Sluiten de verzekeringen van uw VvE aan bij de bepalingen uit de splitsingsakte?

Een splitsingsakte is een document dat wordt opgesteld door een notaris waarbij een gebouw wordt opgesplitst in appartementsrechten.

Gepubliceerd: 28 juni 2022

Door: Rob van den Heuvel - Accountmanager Vastgoed - Rivez Assurantiën & Risicobeheer B.V.

In de splitsingsakte wordt eveneens een Vereniging van Eigenaars opgericht en wordt vastgelegd welk modelreglement wordt gehanteerd voor de vereniging. Ieder modelreglement dat kan dienen als uitgangsbasis schrijft iets over de regeling omtrent verzekeringen van de VvE, maar bent u op de hoogte van deze regelingen?

Om te voorkomen dat een notaris bij het opstellen van een splitsingsakte per op te richten akte telkens alle regels opnieuw dient te bedenken en te beschrijven is er een model splitsingsreglement opgesteld, ook wel modelreglement genoemd. Bij het verstrijken van de jaren zijn er door de ontwikkeling van wet- en regelgeving en door bouwkundige en sociale ontwikkelingen meerdere modelreglementen opgesteld en in omloop. De meest voorkomende en gebruikte modellen zijn die uit 1973, 1983, 1992 en 2017. Het laatst gepubliceerde model is van 2021 en gericht op kleine VvE’s.

Op het moment van opstellen van de splitsingsakte wordt een keuze gemaakt voor een modelreglement en dit modelreglement blijft vervolgens van toepassing. Ongeacht of er nadien een vernieuwde versie is gepubliceerd. De enige mogelijkheid om hierin een wijziging aan te brengen is door het opstellen van een vernieuwde splitsingsakte door een notaris. In de praktijk komt dit overigens zelden voor.

In ieder modelreglement zijn regelingen opgenomen omtrent de verzekeringen van uw VvE. Naarmate de modellen elkaar zijn opgevolgd is ook het aantal regelingen omtrent verzekeringen uitgebreid. Dit met als doel de gezamenlijke belangen van uw VvE te beschermen tegen onvoorziene risico’s.

Het model uit 1973 beperkt zich tot de verplichte regeling voor het aangaan van een verzekering voor de VvE tegen de risico’s van brand- en ontploffingsschade. In een algemene ledenvergadering kan overigens wel worden besloten om een verzekering aan te gaan tegen andere gevaren. Bij de publicatie van het model 1983 wordt er in de regeling ook een bepaling vastgesteld voor de risico’s van wettelijke aansprakelijkheid. Immers zal een particuliere aansprakelijkheidsverzekering geen dekking bieden voor schade aan derden ontstaan door het gebouw van de VvE. Denk hierbij aan een dakpan die tijdens een storm van het dak van de VvE waait en vervolgens een passerende voetganger treft met letselschade als gevolg. De VvE, die alle appartementsgerechtigden in deze vertegenwoordigt, kan worden aangesproken voor de ontstane schade aan de voetganger. Tevens is in het model 1983 een uitbreiding opgenomen voor de gebouwverzekering. Namelijk de verplichting om het gebouw te verzekeren tegen schade als gevolg van water- en stormschade.

Later is bij de modellen 1992, 2017 en 2021 een bepaling opgenomen ter bescherming van de bestuurders van een VvE. Hiermee worden de VvE’s verplicht om de besturen van de VvE te verzekeren tegen aansprakelijkheid in de hoedanigheid van bestuurders van de VvE. Dit staat los van een aansprakelijkheidsverzekering van de VvE tegen aanspraken van derden voor schade ontstaan door het gebouw van de VvE.

In de modellen staan naast de regeling omtrent de verplicht te sluiten verzekeringen aanvullende bepalingen over de verzekeringen. Zo wordt vastgesteld dat de VvE zich dient te verzekeren tegen de herbouwkosten van het gebouw. Om erop toe te zien dat periodiek een controle plaatsvindt, of de verzekerde waarde nog overeenstemt met de herbouwkosten van het gebouw, dient uw VvE dit jaarlijks te overleggen met verzekeraars. Eén van de mogelijkheden om te voldoen aan deze verplichting is door uw gebouw tijdig te laten taxeren. Let wel, hebben er bouwkundige veranderingen plaatsgevonden of heeft uw VvE laten aan- of verbouwen, dan kan het taxatierapport niet meer overeenstemmen met de vastgestelde waarde. Een taxatierapport verliest hierbij namelijk de geldigheid waardoor hier geen rechten meer aan kunnen worden ontleend. Treed in een dergelijke situatie direct in contact met een verzekeringsadviseur.

Alle modelreglementen hebben tevens een regeling opgenomen waarin de zogeheten ‘appartementenclausule’ verplicht van toepassing moet zijn op de gebouwverzekering van de VvE. Afhankelijk van het modelreglement wordt de administrateur of bestuurders van een VvE verplicht gesteld om een verzekering te sluiten met deze clausule. Een VvE kent een regeling in alle modelreglementen dat men zich moet verzekeren tegen het gevaar van brand voor behoud van het gezamenlijke gebouw. Een belangrijke bepaling in iedere verzekeringspolis is dat verzekeraars schade veroorzaakt door opzet of grove schuld uitsluiten van een verzekeringsdekking bij schade. Ingeval van een VvE heb je te maken met meerdere bewoners van het gezamenlijke gebouw. Mocht nu één van de bewoners in het appartementencomplex met opzet schade, bijvoorbeeld door brandstichting, veroorzaken dan krijgt de VvE geen schade-uitkering voor het herstellen van de schade aan het gebouw. Wanneer er een verzekering door de VvE is gesloten met een appartementenclausule dan wordt de schade alsnog vergoed. Overigens biedt deze clausule de verzekeraar ook direct de mogelijkheid om een deel van de schade bij de bewoner, die met opzet de schade heeft veroorzaakt, terug te vorderen.

Overigens staat in de modelreglementen in de regeling verzekeringen een bepaling dat iedere appartementseigenaar bevoegd is tot het sluiten van een aanvullende verzekering. Een dergelijke bepaling is natuurlijk van belang voor het bijverzekeren van eventueel aanvullend eigenarenbelang van een individuele appartementseigenaar of het sluiten van een inboedelverzekering.

Wilt u als VvE-lid of bestuur er zeker van zijn dat de verzekeringen van de VvE voldoen aan de regeling uit de splitsingsakte van de VvE? Neem contact op met uw verzekeringsadviseur voor een check en advies.

VvE Helpdesk Advies nodig voor uw VvE?

Raadpleeg onze VvE Helpdesk, een praktische vraagbaak en sparringpartner die uitkomst biedt bij uw VvE vraagstukken.

Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wilt u meer dan 3 items lezen?

Lees direct verder tot en met 10 items per maand met een gratis Basis-profiel.

Gratis aanmelden
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.