Thema
Financieel
Juridisch
Technisch
Profiel
Inloggen
Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!
appartement
& eigenaar

Binnenklimaat

01 januari 2018
Schone lucht is van groot belang voor het welzijn van mensen. Langzaamaan groeit het besef dat de lucht in veel kantoor- en productieomgevingen niet schoon is en dit tot gezondheidsklachten leidt. Dit is niet conform geldende Arbo-eisen en brengt bovendien een hoger ziekteverzuim met zich mee.
LEES VERDER

Gezondheidsklachten van een onzuivere lucht

Meestal zijn (gezondheids-) klachten de aanleiding voor een onderzoek. Veel voorkomende klachten zijn allergische reacties, hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, branderige ogen, buikpijn, droge huid en keelpijn. Vaak zijn bacteriën, schimmels of gisten de oorzaak. Gedegen onderzoek en aandacht voor preventie zorgen voor een betere werkomgeving.

Luchtonderzoek

In de meeste gevallen is de oorzaak van onzuivere lucht weg te nemen, maar dan moet wel de oorzaak getraceerd worden. Om de kwaliteit van de aanwezige lucht in klimaatsystemen en werkruimten te kunnen beoordelen, is het noodzakelijk om een microbiologisch lucht/contactonderzoek, eventueel in combinatie met een chemisch luchtonderzoek, uit te laten voeren. Bioconsult heeft daar een specialiteit van gemaakt. Met microbiologisch en fysisch luchtonderzoek.

Microbiologisch onderzoek

Een microbiologisch luchtonderzoek geeft u een inzage in de hoeveelheid en soorten aanwezige bacteriën, schimmels en gisten, die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Microbiologisch onderzoek wordt uitgevoerd door middel van luchtmonsters, genomen met gekalibreerde Airsampler. Eventueel aangevuld met contactmonsters van oppervlakken in de luchtbehandelingskast en/of bijbehorende luchtkanalen en werkruimten. Op basis daarvan geeft Bioconsult advies over verbetering en kan Bioconsult luchtkwaliteit als vast onderdeel van het gebouwbeheer implementeren.

Chemisch/fysisch luchtonderzoek

Met een chemisch luchtonderzoek kan Bioconsult problemen op (chemisch/fysisch) luchtgebied worden opgespoord. Om de chemische luchtkwaliteit te kunnen beoordelen binnen (werk)ruimten is het noodzakelijk om één of meerdere chemische- en/of parameters te meten/analyseren. Dit geeft je een inzicht in de luchtkwaliteit waardoor eventuele toekomstige en/of huidige problemen op (chemisch/fysisch) luchtgebied kunnen worden geïnventariseerd.
CO2 -, relatieve luchtvochtigheid- en temperatuurmetingen kunnen door middel van een datalogger over een langere periode plaatsvinden. De geplaatste datalogger zal door Bioconsult worden uitgelezen waarna grafieken in een rapportage zullen worden verwerkt.

Meer weten?
Vraag hier vrijblijvend informatie aan

Aanvragen

Bekijk ook

Reacties

Bioconsult
Professional
Meer weten?
Vraag hier vrijblijvend informatie aan

Aanvragen

ZOEKSUGGESTIES