Over LED

In de jaren '20 van de vorige eeuw is door deRus Oleg Losev de Light Emitting Diode (LED) uitgevonden.

Geplaatst door: Ledonly

Wat is LED?

n de jaren '20 van de vorige eeuw is door deRus Oleg Losev de Light Emitting Diode (LED) uitgevonden.
Een diode is een weerstand waarin de stroom slechts in één richting kan
stromen. Een diode bestaat uit 2 contacten die dicht op elkaar staan. Wanneer
hierop gelijkstroom wordt gezet zal door de korte afstand een vonk overspringen
en er tussen de contacten een vlamboog ontstaan. Deze vlamboog produceert haar
energie in de vorm van licht en warmte.
Er is destijds weinig met deze uitvinding gedaan, pas in de jaren '60 is HP
begonnen met het ontwikkelen van LEDs. De eerste LEDs bleken 2 hele goede
eigenschappen te hebben. Ten eerste gebruiken ze nauwelijks stroom en ten
tweede hebben ze een lange levensduur.

Vanaf 2000 is het snel gegaan met de doorontwikkeling van LED, er kwamen types
zoals de powerleds, SMD, TMD en COB LEDs. In feite steeds ontwikkelingen waarin
de LEDs kleiner werden en efficiënter werkten en daardoor dichter op elkaar konden
worden geplaatst waardoor er bundeling van licht ontstaat.

Samen met de ontwikkeling van de LED is er veel aandacht geschonken aan de
headsinks en de drivers. Headsinks zijn bedoeld om de leds te koelen, deze
warmteontwikkeling moet snel afvloeien om een lange levensduur te garanderen.

De driver is de elektronica die de LED aanstuurt. Onze netspanning is 230 V
A/C, dus wisselstroom. Leds opereren echter op 12, 24, 36 V D/C dus
gelijkstroom. Drivers zorgen voor transformatie en gelijkrichting.

Huidige stand van techniek
LEDONLY kan met trots zeggen dat we het eerste bedrijf zijn die op dit moment beschikt
over LEDtubes met een lumenopbrengst van 3400. Dat wil zeggen ca. 110
lumen/Watt. Deze lichtopbrengst is gelijk aan de lichtopbrengst die de
traditionele TL-buizen hebben, dus de gedachte: 'uit LEDtubes komt minder licht dan
uit de TL-buizen', is vanaf nu niet meer waar.

Toepassing
LEDverlichting kan worden toegepast in:

*kantoren
*scholen
*zorginstellingen
*parkeergarages
*magazijnen
*fabriekshallen
*koel- en vriescellen
*distributiecentra
*melkveestallen
*visserij
*Haccp-bedrijven
*groente- en bloementeelt
*winkelpromenades
*autoshowrooms

Over licht
Straling
Licht is een elektromagnetische straling met een zodanige frequentie dat die waarneembaar is met het menselijk oog. We spreken van 3 soorten licht:
-Infrarood Licht
-Zichtbaar Licht (Visueel Licht)
-Ultraviolet Licht
Omdat infrarood licht en ultraviolet licht niet waarneembaar zijn voor het menselijk oog, worden deze vaak als straling aangeduid.

Lichtsterkte
De intensiteit van licht wordt de lichtsterkte genoemd; de eenheid van lichtsterkte is candela (afgekort cd, en Latijn voor kaars). De minimum lichtsterkte voor kleur waarneming bedraagt ongeveer 3 cd/m2. Van de zon ontvangen we ongeveer 2.000.000.000 cd/m2 (dit heet de zonne-constante) en van de (volle) maan ongeveer 2500 cd/m2.

Kleur (ofwel frequentie of golflengte)
De frequenties van lichtgolven vormen een deel van het totale spectrum. Vaak wordt de indeling van het spectrum gedaan op grond van de golflengte, waarmee dan de golflengte in vacuüm wordt bedoeld, aangezien de golflengte afhankelijk is van het medium. Beter is het de frequentie te gebruiken, omdat die niet afhankelijk is van het medium.
In het spectrum van elektromagnetische straling is licht zichtbaar tussen 380 en 780 nanometer. De verschillende golflengten worden door het oog gezien als verschillende kleuren: rood voor de langste golflengte en violet voor de kortste. De grootste gevoeligheid van het menselijk oog ligt bij ca. 550 nm. (geelgroen) bij daglicht en bij 500 nm. (blauwgroen) bij nacht.

Hoe ontstaat licht?
Licht is dus een vorm van energie die geabsorbeerd of uitgezonden kan worden door materie. Atomen zijn de bouwstenen van alle materie, en als deze atomen genoeg verhit worden en daardoor in een aangeslagen toestand terecht komen, kunnen de buitenste elektronen op een hoger energieniveau komen. Wanneer een elektron terugkeert naar een lager energieniveau, wordt de vrijgekomen energie in de vorm van een foton uitgezonden. Lichtstralen zijn niets anders dan een stroom van dergelijke fotonen. De hoeveelheid vrijgekomen energie bepaalt de frequentie en dus de golflengte en daarmee de kleur van het licht.

