renovatie van bestaande woningen.

financieel - 12 January 2015
1054

VvE Belang waarschuwt voor foutieve onderhoudsfacturen

Doorberekening te hoog btw-tarief kost appartementencomplexen duizenden euro's.

financieel - 9 March 2014
363841

Koudebruggen

Je ziet en voelt ze niet altijd maar als ze er zijn, zijn ze slecht voor je energierekening en helaas vaak moeilijk te verhelpen.

gevel - 11 January 2015
1144

Geef uzelf of een bekende een leuk cadeau!

Met december-feestmaand voor de deur hebben wij een prachtige aanbieding voor u!

collectief - 19 November 2014
363839

energiebelasting 2015

Dit jaar vindt er echter een drastische wijziging plaats op het gebied van de heffingskorting, deze korting komt namelijk geheel te vervallen voor vve's.

energie - 7 January 2015
132

Planmatig onderhouden

Sinds 1 mei 2008 is iedere Vereniging van Eigenaren wettelijk verplicht een reservefonds te hebben.

mjop - 20 October 2013
363776

Duurzaam ondernemen

De overheid stimuleert ondernemers om duurzaam te investeren. Op 30 december 2014 is de Milieulijst 2015 gepubliceerd in de Staatscourant.

financieel - 4 January 2015
127

Onderhoudsvoorzieningen verplicht

Register accountant Groot gaat deze keer in op de per 1 mei jl. verplichte onderhoudsreserve.

financieel - 24 October 2013
363832

Financiering onderhoud

Kan de Vereniging van Eigenaars in dat geval bijvoorbeeld een geldlening bij een bank of een ander financieringsinstituut sluiten?

mjop - 3 January 2015
19

Capaciteitstarief

Bij de redactie van Appartement & Eigenaar kwamen een aantal vragen binnen rond het capaciteitstarief. Wij duiken graag even in deze ingewikkelde materie!

financieel - 19 December 2013
363828

Wie doet de kozijnen?

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud, wie bepaalt wanneer onderhoud en vervanging moet plaatsvinden, mag een eigenaar zelf de kozijnen vervangen.

mjop - 3 January 2015
72

Vervangende machtiging

Kan een vervangende machtiging door de kantonrechter ook achteraf kan worden verleend?

juridisch - 22 November 2013
363827

Inning van vve bijdragen

De praktijk leert bovendien, dat de incasso van die bijdragen niet altijd gemakkelijk is. Hoe dient de Vereniging daarmee om te gaan?

financieel - 3 January 2015
58

Noodzakelijk onderhoud

Het betreft hier een appartementseigenaar/VvE die een aanschrijving ontvangt van de gemeente tot verrichting van noodzakelijk onderhoud.

juridisch - 29 November 2013
363821

Aannemer failliet

In het huidig tijdperk wordt een toenemend aantal (nieuwbouw) appartementseigenaren helaas geconfronteerd met het faillissement van de aannemer.

mjop - 30 December 2014
302

Verzekeraar kan brandschade verhalen op VvE

Brandverzekeraars kunnen met ingang van het nieuwe jaar schade bij bedrijfspanden verhalen op de veroorzaker.

financieel - 28 October 2013
363816

Huurbeding in hypotheek

In de meeste hypotheekakten is een zgn. huurbeding opgenomen. Een dergelijk beding houdt in dat het de hypotheekgever de woning niet mag verhuren.

financieel - 30 December 2014
33

Financiële verrassingen voorkomen

Niemand garandeert u dat dergelijke vervelende gebeurtenissen uw Vereniging van Eigenaren voorbijgaan. Maar uw VvE kan wel de financiële consequenties beperken. Zo bent u er zeker van dat uw VvE niet voor financiële verassingen komt te staan.

financieel - 12 December 2013
363811

Segon scan

Wilt u een goed advies over de besparingsmogelijkheden binnen uw appartementencomplex? Dan is de Segon Scan iets voor uw VvE!

energie - 24 December 2014
64

Betaling onderhoudsbijdragen

De eigenaar in onderstaand artikel betaalt zijn verschuldigde bijdragen niet aan de VvE. Wat zijn de mogelijkheden in zo'n geval.

juridisch - 26 November 2013
363809

Meerjarenbegroting VvE

Waar baseer je je meerjarenbegroting op, waar begin je met het opstellen ervan, hoeveel moet de VvE reserveren, wanneer komen er hoge herstelkosten aan?

dak - 19 December 2014
53

Hoe functioneren VvE`s?

Verschillende onderzoeken hebben in de afgelopen jaren uitgewezen dat een belangrijk deel van de VvE's niet structureel invulling geeft aan haar bestuursverantwoordelijkheid.

bestuur - 1 December 2013
363799

Jaren '30 woningen

Energiebesparende maatregelen voor jaren '30 woningen.

energie - 12 December 2014
967

Een vergoeding voor VvE-bestuursleden

Het bestuur van een VvE bestaat uit één of (meestal) meerdere personen. Deze functie vult men in op vrijwillige basis. Maar mag hier niet iets tegenover staan? Kan een bestuurslid van een VvE aanspraak maken op een bepaald soort vergoeding?

bestuur - 6 January 2014
363787

Kerst en brandgevaar.

Denk jij wel eens na over de brandveiligheid rond de kerstdagen in jouw complex?

galerij - 3 November 2014
32

Financieel goed geregeld

Het bestuur van een VvE heeft een belangrijke taak op het gebied van onderhoud en financieel beheer. Vooral het laatste is een veelomvattend en nauwkeurig werk, alle inkomende en uitgaande geldstromen dienen overzichtelijk te zijn.

financieel - 13 December 2013
363778

Oplevering woning

Word jouw nieuwbouwwoning binnenkort opgeleverd? Spannend hé... eindelijk is het zo ver.

juridisch - 19 October 2014
66

Recht van hypotheek en vordering VvE

In dit artikel staat centraal in hoeverre en onder welke omstandigheden de (financiële) belangen van de VvE kunnen prevaleren boven die van de bank als hypotheekhouder.

juridisch - 25 November 2013

Aanbevolen

top
inloggen
Meld je aan voor een gratis account...
sluiten
Aanmelden met Facebook Aanmelden met Twitter
of meld je aan met je e-mailadres
Heb je al een account?
Inloggen
Inloggen met Facebook Inloggen met Twitter
of log in met je gebruikersnaam