Thema
Financieel
Juridisch
Technisch
Profiel
Inloggen
Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!
appartement
& eigenaar

Blokhut plaatsen zonder toestemming VvE?

Mag een bewoner op de begane grond een blokhut plaatsen zonder toestemming van de overige VvE-leden?

In onze VvE is het Modelreglement 1992 van toepassing. Nu is er een eigenaar op de begane grond die in zijn tuin een blokhut gaat plaatsen. De andere eigenaren weten hier niets van. Is dit - gelet op artikel 22 lid 3 van het Modelreglement - zomaar toegestaan?

BEKIJK ANTWOORD

Door mr. Kim Kroon, Van Till advocaten.

In het betreffende artikel 22 lid 3 wordt bepaald dat het niet is geoorloofd om zonder toestemming van de vergadering auto's, caravans, boten, trailers, tenten en dergelijke in de tuin te plaatsen. Een belangrijke achterliggende gedachte van deze bepaling is om te voorkomen dat andere eigenaren overlast ondervinden van een dergelijke situatie. De overlast kan zijn gelegen in het feit dat het uitzicht wordt belemmerd of het ontvangen van licht en lucht door de openingen in het gebouw op die manier wordt tegengehouden. De opsomming uit artikel 22 lid 3 is geen limitatieve opsomming, hetgeen betekent dat overlast ook kan worden veroorzaakt door andere voorwerpen. Afhankelijk van de omstandigheden - zoals de afmetingen van de blokhut en de duur waarvoor deze wordt geplaatst - kan worden betoogd dat voor het plaatsen van de blokhut toestemming van de vergadering nodig is.

Als het bestuur van de VvE van mening is dat voor het plaatsen van de blokhut toestemming van de vergadering nodig is, dan doet zij er goed aan om de betreffende eigenaar hierover te informeren en het onderwerp op de agenda te zetten. Het is dan aan de vergadering om wel of geen toestemming te geven.

Mocht de vergadering geen toestemming geven en mocht de betreffende eigenaar - ondanks verzoeken daartoe - niet overgaan tot verwijdering van de blokhut, dan staat de weg naar de rechter in principe open. De rechter zal dan beslissen of de vergadering haar toestemming heeft onthouden op terechte gronden en of verwijdering van de blokhut kan geschieden.

Reacties

Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!

ZOEKSUGGESTIES