Thema
Financieel
Juridisch
Technisch
Profiel
Inloggen
Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!
appartement
& eigenaar

RRS Collectief

01 februari 2018
Riool Reinigings Service (RRS) waardoor een VvE 24 uur per dag en 7 dagen per week een afspraak kan maken om een verstopping in het riool te verhelpen
LEES VERDER

Collectief contract rioolontstopping

Collectieve contracten
via PIT Beheer

Iedereen kent de inbraak-,
ongevallen-, reis-en
inboedelverzekering. We
hopen allemaal er nooit
gebruik van te hoeven
maken. Toch vindt iedereen
het een geruststellende
gedachte een dergelijke
overeenkomst afgesloten te
hebben. Middels collectieve
onderhoudscontracten biedt
PIT Beheer dienstverlening
met dezelfde ontzorgende
functie.


Eén van die contracten bestaat uit een
overeenkomst met Riool Reinigings Service
Nederland B.V. (RRS) waardoor een
VvE 24 uur per dag en 7 dagen per week
een afspraak kan maken om een verstopping
in het riool binnen (toilet, keukenafvoer
e.d.) of buiten (hemelwaterafvoer) op
te lossen. Mensen denken wel eens dat
een dergelijk ongemak onder hun opstalverzekering
valt, maar dat is een misvatting.
Als een deel van de inboedel nat
wordt door een verstopping kan dat onder
de opstalverzekering vallen, maar het reinigen
van het riool zelf valt niet onder deze
verzekering. Daar is RRS voor. RRS is een
bedrijf met 40 jaar ervaring in het reinigen
van rioleringen en met elf vestigingen door
het land.

Kosten voor eigenaar of VvE?

In het splitsingsreglement staat meestal
dat de liggende leidingen in de woning

individueel (privé) zijn en de gemeenschappelijke leidingen voor rekening van de VvE zijn.
Indien er zich een verstopping voordoet, is het niet direct duidelijk waar de oorzaak ligt.
Om die reden laat het bestuur of technische commissie eerst iemand (een loodgieter of
ontstopper) onderzoek doen naar de locatie van het probleem en dan wordt de vervolgactie
afgesproken.

Wij vinden dat tijdrovend en onnodig kostbaar. PIT Beheer heeft daarom met RRS een
collectieve onderhoudsovereenkomst afgesloten die het gehele rioolstelsel van een complex
dekt. Met één inspectie en ontstopping per jaar bent u namelijk al duurder uit dan na
het afsluiten van een dergelijk rioolonderhoudscontract.

Voorbeeld:

Bij een VvE van 30 eenheden bent u totaal voor het onderhoudscontract € 248,40 per
jaar voor de gehele VvE kwijt, ongeacht het aantal verstoppingen. Dit contract omvat:

• de intact zijnde afvoerleidingen, welke deel uitmaken van de woningen, en het
gemeenteriool naar behoren laten functioneren;
• 24 uur per dag bereikbaar zijn voor het in ontvangst nemen van storingsmeldingen, ook
op zon- en feestdagen;
• spoedeisende verstoppingen worden per direct verholpen;
• niet-spoedeisende verstoppingen worden verholpen op werkdagen;
• geen doorberekening van klein materiaal, voorrijkosten, parkeerkosten en arbeidsloon.
Vakbekwame servicemonteurs lossen
het probleem op in uw riool, zetten in de
werkbon welke leiding verstopt zat en wat
de oorzaak van het euvel was.

Werkwijze en rapportages

RRS beschikt over een online tool waarmee
het bestuur van de vereniging, al dan
niet via PIT Beheer, tot alle gegevens over
de verholpen verstoppingen toegang heeft,
zodat ze, indien nodig, bewoners kunnen
wijzen op hun verantwoordelijkheden. Tevens
worden op deze wijze de rapportages
opgebouwd die het bestuur helpen in het
budgetteren voor de komende jaren.

Hiermee halen we een hoop discussie
weg bij het bestuur, terwijl het bestuur
nog steeds (of eigenlijk beter) kan sturen
op de feiten. Het bestuur krijgt immers
alle managementinformatie. Tevens houdt
het bestuur overzicht op de uitgevoerde

werkzaamheden. De tijd is immers voorbij dat iedere bewoner zelf een loodgieter in ging 

schakelen en later de kosten ging claimen bij de VvE. Dat is niet meer nodig, want middels
het collectieve onderhoudscontract zijn alle ontstoppingswerkzaamheden afgekocht.

Indien de RRS merkt dat een gemeenschappelijke leiding goed gereinigd moet worden
of dat een leiding opnieuw gebeugeld moet worden, komt zij proactief met een scherp
geprijsd voorstel. Ook hier winnen we weer tijd en dus geld.

Het afsluiten van zo’n overeenkomst betekent dat leidingen vakkundig worden gereinigd
met roterende veren binnenshuis en met hoge druk water buiten het huis. Dat is te verkiezen
boven het aanschaffen van ontstoppingsmiddelen bij de drogist die vaak bestaan uit
zwavelzuurverbindingen. Die zijn namelijk gevaarlijk voor de gebruiker en slecht voor uw
leidingstelsel.

PIT Beheer

PIT Beheer heeft jarenlange ervaring op het gebied van inkoop en kwaliteitsborging van
onderhoud in algemene zin, zowel voor VvE’s als voor woningbouwcorporaties. Ieder jaar
worden de leveranciers beoordeeld op hun geleverde kwaliteit. Met leveranciers wordt
regelmatig geëvalueerd naar aanleiding van gemeten prestaties.

Meer informatie vindt u www.pitbeheer.nl. Voor alle mogelijke collectieve contracten en
informatie mailt u naar contracten@pitbeheer.nl

 

Meer weten?
Vraag hier vrijblijvend informatie aan

Aanvragen

Bekijk ook

Reacties

PIT Beheer
Professional
Meer weten?
Vraag hier vrijblijvend informatie aan

Aanvragen

ZOEKSUGGESTIES