Thema
Financieel
Juridisch
Technisch
Profiel
Inloggen
Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!
appartement
& eigenaar

Technisch Pakket VvE

01 februari 2018
JVL Administraties VvE Beheer verzorgt technisch beheer voor zowel binnen en buiten het gebouw.
LEES VERDER

Technisch beheer pakket

Denk aan het trappenhuis, het dak, de openbare ruimtes, de lift ect.. Indien een aannemer onderhoudswerkzaamheden verricht begeleiden experts van JVL Administraties VvE Beheer het gehele project van begin tot eind. Wij kunnen voor uw VvE offertes aanvragen voor bijvoorbeeld schilderwerk, vervangen van het dak en andere werkzaamheden om het gebouw er op en top uit te laten zien. Bij schade of storing kunt u direct bij ons terecht. U kunt makkelijk en snel online een melding doen en JVL Administraties VvE Beheer gaat er direct mee aan de slag (binnen 24 uur ontvangt u antwoord).

Bekijk het technisch pakket voor een totaal overzicht van de diensten binnen het technisch beheer van JVL Administraties VvE Beheer.

Inhoud Technisch Pakket

1. Het in behandeling nemen van klachten van leden van de vereniging, voor zover deze klachten betrekking
    hebben op de gemeenschappelijke gedeelten en/of zaken (van het gebouw) die onder het beheer van de
    vereniging ressorteren.
2. Het onderzoeken van de klachten en maatregelen (doen) nemen die zullen leiden tot het wegnemen van de
    klachten of het herstel van de geconstateerde schade.
3. Het verlenen van medewerking aan het (voor rekening van de vereniging doen) opstellen van meerjarenplannen
    groot onderhoud alsmede de bewaking van de jaarlijkse uitvoering hiervan. De kosten voor het opstellen van
    het meerjarenonderhoudsplan kunnen wij u op verzoek afzonderlijk opgeven.
4. Het onderhouden van contacten met bedrijven in het kader van periodiek onderhoud en/of het uitvoeren van
    reparaties.
5. Het verstrekken van schriftelijke opdrachten aan bedrijven tot het uitvoeren van reparaties en onderhoud.
6. Het behandelen van schadeaangelegenheden welke onder de dekking van de door de Vereniging gesloten
    verzekeringspolis(sen) vallen.
    Voor het behandelen van schade aangelegenheden, die een limietbedrag van € 2.000,00 te boven gaan, zal
    JVL Administraties B.V.., binnen redelijkheid, extra kosten boven het standaardtarief in rekening brengen, zijnde
    € 82,50 per uur exclusief BTW.
7. Het aanvragen en beoordelen van plannen/offertes tot het uitvoeren van bijvoorbeeld periodiek onderhoud en
    het voorbereiden van besluiten op dit terrein voor de algemene ledenvergadering.
    Het (doen) uitvoeren van een door de vergadering genomen besluiten betreffende werkzaamheden in het kader
    van groot onderhoud, uitbesteden, begeleiden en controleren hiervan, alsmede controleren en verwerken van
    de in dit verband ontvangen nota’s. Voor genoemde werkzaamheden in het kader van het groot onderhoud,
    brengt JVL Administraties B.V.. of 6% van de aanneemsom (exclusief omzetbelasting) aan de vereniging in
    rekening, of wordt een regieprestatie geleverd voor € 82,50 per uur exclusief BTW.

Meer weten?
Vraag hier vrijblijvend informatie aan

Aanvragen

Bekijk ook

Reacties

JVL Administraties B.V.
Professional
Meer weten?
Vraag hier vrijblijvend informatie aan

Aanvragen

ZOEKSUGGESTIES