GripV

De mate waarin een begroeid dak koeler is dan een traditioneel zwart dak is erg afhankelijk van verschillende omstandigheden.

Geplaatst door: ZinCo Benelux B.V.

GRIPV vs TARD PV

Nederland is één van de meest dichtbevolkte landen ter wereld en zodoende is ruimte een schaars goed. Vooral de stedelijke gebieden staan de komende jaren voor een grote uitdaging te wachten. Door het dak te beschouwen als een ‘tweede maaiveld’ ontstaan er nieuwe en extra mogelijkheden. Het daklandschap kenmerkte zich voorheen vooral als onbenutte ruimte voor de plaatsing van klimaatinstallaties. Zelfs in de bestaande bebouwde omgeving leent het dak zich steeds meer voor allerlei oplossingen op het gebied van energiewinning, groen, water en warmtewinning. Er is veel bekend over de toepassing van PV-modulen op het dak en het toepassen van begroeide daken. PV-modulen leveren elektriciteit op en zijn tegenwoordig op korte termijn terug te verdienen [8,
9, 10]. Begroeide daken beschermen het onderliggende dak voor een groot deel tegen de weerselementen. Met als gevolg een duurzaam en groen daklandschap, een waterbergend vermogen, verlaging van de koellast in een gebouw en een levensduurverlenging van de dakbedekking [11, 12, 13]. Overheden hanteren zelfs een actief stimuleringsbeleid voor de duurzame oplossingen zoals PV-modulen en begroeide daken.

Nu wordt voornamelijk voor één enkele functie gekozen op het dak. Innovatieve inrichting van het daklandschap richt zich echter steeds meer op het mengen van verschillende functies en oplossingen [14]. Uit voorgaand onderzoeken is gebleken dat het combineren van begroeide daken en PV-modulen tot een GRiPV-systeem, kan leiden tot de volgende voordelen:

- De voordelen van begroeide daken en PV-modulen blijven behouden en worden gecombineerd [1, 2];
- Mogelijke waarde stijging van het dak per m², meervoudig gebruik van het dak [3];
- Vegetatiediversiteit is hoger, de schaduwwerking van de PV beschermt de vegetatie van het begroeid dak [2];
- Potentiele hogere opbrengst tot 16% van de PV-modulen, omdat de oppervlaktetemperatuur van een begroeide dak tot 40°C lager kan liggen dan bij traditionele daken [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7];

Naast de bovengenoemde voordelen heeft de aanleg van een GRiPV-systeem de volgende consequenties ten opzichte van een traditioneel PV-systeem:

- Extra gewicht op de constructie van het gebouw. Tot 50 kg/m² voor een traditioneel PV-systeem [8, 15]
en minimaal 120 kg/m² voor een GRiPV-systeem [5, 16];
- Hogere onderhoudskosten, naast het PV-systeem [8, 15] dient ook het begroeid dak onderhouden te worden [12, 13, 17, 11].

Voor opdrachtgevers is het van belang om inzicht te hebben in de economische, technische en esthetische gevolgen van de toepassing van een GRiPV-systeem ten opzichte van een traditioneel PV-systeem voor het dak. Er zijn in voorgaande onderzoeken pogingen gedaan om de voordelen en consequenties van de toepassing van een GRiPV-systeem ten opzichte van een traditioneel PV-systeem in kaart te brengen. Desondanks is de potentiele hogere elektrische opbrengst van een GRiPV-systeem is niet voldoende gekwantificeerd om een onderbouwde uitspraak erover te maken. Het doel van dit onderzoek is om duidelijkheid te scheppen of en in welke mate de integratie van begroeide daken met PV-modulen (GRiPV-systeem) meerwaarde biedt ten opzichte van PV- modulen op zwarte daken (traditioneel PV-systeem).

klik hier voor de rest van het onderzoek.

Bedrijvengids Geplaatst door
ZinCo Benelux B.V.

ZinCo Benelux B.V.

Postbus 9092, 1006 AB  Amsterdam

Bedrijvengids Wilt u meer weten?

Vraag vrijblijvend informatie aan.

Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.