Ecopolis

Interview met prof. Martin Hermy Ecopolis: kapstok voor duurzame stadsontwikkeling

Geplaatst door: ZinCo Benelux B.V.

Prof. Dr. Martin Hermy

Prof. Dr. Martin Hermy is gewoon hoogleraar aan de Katholieke Universiteit van Leuven waar hij sinds 1994 de vakken groenbeheer, vegetatiekunde, ecologie en natuurbehoud en –ontwikkeling doceert. Hij is tevens gastdocent aan de Universiteit van Gent. Hij is medeauteur van boeken als ‘Bossen van Vlaanderen’ (1993),
‘Punten en Lijnen in het Landschap’ (1997) en ‘Natuurbeheer’ (2°editie, 2004). Vorig jaar verscheen onder zijn redactionele leiding het boek 'Groenbeheer, een verhaal met toekomst', waarin hij onder meer pleit voor veel meer en beter groen in de stedelijke omgeving. Voor prof. Hermy kwam de vraag om een boek te schrijven over groenbeheer bijzonder goed uit.

Martin Hermy | De vraag vanwege Velt en de afdeling Bos & Groen om een boek te schrijven over groenbeheer kwam inderdaad goed uit, omdat het mij de mogelijkheid gaf om naar analogie met het boek over natuurbeheer de opgedane kennis over groenbeheer, die ik in de voorbije 10 jaar vergaard heb in het kader van mijn leeropdracht aan de universiteit, netjes te
ordenen en te boek te stellen.

Voor wie is het boek eigenlijk geschreven?

Martin Hermy | Het boek is geschreven voor een brede waaier van mogelijke lezers. Allereerst is het zeker bedoeld als een handboek voor de professionelen uit de sector groenvoorziening. Ik denk hierbij in de eerste plaats aan groenambtenaren van steden en gemeenten, maar evenzeer denk ik aan ontwerpers. Let wel, het is geen boek over het ontwerpen van openbaar groen. Maar het boek bevat wel veel informatie over allerlei (technische) aspecten waarmee een ontwerper aan de slag kan wanneer hij meer duurzame groenontwerpen wil maken. Het levert hem als het ware bouwstenen en een denkraam voor zijn ontwerpen. Het boek is uiteraard niet
volledig maar het is wel zodanig opgevat dat de geïnteresseerde vakman voor elk van de behan- delde onderwerpen voldoende aanknopings- punten, via literatuurverwijzingen, kan vinden om het onderwerp verder uit te diepen.

Ik vermoed dat het boek ook voor uw studenten verplichte lectuur is.
Martin Hermy | Inderdaad het boek is ook bedoeld als achtergrondinformatie voor mijn studenten. Of het ook gebruikt wordt als een naslagwerk door studenten van andere univer- siteiten of hogescholen, daar heb ik voorlopig geen zicht op. Van het boek 'Natuurbeheer'
weet ik dat wel omdat de uitgever mij daarover geregeld inlicht. Tenslotte is het boek ook bedoeld voor de geïnteresseerde leek, zoals ik het zou noemen. Via de talrijke illustraties,
foto’s en tekeningen, en een uitgebreide verklarende woordenlijst achteraan in het boek hebben we gepoogd om het werk meer toegankelijk te maken.

Klik hier voor meer infomatie over dit onderwerp

Bedrijvengids Geplaatst door
ZinCo Benelux B.V.

ZinCo Benelux B.V.

Postbus 9092, 1006 AB  Amsterdam

Bedrijvengids Wilt u meer weten?

Vraag vrijblijvend informatie aan.

Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.