VvE Beheer Dienstenpakket

Wat zijn onze diensten?

Geplaatst door: Direct VvE Beheer

Ons dienstenpakket

Direct VvE Beheer B.V. gaat over een belangrijk takenpakket.
Elke VvE heeft haar eigen wensen en behoeften. Wij willen u graag een professionele dienstverlening bieden,
die boven uw verwachtingen voldoet.
Dit willen wij bereiken met onze transparante, directe en oplossingsgerichte manier van werken.

Hieronder kunt u de diensten vinden die wij verlenen!

Administratief

 1. Het aanleggen en bijhouden van een ledenregister. Verwerking van mutaties in hetledenregister.
 2. Het informeren van een nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaar ontvangt informatie over de vereniging. De eigenaar ontvangt tevens de inloggegevens van het VvE portaal.
 3. Het jaarlijks organiseren, convoceren, bijwonen en notuleren van de ledenvergadering.
 4. Het adviseren betreffende het opstellen van een huishoudelijk reglement.
 5. Het regelmatig informeren van de leden. Leden hebben tevens altijd inzage in het VvE portaal.

Financieel

 1. Het opstellen van een conceptbegroting, welke ter goedkeuring aan de ledenvergadering wordt voorgelegd. De conceptbegroting wordt vooraf met het bestuur besproken.
 2. Het maken van een voorstel voor de hoogte van de bijdragen op basis van de splitsingsakte en de conceptbegroting en de herbouwwaarde.
 3. Het bewaken van de begroting.
 4. Het opstellen van een liquiditeitenplanning en het bewaken van de liquiditeiten.
 5. Het betalen en administreren van de door de vereniging aangegane verplichtingen.
 6. Het beheren en administreren van een op naam van de vereniging gestelde bank- en/of girorekening(en) en spaarrekening(en).
 7. Het opmaken van de jaarstukken. De jaarstukken bestaan uit de exploitatierekening, de balans en de toelichting hierop. De exploitatierekening geeft de uitgaven en inkomsten weer over het afgelopen boekjaar.
 8. Het informeren van de kascommissie, zodat zij de kascontrole kunnen uitvoeren.

Technisch

klein- en klachtenonderhoud. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan het verhelpen van lekkages, afstellen van deuren, ruiten inzetten en dergelijke.

 1. 24-uurs bereikbaarheid voor spoedeisende klachten.
 2. De volledige behandeling van het "klein" dagelijks onderhoud en klachtenonderhoud met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten van het appartementengebouw. De leden worden geïnformeerd over de afhandeling van de door hen gemelde klachten.
 3. Hierbij vindt een beoordeling van de kosten plaats of deze voor rekening van de VvE of voor de individuele eigenaar zijn.
 4. De behandeling van service- en onderhoudswerkzaamheden. Hierbij kan gedacht worden aan schoonmaakwerkzaamheden en onderhoudscontracten.
 5. Het kritisch controleren van de facturen. Indien akkoord wordt de factuur betaald. Indien de factuur niet akkoord is, verzorgt Direct VvE Beheer de verdere afhandeling in overleg met het bestuur.
 6. Het opstellen van een jaarplan.
 7. Het opstellen van een bestek of werkomschrijving.
 8. Het (op basis van het bestek of de werkomschrijving) aanvragen van offertes en het houden van een eventueel vooroverleg met de aannemers.
 9. Het beoordelen van de offertes en het opstellen van een advies. Het advies wordt vervolgens tijdens de ledenvergadering – na vooroverleg met het bestuur – aan de leden voorgelegd.
 10. Het verstrekken van de opdracht en het houden van een overleg met de gekozen aannemer om de planning en uitvoering te bespreken.
 11. Het begeleiden van de werkzaamheden, het informeren van de bewoners en het toezicht houden op de uitvoering.
 12. Het opleveren van de werkzaamheden.
 13. Het bewaken van de garantie en het afhandelen van de garantiemeldingen.

Verzekeringen

 1. Het verzekerd houden van het gebouw tegen brand- en ontploffingsschade en eventuele uitbreiding zoals storm-, vorst-, water-, en/of glasschade.
 2. Het zorgdragen voor een verzekering voor de wettelijke aansprakelijkheid.
 3. De afhandeling van schades die gedekt zijn door de verzekering(en) van de VvE.

Incasso

 1. De periodieke incasso en administratieve verwerking van de door de eigenaren aan de vereniging verschuldigde bijdragen.
 2. De bijdragen worden automatisch geïncasseerd. Indien gewenst, is een andere manier van betalen mogelijk.
 3. Het incasseren en administreren van een eventueel door de ledenvergadering vastgestelde extra bijdrage voor bijvoorbeeld groot onderhoud.
 4. Het signaleren en bewaken van optredende achterstanden in de betaling van de bijdragen.
  Direct VvE Beheer werkt met een incassoprocedure, die in de ledenvergadering wordt besproken envastgesteld.
 5. Het verzorgen van betalingsherinneringen. Indien nodig wordt de vordering uit handengegeven. Na het sturen van een betalingsherinnering bij een debiteur worden de kosten van Direct VvE Beheer voor de volgende herinneringen e.d. en indien van toepassing de kosten van de deurwaarder in rekening gebracht bij de desbetreffende debiteur.
 6. Het op verzoek van de leden verstrekken van informatie betreffende hun bijdrage.
 7. Het voeren van correspondentie betreffende de ledenbijdragen.

Meerjarenonderhoudsplan

 1. Het opstellen van een meerjarig onderhouds plan.
 2. Het jaarlijks verrichten van een tussentijdse bouwtechnische opname ter voorbereiding en bevestiging voor het planmatig onderhoud.
 3. Het om de 5 jaar actualiseren van het MJOP.

Bedrijvengids Geplaatst door
Direct VvE Beheer

Direct VvE Beheer

Westeinde 66, 3146 BZ  Maassluis

Bedrijvengids Wilt u meer weten?

Vraag vrijblijvend informatie aan.

Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.