Als VvE bent u een aantrekkelijk doelwit voor fraudeurs, bent u hierop bedacht?

En gaat het fout, bent u dan verzekerd voor de financiële gevolgen?

Gepubliceerd: 23 mei 2023

Het is immers geen nieuws meer te noemen. Op dagelijkse basis wordt er in Nederland getracht personen, bedrijven en verenigingen op te lichten. Fraude is een veelvoorkomend fenomeen, wat ook voor Vereniging van Eigenaren niet vreemd is.

Door: Rob van den Accountmanager Vastgoed - Rivez Assurantiën & Risicobeheer B.V.

Oplichten, dat overkomt jou toch niet? Dat is de gedachte, totdat jezelf één van de vele slachtoffers wordt. In een steeds verder gaande digitalisering van de wereld liggen gevaren op de loer waarop we bedacht dienen te zijn. Vorig jaar in de regio Nijmegen en recent in het Westland is een tweetal fraudeurs ontmaskerd. Hierbij zijn er meer dan 100 VvE’s opgelicht en zijn er gelden van deze VvE’s verduisterd. Eén geluk, in Nijmegen heeft de Stichting VVE Belang Nijmegen zich ingespannen voor de benadeelde VvE’s. Met deze inspanningen heeft de Stichting een geweldig resultaat bereikt door een deel van de verduisterde gelden terug te vorderen van de frauderende VvE-beheerder. Hiermee is het verhaal nog niet ten einde. De Stichting heeft reeds kenbaar gemaakt dat dit slechts de eerste stap is. Men blijft de inkomsten van de fraudeur op de voet volgen om zo de gelden terug te vorderen. In het Westland heeft de politie recent de fraudeur aangehouden voor oplichting van Verenigingen van Eigenaren. Deze gevallen zouden bij ons allen tot bewustzijn van de gevaren moeten leiden, maar gebeurt dit in de praktijk ook?


Jammer genoeg is het nog altijd zo dat de kwade het verpesten voor de goede professionals in de markt. Er zijn naar aanleiding van de genoemde fraudezaken al diverse tips geopperd om de kans op fraude te verkleinen. Een tweede handtekeningsysteem voor betalingen, betalingen verrichten middels automatische incasso, toezicht houden op bankrekeningen van de VvE, ervoor zorgen dat de juiste bestuurders staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, bij de bank controleren of de juiste personen gemachtigd zijn voor de bankrekening van de VvE. Al met al relatief eenvoudig preventietips om voor uw VvE het risico op fraude te verkleinen.

Oplichters gaan echter steeds geraffineerder te werk. Door middel van onder andere psychologische babbel-trucs worden slachtoffers onbewust gedwongen mee te werken aan het frauderen. Maar wat als u als goed bestuurder van uw VvE onbedoeld slachtoffer wordt en bijdraagt aan een fraude? Een fraude kan leiden tot financiële schade aan uw VvE. Maar bij wie kan uw VvE dan terecht? Tot wie wendt uw VvE zich om schadeloos gesteld te worden?

Als bestuurder van een VvE verricht u uw werkzaamheden goed. Heeft u dan geen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering nodig? Jawel, een goede bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is steeds meer een noodzaak geworden. Ook als u als bestuurder niets fout heeft gedaan, kunt u als bestuurder geconfronteerd worden met een claim ingediend door de VvE of door een derde partij die schade heeft geleden. U dient zich, ongeacht het feit dat u niets te verwijten valt, te verweren tegen de claim ingesteld tegen u als bestuurder. De kosten voor dit verweer kunnen behoorlijk in de papieren lopen. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt hierbij uitkomst en biedt u als bestuurslid niet alleen dekking voor het schadeloos stellen van derden bij een eventueel terechte claim. Ook kosten voor het voeren van verweer zijn verzekerd op een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Ingeval van een fraudezaak, waarbij u als bestuurder onbewust heeft bijgedragen aan een verlies van gelden van de VvE, kunt u als bestuurder worden aangesproken. Hierbij staat niet vast of u hiervoor terecht en gegrond aan te spreken bent, maar u wordt wel geconfronteerd met een claim waartegen u zich als bestuurder dient te verweren. Daarnaast kan het bestuur uit meerdere bestuurders bestaan. Het hele bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor fouten en loopt het risico hiervoor aansprakelijk gesteld te worden. Leidt een handeling van een collega-bestuurder ervoor dat uw VvE-bestuur wordt aangesproken, dient u zich als bestuurder te verweren.

Een standaard uitsluiting van dekking bij een verzekering is schade als gevolg van opzet, zo ook bij een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast geldt dat schade als gevolg van fraude is uitgesloten van dekking op een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Maar wat nu als één van de collega-bestuurders opzettelijk handelt? De andere bestuurders blijven in een dergelijke situatie verzekerd.


Het komt geregeld voor dat een VvE-beheerder een bestuurdersrol voor een VvE op zich neemt. Een belangrijk aandachtspunt in een dergelijke situatie: ook het risico van bestuurdersaansprakelijkheid van een bestuurder die handelt als een professionele partij kan onder de dekking van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering vallen. Niet iedere bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt in een dergelijke situatie dekking voor dit risico. Ga in overleg met uw verzekeringsadviseur om de risico’s voor u en uw VvE te bespreken en controleer of uw bestuurders beschermd zijn.

Regelmatig komt de vraag voorbij op welke wijze de hoogte van een verzekerd bedrag van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor een VvE bepaald kan worden. Bij de keuze voor een verzekerd bedrag kan het balanstotaal van de VvE een richtlijn zijn.

Resumé, een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering vormt geen sluitstuk om schade als gevolg van fraude te kunnen vergoeden. Er bestaan fraudeverzekeringsproducten, echter zijn de preventie-eisen en verzekeringscondities dusdanig dat dit risico nagenoeg niet door een VvE wordt verzekerd. U zult zich als VvE bewust moeten zijn van de risico’s en gevolgen bij onvoldoende toezicht. Wordt er bij een fraudezaak dan niets voor een VvE gedaan om haar te helpen? Jawel, de bank van de VvE komt na een melding van een fraude direct in actie. Heeft u te maken met fraude, alarmeer direct de fraudedesk van uw bank. Ditzelfde geldt als u zaken, correspondentie of telefonische verzoeken krijgt die u niet vertrouwt. De risico’s in zijn geheel wegnemen is niet mogelijk, het bewustzijn van elkaar vergroten wel!

VvE Helpdesk Advies nodig voor uw VvE?

Raadpleeg onze VvE Helpdesk, een praktische vraagbaak en sparringpartner die uitkomst biedt bij uw VvE vraagstukken.

Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wilt u meer dan 3 items lezen?

Lees direct verder tot en met 10 items per maand met een gratis Basis-profiel.

Gratis aanmelden
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.