Duurzaam besparen

Wat is duurzaam? Hoe bespaar je energie en waar doe je het voor?

Geplaatst door: DTS Advies

Energie besparen doe je duurzaam!

Wat is duurzaam? Hoe bespaar je energie en waar doe je het voor? Wat zijn de investeringskosten? Verdien je deze kosten terug en binnen welke periode? Kom je als VvE in aanmerking voor subsidies? of zijn er misschien financieringsmogelijkheden? Moet je de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) aanpassen naar een duurzame meerjarenonderhoudsplanning (DMJOP)? Is een VvE verplicht vanuit de overheid om verduurzaming toe te passen in de komende jaren? Kijk je als VvE alleen naar het complex of ook naar de individuele woningen? Hebben energiebesparende maatregelen consequenties?

Zomaar wat vragen die mij regelmatig worden gesteld. 

Energiebesparende maatregelen nemen is voor veel VvE’s vaak ingewikkeld, dat men er vaak niet aan begint. Helaas wordt er nog weinig aandacht geschonken aan duurzaamheid. Veel VvE’s zijn wel geïnteresseerd in het nemen van energiebesparende maatregelen, maar weten onvoldoende om een juiste investeringsbeslissing te kunnen of te durven nemen. En dan de vraag; is een energiebesparende maatregel duurzaam?

Wat is duurzaam? Duurzaam is ook het goed onderhouden van het complex.

Het verlengen van de levensduur van bestaande elementen van een gebouw is één van de meest effectieve manier van duurzaamheid.

Goed onderhoud bespaart veel materiaal en kosten die bij vervanging nodig zijn en voorkomt bouw- en sloopafval. Een simpel en betaalbaar voorbeeld van duurzame energiebesparing is het dichten van kieren en naden bij oudere woningen, het toepassen van slimme zuinige verlichting. Deze zuinige lampen hebben een langere levensduur en dus minder onderhoud, maar ook het aanbrengen van bewegingsmelders en tijdschakelaars om energieverbruik terug te brengen. Minder verlichting kan ook een optie zijn.

verlichting dts advies duurzaam 

Probeer als VvE met zowel energiebesparing als met verduurzaming rekening te houden.

Daarbij speelt de MJOP een grote rol. In deze planning staat wanneer een element vervangen moet worden. Moet er een element vervangen worden dan is dit een prima gelegenheid een complex energiezuiniger, gezonder te maken en te kiezen voor duurzame producten.

Waarom duurzame bouwmaterialen:

  • ze belasten het milieu zo min mogelijk qua grondstoffen. Kies voor gezonde materialen (niet giftig) en let op vervoerskosten;
  • ze zijn te hergebruiken of zijn biologisch afbreekbaar;
  • ze hebben weinig onderhoud nodig;
  • ze gaan langer mee.

Bij het uitvoeren van werkzaamheden is het belangrijk om naar het complex als geheel te kijken. Elke verandering heeft effect op een ander aspect van het complex. Bijvoorbeeld goede isolatie vraagt om aangepaste ventilatie.

De overheid

Kan de overheid een VvE verplichten verduurzaming toe te passen in de komende jaren?

Tot op heden is er nog geen verplichting opgelegd zoals bij huurwoningen. Huurwoningen moeten namelijk voor eind 202 gemiddeld het huizenbezit op energielabel B hebben volgens afspraken uit 2012.

Er is op 23 mei 2017 wel een wet aangenomen die betrekking heeft op VvE’s namelijk “Wet verbetering functioneren VvE’s”. Deze zal vermoedelijk met ingang van januari 2018 ingaan. Deze wet betekent dat VvE’s een minimale jaarlijkse reservering in het reservefonds moeten doen.

Dit mag op 2 manieren:

  1. De jaarlijkse reservering is gebaseerd op een (D)MJOP. Deze mag maximaal 5 jaar oud zijn en moet betrekking hebben op een periode van minimaal 10 jaar. Hij moet iedere 5 jaar vernieuwd worden. In de MJOP staan de benodigde onderhouds- en herstelwerkzaamheden, de geplande vernieuwingen, een berekening van de kosten van de werkzaamheden en vernieuwingen en een gelijkmatige toerekening van die kosten over de jaren. En als laatste moet deze MJOP zijn vastgesteld door de vergadering van eigenaars. Op grond van deze wet hoeft de MJOP niet te worden opgesteld door een bedrijf of een deskundige. Het bestuur of de leden mogen ook zelf het MJOP ten behoeve van de jaarlijkse minimale reservering opstellen.
  2. De jaarlijkse reservering mag ook bestaan uit 0,5% van de herbouwwaarde van het complex. VvE’s kunnen voor deze optie kiezen als men niet over een MJOP beschikt.

Uitzondering: Er bestaat een mogelijkheid om te voorzien in een bankgarantie. Ook kan bij reglement, of bij besluit dat is genomen met een meerderheid van ten minste 4/5 van het totaal aantal stemmen een andere wijze van reserveren worden afgesproken. Deze uitzondering is om te voorkomen dat kleinere VvE’s en verhuurders onnodig worden belast met de reserveringsverplichting.

Het reservefonds op zich is al verplicht sinds 1 mei 2008. Deze maatregel is door de overheid in het leven geroepen om de kwaliteit van de appartementen in Nederland te bevorderen.

VvE’s moeten binnen 3 jaar ná inwerkingtreding van deze wet, vermoedelijk vóór januari 2021, aan de eis van de minimale reservering voldoen. Indien noodzakelijk kan tot die tijd de jaarlijkse reservering, de maandelijkse voorschotbijdrage, geleidelijk worden verhoogd.

Door deze nieuwe wet wordt het ook mogelijk gemaakt dat een VvE een geldlening kan aangaan.

Verder stimuleert de overheid om te besparen op fossiele energiebronnen om de schadelijke effecten op het klimaat terug te dringen door het plaatsen van installaties die zonne-energie en wind benutten. Energiezuingie woningen zullen meer waard worden, waardoor investering in energiebesparende maatregelen rendabel zal zijn.

Appartementen kunnen door de energiebesparende maatregelen een beter enerie-index (energielabel) krijgen waardoor het appartement meer waard kan zijn. 

Belangrijke stappen voor de VvE bij het nemen van duurzame energiebesparende maatregelen zijn:

- Verdeel de taken binnen de VvE.
- Laat een (D)MJOP opstellen als vertrekpunt voor de aanpassingen.
- Zorg voor voldoende reservering voor onderhoud.
- Zorg voor goede voorlichting.
- Zorg voor keuzemogelijkheden.
- Richt je op comfort, waardeverhoging, kostenbesparing en milieu.
- Kies voor goede begeleiding en één aanspreekpunt/coördinator als er meerdere partijen zijn.

DUURZAME WERKZAAMHEDEN HOEVEN NIET ALTIJD DUUR OF INGEWIKKELD TE ZIJN, MAAR IS WEL VAAK MAATWERK!

Bedrijvengids Geplaatst door
DTS Advies

DTS Advies

Cypruslaan 374, 3059 XA  Rotterdam

Bedrijvengids Wilt u meer weten?

Vraag vrijblijvend informatie aan.

Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.