De vergewisplicht, hoe nu te handelen?

Indien een eigenaar een besluit wil (laten) vernietigen, dan moet men het verzoek daartoe binnen één maand na de dag waarop de eigenaar van het besluit heeft kennis genomen of heeft kunnen nemen indienen.

Geplaatst door: Rijssenbeek Advocaten

Indien de verzoekende eigenaar afwezig of niet vertegenwoordigd was op de vergadering, geldt een onderzoeksplicht voor deze eigenaar: de zogenoemde ‘vergewisplicht’. Aan de hand van de vergewisplicht dient bepaald te worden wanneer de (vernietigings)termijn van één maand aanvangt. En dat is niet altijd zonneklaar.

In dit artikel zal de vergewisplicht nader besproken worden aan de hand van een recente uitspraak van de Hoge Raad van 21 juni 2019.

Strikte vergewisplicht

Vóór de genoemde uitspraak van de Hoge Raad was het uitgangspunt dat een eigenaar in ieder geval aan zijn vergewisplicht voldeed als hij de dag na de vergadering naar de inhoud van de besluiten informeerde. Dit betekende dat de termijn van één maand de dag na de vergadering van eigenaars aanving. De eigenaar kon als het ware dus niet volstaan door middel van enkel het afwachten van de notulen.

Deze strikte vergewisplicht zorgde er onder meer voor dat het belang van de VvE en de eigenaars om zo spoedig mogelijk duidelijkheid te hebben over de rechtsgeldigheid van een besluit gediend werd. Tevens bracht dit uitgangspunt met zich dat de vertraging voor wat betreft de onaantastbaarheid van een besluit tot een minimum werd beperkt. De VvE kon na besluitvorming dus redelijk snel door.

Uitspraak Hoge Raad

In zijn uitspraak van 21 juni 2019 geeft de Hoge Raad (ook) aan dat het van belang is voor de eigenaars binnen een VvE om zo spoedig mogelijk te weten of een besluit geldig is of niet. Ondanks dit belang, stapt de Hoge Raad af van de strikte vergewisplicht waarbij van de eigenaars wordt verwacht daags na de vergadering te informeren naar de genomen besluiten.

De Hoge Raad geeft aan dat het antwoord op de vraag vanaf welk moment een eigenaar die afwezig of niet vertegenwoordigd was ter vergadering kennis heeft kunnen nemen van de genomen besluiten, afhangt van de omstandigheden van het geval. Hierbij komt veel gewicht toe aan de gebruiken over de wijze waarop besluiten ter kennis van de leden van een VvE worden gebracht. Denk daarbij met name aan het verspreiden van een besluitenlijst of notulen.

Gebruik binnen de VvE

Mocht binnen een VvE het gebruik zijn om een besluitenlijst of notulen te verspreiden, dan is het uitgangspunt dat een eigenaar die afwezig of niet vertegenwoordigd was op de vergadering zich redelijkerwijs van de besluiten kennis heeft kunnen nemen op het moment van die verspreiding. Dit is slechts anders indien de betreffende eigenaar stelt en bewijst dat hij pas op een later moment redelijkerwijs van het besluit heeft kunnen kennisnemen. Het moment van verspreiding van de besluitenlijst of notulen is in dit geval dus leidend. De termijn van één maand gaat lopen daags na de gebruikelijke verspreiding. Dat kan dus per VvE verschillend zijn!

Geen gebruik binnen de VvE

Indien geen sprake is van een dergelijk gebruik, kan van de afwezige of niet vertegenwoordigde eigenaar worden verwacht dat hij moeite doet om kort na de vergadering kennis te nemen van de genomen besluiten. Hierbij overweegt de Hoge Raad dat van die eigenaar verwacht mag worden dat hij binnen één week na de betreffende vergadering informatie inwint over de genomen besluiten. De termijn van één maand begint dan uiterlijk op de dag na het einde van die week te lopen. Ook in dit geval heeft de eigenaar de mogelijkheid om feiten en omstandigheden aan te voeren en te bewijzen waaruit volgt dat hij redelijkerwijs niet binnen één week na de vergadering kennis heeft kunnen nemen van de genomen besluiten.

Uitzondering

Los van de bovenstaande uitgangspunten geldt de uitzondering dat de termijn van één maand eerder gaat lopen in het geval de eigenaar al eerder daadwerkelijk kennis heeft genomen van de besluiten. Het is dan aan de VvE om te stellen en te bewijzen dat daarvan sprake is. Mocht de VvE dat kunnen, dan gaat de termijn lopen de dag nadat de eigenaar daadwerkelijk al kennis heeft genomen van de besluiten.

Conclusie

Kort en goed raden we VvE’s aan er een nieuw gebruik van te maken zo spoedig mogelijk na de vergadering een besluitenlijst te verspreiden onder haar leden. De vergewisplicht betreft namelijk dat de VvE kan aantonen dat de besluiten ter kennis van de leden zijn gebracht. De (concept)notulen kunnen derhalve op een later moment worden verspreidt, zonder dat de vernietigingstermijn later aanvangt. Om eventuele onzekerheid te voorkomen kan tot het nieuwe gebruik worden besloten door de VvE.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met Jarl van Sonsbeek van Rijssenbeek Advocaten via j.vansonsbeek@rijssenbeek.nl of 026-4434249.

Bedrijvengids Geplaatst door
Rijssenbeek Advocaten

Rijssenbeek Advocaten

Postbus 1219, 6801 BE  ARNHEM

Bedrijvengids Wilt u meer weten?

Vraag vrijblijvend informatie aan.

Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.