Gevelpanelen

Gevelpanelen dienen gegarandeerd 50 jaar veilig te zijn!

Geplaatst door: Rijssenbeek Advocaten

Op 5 april 2017 heeft de Raad van Arbitrage (uitspraaknummer 33.938) geoordeeld dat ook gevelplaten – evenals de hoofddraagconstructie – gegarandeerd veilig dienen te zijn voor de duur van 50 jaar. Dit is de zogenaamde “referentieperiode”.

Aanneemster stelt zich op het standpunt dat de referentieperiode 15 jaar zou moeten zijn in plaats van – de door de VvE betoogde – 50 jaar. Reden daarvoor zou zijn, omdat in het Bouwbesluit dat gold tijdens het afgeven van de bouwvergunning, naar NEN 6702 wordt verwezen. Deze NEN-norm bepaalt de constructieve veiligheid en de sterkte van de bouwconstructie. In de destijds geldende NEN 6702 is bepaald dat voor lichte gebouwonderdelen die geen aanleiding kunnen geven tot het bezwijken van de hoofddraagconstructie, “voor de in rekening te brengen belastingfactoren [mogen] worden ingedeeld bij klasse 1”. De veiligheidsklasse is bepalend voor berekening van de permanente belasting. Over de referentieperiode was destijds niets vermeld. In 2005 is de NEN 6702 aangevuld met de tekst “met behoud van de referentieperiode”. Aanneemster stelde zich – a contrario - op het standpunt dat nu de NEN 6702 in 2005 is aangevuld met deze tekst, vóór die tijd geen sprake zou zijn van behoud van de referentieperiode. Arbiters verwerpen dit standpunt.

Nu het risico op loskomen en vallen van de gevelplaten op termijn niet geheel kan worden uitgesloten, kan de veiligheid daarvan niet worden gewaarborgd gedurende de referentieperiode van 50 jaar. Het standpunt van aanneemster dat deze referentieperiode wel zou kunnen worden gewaarborgd door het uitvoeren van jaarlijkse inspectie en monitoring door de VvE, wordt door arbiters verworpen. Het jaarlijks - stuk voor stuk - inspecteren van alle gevelplaten is niet aan te merken als normaal - door de VvE - uit te voeren onderhoud.

In deze procedure speelt voorts het vervallen en verstrijken van termijnen nog een rol. De VvE had de klacht binnen de termijnen voor verborgen gebreken én garantie gemeld, waarna aanneemster ook daadwerkelijk tot herstel overging. Zodoende had de VvE deze klacht niet in het - later - door haar ingediende pro forma verzoekschrift opgenomen. Na het verstrijken van de verborgen gebreken termijn bleek dat de VvE en aanneemster het niet eens werden over het uitgevoerde herstel, waarna aanneemster weigerde nog enig herstel uit te voeren. In de procedure verweert aanneemster zich door te stellen dat zij erop mocht vertrouwen, dat van geen andere gebreken sprake was, dan die in het verzoekschrift waren opgenomen. Arbiters kunnen dit verweer niet volgen en oordelen dat de VvE juist geen aanleiding had de gebreken aan de gevelplaten op te nemen in het verzoekschrift, omdat aanneemster de klacht leek te erkennen doordat zij daadwerkelijk herstel uitvoerde.

Arbiters oordelen dat het gebouw op het punt van de gevelplaten niet voldoet aan het Bouwbesluit en veroordelen aanneemster tot herstel. Echter, nog verschillende vragen blijven onbeantwoord in het arbitrale vonnis. Wat als de VvE enkel een beroep had gedaan op een verborgen gebrek en niet ook op de garantie? Hadden arbiters dan ook geoordeeld dat het reeds door aanneemster uitgevoerde herstel, een beroep op het vervallen van de termijn in de weg zou staan? Volgens de heersende jurisprudentie zou die vraag met “ja” moeten worden beantwoord. Ook hebben arbiters zich er niet over uitgelaten of sprake is van een ernstig gebrek. Uit de heersende jurisprudentie volgt dat gevelplaten in beginsel niet tot de (hoofddraag)constructie (van de gevel) behoren, zodat een gebrek daaraan niet wordt gekwalificeerd als ernstig gebrek. Echter, als de veiligheid van de gevelplaten niet kan worden gegarandeerd voor de duur van 50 jaar, en dus de veiligheid van mensen in het geding is, wordt het dan niet tijd ook dit soort gebreken als “ernstig gebrek” aan te merken? De tijd zal het leren!

Mocht u specifieke vragen over dit onderwerp hebben, neem dan contact met mr. Paul Bekkers via www.rijssenbeek.nl.

mr. Paul Bekkers is als advocaat verbonden aan Rijssenbeek Advocaten. Rijssenbeek Advocaten is de specialist in Nederland op het gebied van VvE-recht en de aanverwante rechtsgebieden. Klik hier voor een overzicht van zijn artikelen.

Bedrijvengids Geplaatst door
Rijssenbeek Advocaten

Rijssenbeek Advocaten

Postbus 1219, 6801 BE  ARNHEM

Bedrijvengids Wilt u meer weten?

Vraag vrijblijvend informatie aan.

Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.