Thema
Financieel
Juridisch
Technisch
Profiel
Inloggen
Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!
appartement
& eigenaar

Veiligheid voorop

01 februari 2018
De bij Planbuilding aangesloten bedrijven voldoen aan de Arbo-wet en zijn bovendien adequaat verzekerd voor calamiteiten.
LEES VERDER

Veiligheid voorop! Loop geen onnodige risico's

Aan het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden zijn risico's verbonden. Daarom moeten alle werkgevers en werknemers in Nederland zich aan de Arbo-wet houden. In de Arbo-wet zijn de verplichtingen tussen werkgever en werknemer vastgelegd.

Aansprakelijkheid bij de opdrachtgever

Als er voor het uitvoerende werk géén officiële offerte of formele opdracht aanwezig is, ontbreekt er feitelijk een werkgever. In dat geval kunnen de in de Arbo-wet beschreven verplichtingen van de werkgever bij ú als opdrachtgever komen te liggen! Risico's waar u dan rekening mee moet houden zijn valgevaar, omgaan met gevaarlijke stoffen, snijden, tillen, trillen, stof, etc.

Door te kiezen voor Planbuilding bent u verzekerd van veilig werken en kunt u als opdrachtgever niet aansprakelijk gesteld worden als er iets fout gaat. De vaklieden van Planbuilding zijn adequaat voorgelicht en opgeleid. Zij weten wat het inhoudt om veilig te werken en ongevallen te voorkomen. Dat is niet alleen goed voor henzelf, maar ook voor u en uw omgeving.

Bestuursaansprakelijkheid

Bestuursleden in functie zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de gevolgen van genomen besluiten. Voor de wet maakt het niet uit of bestuursleden voor verrichte werkzaamheden wel of geen vergoeding ontvangen. Door deze aansprakelijkheid kan het privé-vermogen van de individuele bestuurder gevaar lopen. Een particuliere aansprakelijkheidsverzekering of de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de vereniging is in dit geval niet afdoende, omdat deze verzekeringen geen dekking bieden voor claims als gevolg van het functioneren als bestuurder. Om dit risico af te dekken adviseren wij bestuurders om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze verzekering beschermt het privé-vermogen van de individuele bestuurders, alsmede hun erfgenamen, echtgenoten, geregistreerde partners en wettelijke vertegenwoordigers, tegen claims op grond van:

een onbehoorlijke taakvervulling ten opzichte van de vereniging;
onzorgvuldig handelen ten opzichte van derden;
kosten van verweer.

Meer weten?
Vraag hier vrijblijvend informatie aan

Aanvragen

Bekijk ook

Reacties

Planbuilding
Professional
Meer weten?
Vraag hier vrijblijvend informatie aan

Aanvragen

ZOEKSUGGESTIES