Gerelateerde suggesties:

Kascommissie VvE

VvE-penningmeesters en VvE-beheerders maken nu de VvE-jaarrekeningen. Verstandige kascommissies beginnen nú al aan de voorbereiding van de controle. Tips!
LEES VERDER

Het is weer tijd voor de kascommissie !

 

Het nieuwe jaar 2018 is begonnen. Dat betekent dat VvE-penningmeesters en VvE-beheerders nu druk aan het werk zijn om de jaarrekeningen van het jaar 2017 op te stellen.
Een verstandige kascommissie begint ook nú al aan de voorbereidingen voor de controle. Een goede voorbereiding is het halve werk!


Vertrouwen en controle
In de ledenvergadering van begin 2017 zijn de leden van de kascommissie benoemd. Die kascommissie moet de jaarrekening 2017 controleren. Die controle is geen kwestie van wantrouwen, maar het uitvoeren van een wettelijke of statutaire verplichting die in het belang is van alle betrokkenen: alle VvE-leden weten na de controle dat de financiën inderdaad ‘in orde’ zijn en het bestuur wordt gedechargeerd voor het werk van het afgelopen jaar.
De jaarrekeningen zijn op dit moment veelal nog ‘werk in uitvoering’, maar de kascommissie doet er verstandig aan om vast met de voorbereidingen van de controle te starten.
Er zal een inschatting moeten worden gemaakt van de tijd die voor de controle nodig is. Bij kleine VvE’s zal de controle in één avondje klaar kunnen zijn, bij grote VvE’s is het niet vreemd als daarvoor meerdere sessies nodig zijn.


Goed werk vraagt voldoende tijd
De soms voorkomende praktijk dat een kascommissie een half uurtje vóór de start van de ledenvergadering in de gelegenheid wordt gesteld om de ordner met facturen nog even snel door te bladeren is natuurlijk in geen geval aanvaardbaar.
De kascommissie moet streven naar een goede samenwerking met de VvE-penningmeester of VvE-beheerder én zorgen voor voldoende tijd om de controle goed uit te kunnen voeren. Vraag dus vroegtijdig na wanneer de jaarrekening in concept klaar zal zijn en wat de beoogde datum voor de ledenvergadering is. Daartussen moet immers voldoende tijd zijn voor het uitvoeren van de controle!
En ook moet er voldoende ruimte in de planning zitten om bij eventuele onduidelijkheden of fouten in de administratie nog onderling te kunnen overleggen en tijdig een aangepaste en correcte jaarrekening aan de VvE-leden te kunnen sturen.


Voorbereidingen
In het kader van de voorbereiding is het ook goed om de benodigde stukken te verzamelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:
- de door de ledenvergadering vastgestelde jaarrekening 2016. Deze is onder meer nodig om de cijfers 2016 en 2017 met elkaar te kunnen vergelijken.
- de splitsingsakte en het geldende modelreglement. Goed om bij de hand te hebben tijdens de controle; de praktijk leert dat er vaak moet worden teruggegrepen op de officiële regels, hoe luiden die ook alweer precies?
- het verslag van de laatste ledenvergadering. Om te kunnen controleren of de in deze vergadering genomen besluiten correct in de jaarrekening verwerkt zijn.
- het meerjarenonderhoudsplan. Natuurlijk heeft het meerjarenonderhoudsplan grote financiële consequenties. De kascommissie moet nagaan of het meerjarenonderhoudsplan en de cijfers van de jaarrekening goed op elkaar aansluiten.


De belangrijkste tip is dus: kascommissie, onderneem nú al actie!

   - Plan nú al de datum van de controle!
   - Verzamel nú al de benodigde stukken!

 

In De Kascommissiegids voor VvE’s vindt u een complete checklist voor de voorbereiding én natuurlijk ook checklists voor de verdere uitvoering van de controle.

Voor meer informatie zie www.kascommissiegids.nl.

Reacties

www.kascommissiegids.nl
Professional
Meer weten?
Vraag hier vrijblijvend informatie aan

Aanvragen