Gerelateerde suggesties:

Financieel VvE beheer

Wij adviseren u graag of het door u afgesproken bedrag kostendekkend is en of u voldoende spaart voor toekomstig onderhoud.
LEES VERDER

Financieel VvE beheer

Maandelijks dient u aan uw VvE een bijdrage te betalen. Dit bedrag spreekt u samen met uw buren af tijdens een Algemene Ledenvergadering. Wij adviseren u graag of het door u afgesproken bedrag kostendekkend is en of u voldoende spaart voor toekomstig onderhoud. Zo voorkomt u dat er geen budget is voor reparaties of groot onderhoud, of dat u maandelijks veel meer aan uw VvE betaalt dan nodig. Daarnaast nemen wij het innen van de maandbijdragen op ons. Dan hoeft u uw buren niet aan te spreken op achterstallige betalingen en dit komt de relatie altijd ten goede.

Een overzicht van het financiële beheer:

  • Het incasseren van de verschuldigde bijdrage van de appartementseigenaren
  • Het signaleren en bewaken van achterstanden in de betalingen
  • Het beheren en administreren van bankrekening(en) van de Vereniging
  • Het, na goedkeuring van het bestuur, betalen van alle gemeenschappelijke kosten en lasten die voor rekening van de Vereniging komen
  • Het maken van de jaarstukken over het verstreken boekjaar (exploitatierekening en balans)
  • Het opstellen van een concept begroting
  • Het aanleveren van de jaarstukken aan de kascontrolecommissie en het desgevraagd verstrekken van nadere informatie dienaangaande

Wij treden kordaat op!

Doordat wij voor u toezien op betaling van de maandbijdragen, kunnen wij achterstanden tijdig signaleren. Een keer een betaling vergeten kan natuurlijk gebeuren, maar als een schriftelijke herinnering en aanmaning geen uitkomst bieden treden wij kordaat op. Wij voeren een actief incassobeleid en hebben een vaste samenwerking met Incassospecialist & Gerechtsdeurwaarder BoitenLuhrs, mocht het nodig zijn om de vordering uit handen te geven.

Indien er ten tijde van de overstap bij uw VvE al achterstanden in de betalingen bestaan kunt u dit dossier probleemloos aan ons overdragen.

Meer weten?
Vraag hier vrijblijvend informatie aan

Aanvragen

Bekijk ook

Reacties

Totaal VvE Beheer
Professional
Meer weten?
Vraag hier vrijblijvend informatie aan

Aanvragen