Omgevingsvergunning

Ga je verbouwen of slopen? Wil je een boom kappen? Wil je reclame maken op je complex? Of wil je tijdelijk een steiger op de openbare weg plaatsen?

Geplaatst door: DTS Advies

De Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo)

Ga je verbouwen of slopen? Wil je een boom kappen? Wil je reclame maken op je complex? Of wil je tijdelijk een steiger op de openbare weg plaatsen? Controleer dan altijd of je een omgevingsvergunning nodig hebt?

De Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) is een Nederlandse wet die op 1 oktober 2010 is ingevoerd. Deze wet regelt de omgevingsvergunning en is in de plaats gekomen van de bouwvergunning.

Onder de Wabo vallen circa 25 vergunningen, ontheffingen en toestemmingen (meldingen). Nu samen gevoegd tot één omgevingsvergunning. Voorheen was nodig om voor meerdere activiteiten meerdere vergunningen en toestemmingen aan te vragen. Het duurde veel langer voor je alle benodigde vergunningen en toestemmingen had.

Was je het niet eens met de uitspraak dan moest je per vergunning een bezwaar ingedienen.

Vanaf 2010 is het ook mogelijk om een omgevingsvergunning digitaal aan te vragen bij het Omgevingsloket Online (OLO).

De omgevingsvergunning moet ook een einde maken aan de tegenstrijdige voorschriften.

Een aantal vergunningen die nu onder de omgevingsvergunning vallen zijn:

 • De aanlegvergunning; voor werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden in een gebied met landschappelijke of cultuurhistorische waarde zoals bijvoorbeeld de aanleg van een weg of een pad.
 • Bouwvergunning; voor bouwen, verbouwen en renoveren.
 • Flora- en Faunawet, ontheffing; deze regelt de bescherming van planten- en diersoorten.
 • Inritvergunning of uitwegvergunning; voor het aanleggen van een in- of uitrit van het pand naar de openbare weg.
 • Kapvergunning; voor het kappen, verplanten of flink snoeien van bomen.
 • Monumentenvergunning; voor het verbouwen of slopen van beschermde monumenten. Is het complex aangewezen als rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument? Of ligt het in een door het Rijk beschermd stads- en dorpsgezicht? Dan mag je niet zomaar veranderen of slopen.
 • Objectvergunning; voor het plaatsen van een tijdelijk voorwerp op de openbare weg zoals een hijskraan, steiger, bouwkeet, container of straatmeubilair.
 • Reclamevergunning; wil je reclame maken op het complex, bijvoorbeeld een reclamebord, een lichtbak of een groot, vrijstaand reclameobject.
 • Sloopvergunning; bij het slopen of verwijderen van asbest.

In sommige gevallen mag je vergunningvrij bouwen. Je moet dan wel voldoen aan de regels van het op dat moment geldende bouwbesluit. Daar staan minimale bouwtechnische eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. Tevens moet je rekening houden met de gemeentelijke voorschriften van de bouwverordening, de welstandseisen en het bestemmingsplan.

omgevingsvergunning dts advies

 

Wanneer heb je nu wel of geen omgevingsvergunning nodig? Verbouwen zonder omgevingsvergunning is toegestaan als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 1. het bouwen, het gebouw en het gebruik na verbouwing past binnen het bestemmingsplan.
 2. de draagconstructie van het gebouw verandert niet. Maak je een doorbraak in een dragende muur dan moet je wel een omgevingsvergunning aanvragen.
 3. bij verandering in de brandcompartimentering. Bestaande brandwerende wanden en kozijnen of puien mogen niet worden verplaatst of doorgebroken.
 4. als er geen uitbreiding van de bebouwde oppervlakte plaats vindt.
 5. het bouwwerk wordt niet vergroot en het volume wordt dus niet aangepast.
 6. het aantal woningen verandert niet door de verbouwing.

Als je niet minimaal voldoet aan deze voorwaarden dan is het bouwwerk mogelijk niet vergunningsvrij.

Let op! voor een monument zijn andere regeles van toepassing.

Hoe vraag je de vergunning aan?

 • Doe eerst de vergunningcheck? via www.omgevingsloket.nl. Hier kun je eenvoudig controleren of je een vergunning nodig hebt.
 • Vul het aanvraagformulier in. ?Aan de hand van je antwoorden op de vergunningcheck wordt automatisch een aanvraagformulier samengesteld, met precies de vragen die in jouw geval van toepassing zijn.
 • Verzamel de bijlagen?voor een snelle verwerking. Dit kan ook digitaal. Denk aan bouwtekeningen en bouwplannen.
 • Controleer je ontvangstbevestiging?die je ontvangt van je gemeente als je het formulier helemaal hebt ingevuld en de bijlage hebt doorgestuurd.
 • Wacht op de uitslag! De gemiddelde doorlooptijd voor de aanvraag van een omgevingsvergunning is acht weken. Het kan zijn dat je in de tussentijd nog extra vragen vanuit de gemeente krijgt. Ook zul je waarschijnlijk bericht krijgen over de procedure, de besluitvorming en de kosten. Reageer snel op vragen, des te sneller heb je uitsluitsel over je vergunning!

Heel veel succes.

Twijfel je of heb je vragen? schakel dan een Bouwkundig Adviesbureau in! Deze kan ook de uitvoering begeleiden en toezicht houden op de juiste uitvoering van de werkzaamheden.

Bedrijvengids Geplaatst door
DTS Advies

DTS Advies

Cypruslaan 374, 3059 XA  Rotterdam

Bedrijvengids Wilt u meer weten?

Vraag vrijblijvend informatie aan.

Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.