Thema
Financieel
Juridisch
Technisch
Profiel
Inloggen
Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!
appartement
& eigenaar

Entree wordt afsluitbaar gemaakt: wie moet meebetalen?

De entree van een appartementencomplex wordt afsluitbaar gemaakt. Dient iedereen uit de VvE hier aan mee te betalen?

Bij onze VvE  is de entree open naar de postbussen en het bellenplateau, deze zouden wij graag afsluitbaar maken. Het modelreglement bij splitsing in appartementsrecht 1992, artikel 38, leden 5, 6 en 8 roepen de vraag op of, indien een of meerdere eigenaren geen belang zeggen te hebben bij dit afsluitbaar maken, zij in de kosten dienen bij te dragen. Als bestuur zouden wij graag weten, wat hier de juiste uitleg is.

BEKIJK ANTWOORD

Door Mr. Kim Kroon, Van Till Advocaten.

In deze casus is het Modelreglement 1992 van toepassing. Om te bepalen wat er in deze situatie moet gebeuren, moet dit Modelreglement worden geraadpleegd.

Indien de eigenaren wensen over te gaan tot het afsluitbaar maken van de gemeenschappelijke entree van het appartementencomplex, dan dienen zij daarover in een vergadering van eigenaren een besluit te nemen. Uit de casus blijkt dat het hier gaat om een besluit tot verbouwing dat niet valt onder het normale onderhoud, zodat artikel 38 Modelreglement 1992 inderdaad van toepassing is. Voor het nemen van een dergelijk besluit bepalen lid 5 en 6 van dit artikel dat een dergelijk besluit met een gekwalificeerde meerderheid dient te worden aangenomen.

Artikel 38 lid 8 bepaalt dat de eigenaar die van een dergelijke verbouwing geen voordeel geniet, niet verplicht is bij te dragen in de kosten. Of in een bepaald geval sprake is van enig voordeel (en dus het bijdragen in de kosten) is sterk afhankelijk van de omstandigheden. Een evident geval is het plaatsen van een lift. De bewoners van de begane grond zullen hiervan geen gebruik maken en genieten hiervan dus geen voordeel. In dat geval is het duidelijk dat zij niet verplicht zijn in de kosten bij te dragen.

In het onderhavige geval is dat minder duidelijk. Het kan zo zijn dat het ten voordele van het gehele appartementencomplex - en daarmee alle eigenaren - strekt dat de gemeenschappelijke entree wordt voorzien van een afsluiting. Dit geldt temeer als de gemeenschappelijke postbussen en het gemeenschappelijke belplateau hierdoor achter de afsluiting zullen komen. Het standpunt kan dus worden ingenomen dat alle eigenaren moeten bijdragen in de kosten van de afsluiting. De feitelijke situatie kan echter ook met zich meebrengen dat dit anders ligt. Hierbij valt te denken aan het geval dat de eigenaren van een appartement dat is gelegen op de begane grond allemaal zelf een voordeur en brievenbus hebben. In dat geval hebben zij geen voordeel van de gemeenschappelijke entree en zijn zij dus niet verplicht in de kosten hiervan bij te dragen.

Reacties

Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!

ZOEKSUGGESTIES