Thema
Financieel
Juridisch
Technisch
Profiel
Inloggen
Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!
appartement
& eigenaar

Brandveiligheid

01 februari 2018
Brand-Veilig Totaalaanpak verzorgt een totaale aanpak op het gebied van brandveiligheid! Bouwkundig, doorvoeringen, brandkleppen, bekledingen, brandwerende beglazing, deuren en kozijnen.
LEES VERDER

Brandveiligheid

De brandwerende doorvoeringsystemen en materialen die ze bij Brand-Veilig Totaalaanpak gebruiken, zijn volledig getesten gecertificeerd. Zo werken ze iedere sparing ten gevolge van kabelgoten, kunststof- en stalen leidingen professioneel en verantwoord af.

Brandcompartimenten

Met eigen technisch medewerkers verzorgen ze alle bouwkundige maatregelen voor het aanpassen en verbeteren van uw brandcompartimenten. Hierbij kunt u denken aan: brandwerende plafonds en wanden, deuren en kozijnen, en het aanbrengen van brandwerende ventilatieroosters.

Betrouwbaar onderhoud

In overleg met u kunnen ze een voorstel uitwerken voor het volledig verzorgen van de jaarlijkse controle en onderhoud op het gebied van brandveiligheid.

Hierbij kunnen ze de volgende aspecten voor u verzorgen:
- controle en revisie van brandwerende doorvoeringen;
- controle en onderhoud van brandkleppen;
- controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties;
- update en revisie van het bedrijfsnoodplan;
- testen van systemen

Gebruiksbesluit eigenaar en gebruiker

Vanaf 1 november 2012 gelden landelijke regels voor het brandveilig gebruik van gebouwen in het 'Besluit brandveilig gebruik bouwwerken', kortweg; gebruiksbesluit. Uniforme regelgeving vervangt lokale verschillen. Verder is de belangrijkste verandering in dit gebruiksbesluit 'de meldingsplicht'. Door deze meldingsplicht is de eigenaar/gebruiker zelf verantwoordelijk voor de brandveiligheid.

Om zeker te zijn dat u voldoet aan dit gebruiksbesluit, is het verstandig een jaarlijkse controle te laten uitvoeren op uw brandwerende scheidingen, brandmelding- en ontruimingsinstallatie, vluchtwegen etc.

Deskundig advies

Bij Brand-Veilig Totaalaanpak bieden ze onafhankelijk brandpreventieadvies, gebaseerd op de laatste wet- en regelgevingen. De door hen voorgestelde adviezen en oplossingen waarborgen een minimaal noodzakelijke brandveiligheid. In overleg met u, kan voor een hoger niveau van veiligheid worden gekozen.

Ze adviseren en begeleiden u bij het opzetten en implementeren van een calamiteitenplan conform de voorwaarden uit de Nederlands Technische Afspraak NTA 8112.

Brandveiligheidlogboek

Een brandveiligheidlogboek omvat alle aspecten betreffende de brandveiligheid van een specifiek gebouw. Zo heeft u in één document alle informatie bij de hand. In overleg met u bepaalt Brand-Veilig Totaalaanpak welke elementen in uw brandveiligheidlogboek kunnen worden opgenomen. Op grond van de ervaring en kennis stellen ze in ieder geval voor:

• totale aanpak bouwkundige brandveiligheid;
• certificaten van toegepaste materialen en producten;
• logboek met foto en werkomschrijving per onderdeel, controlelijstlogboek voor de beheerder 
• jaarlijkse onderhoud- en beheerzaken.

Het opgesteld brandveiligheidlogboek is compleet klaar voor gebruik en ondersteund in het onderhoud van alle brandcompartimenten

Meer weten?
Vraag hier vrijblijvend informatie aan

Aanvragen

Bekijk ook

Reacties

Brand-Veilig Totaalaanpak bv
Professional
Meer weten?
Vraag hier vrijblijvend informatie aan

Aanvragen

ZOEKSUGGESTIES