Lichtbronnen
Van oudsher is de zon onze belangrijkste lichtbron, maar om minder afhankelijk te zijn van zonlicht is de mens duizenden jaren geleden begonnen met het creëren van alternatieve lichtbronnen. Eerst met vuur, later met olielampen, en aan het einde van de 19e eeuw werd met de uitvinding van de gloeilamp de basis gelegd voor het toepassen van verlichting op enorm grote schaal.
Alhoewel alle lichtbronnen gebruik maken van hetzelfde fysisch principe van lichtemissie, zijn er toch grote variaties in de manier waarop dat praktisch gerealiseerd wordt. Lichtbronnen kunnen enorm verschillen in kleurweergave, kleurtemperatuur, en in efficiëntie. Kortom iedere lichtbron heeft zijn eigen eigenschappen. In een gloeilamp bijvoorbeeld wordt licht uitgezonden door een wolfraamdraad, die aan het gloeien gebracht wordt door er een elektrische stroom door te sturen. Daar komt natuurlijk heel veel warmte bij vrij, en dat gaat weer ten koste van de levensduur.
Eigenschappen van een lichtbron:


*Efficiëntie
*Lichtstroom
*Kleurweergave
*Kleurtemperatuur
*Levensduur

Lichtstroom
Lichtstroom is de maat voor de hoeveelheid zichtbare straling die een lichtbron per seconde in alle richtingen uitzendt. Het kan gezien worden als de prestatie van een lichtbron. Met andere woorden, de hoeveelheid van de toegevoerde energie die wordt omgezet in zichtbaar licht. De lichtstroom wordt uitgedrukt in Lumen (lm). De Verlichtingssterkte geeft aan hoeveel lumen er op een oppervlakte terechtkomt. Dit wordt uitgedrukt in Lux.
De Lichtsterkte geeft de hoeveelheid lumen in een ruimtehoek weer. Anders gezegd geeft het aan hoe de intensiteit van het licht in de verschillende richtingen is verdeeld. De lichtsterkte wordt uitgedrukt in Candela (cd).
Luminantie is een getal dat aangeeft hoeveel licht er vanaf een bepaald oppervlak wordt uitgestraald. Dit oppervlak kan zelf licht geven of het licht via reflectie weergeven. Van een LED en een gloeilamp kan dezelfde hoeveelheid lumen komen. De intensiteit van de LED is feller omdat dezelfde hoeveelheid licht vanuit een klein oppervlakte komt. Deze lichtbron heeft een hoge luminantie. Luminantie is de enige zichtbare eenheid in de verlichtingskunde. Dit wordt uitgedrukt in Candela per vierkante meter (cd/ m²).

Efficiëntie
De efficiëntie of het rendement van een lichtbron geeft aan hoeveel energie er daadwerkelijk omgezet wordt in licht, ofwel de hoeveelheid lichtstroom per gebruikt vermogen. Dit wordt uitgedrukt in lumen per watt (lm/W). Hoe hoger de verhouding lumen per watt is, des te beter een lamp de ingebrachte energie omzet in licht.
Efficiëntie van LED t.o.v. traditionele lichtbronnen

Gloeilamp        12 - 15 lm/W
Halogeenspot   18 - 20 lm/W
Spaarlamp       55 - 60 lm/W
TL Buis            80 - 100 lm/W
LED Lamp        90 - 110 lm/W

Kleurtemperatuur
De Kleurtemperatuur wordt weergeven in graden Kelvin (K). De kleurtemperatuur is een maat voor de kleurindruk van het licht dat uitgezonden wordt van een lichtbron. Hoe hoger deze waarde is, hoe koeler de indruk van de lichtbron.


Kleurtemperatuur in graden Kelvin
Extra Warm Wit   2400 - 2800 K
Warm Wit            2800 - 3500 K
Neutraal Wit        3500 - 5000 K
Koel Wit              5000 - 7000 K

Kleurweergave
Vaak wordt aangenomen dat na de keuze van de kleurtemperatuur ook de kleur beleving vaststaat. Dit is echter niet het geval. Kleur beleving wordt niet uitsluitend bepaald door de kleurtemperatuur van de lichtbron, maar tevens door de kleurweergave. Dit wordt uitgedrukt in (Ra). De kleurweergave index is een gestandaardiseerde schaal met 100 als hoogste waarde. Kleuren worden het beste weergegeven bij een lichtbron met een hoge kleurweergave.

Ra tussen 90 en 100
Zeer goede kleurweergave-eigenschappen. Toepassing voornamelijk daar waar correcte kleur beoordeling een kritische taak is.

Ra tussen 80 en 90
Goede kleurweergave-eigenschappen. Toepassing op plaatsen waar kleur waardering niet de hoofd overweging vormt, maar waar een goede weergave van de kleuren wel van belang is.

Ra minder dan 80
Matige tot slechte kleurweergave-eigenschappen. Toepassing op plaatsen waar de kwaliteit van de kleurweergave van ondergeschikt belang is.

Een Ra waarde van 60 is ontoereikend voor bijvoorbeeld winkeverlichting, maar is geschikt voor functionele buitenverlichting.

Bedrijvengids Geplaatst door
Ledonly

Ledonly

Langeweg 64, 3241 KA  Middelharnis

Bedrijvengids Wilt u meer weten?

Vraag vrijblijvend informatie aan.

Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.