Omgaan met asbest

Asbest is gevaarlijk wanneer de asbestvezels ingeademd worden. Om risico's te voorkomen zijn er strenge regels opgesteld. Maar wat betekent dit voor u als VvE?

Gepubliceerd: 26 oktober 2013

Asbest is een natuurproduct dat tot de jaren '80 veelvuldig in en om woningen werd toegepast, vaak in de vorm van asbesthoudend cement. Het werd zo vaak gebruikt om zijn goede eigenschappen: sterk, slijtvast, isolerend en bovendien goedkoop. Later werd bekend dat asbest grote risico’s voor de gezondheid met zich mee kan brengen. In veel (oudere) appartementsgebouwen zit zodoende asbest verwerkt. Hoe pakt u dit als VvE aan? In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Asbestvezels komen in de lucht wanneer asbesthoudend materiaal op een ondeskundige manier gesloopt of bewerkt wordt (bijvoorbeeld schuren, boren, zagen of breken). Onbeschadigd materiaal zou geen problemen veroorzaken. Zoals gezegd zijn er, om gezondheidsproblemen te voorkomen, strenge regels opgesteld. Zo is voorafgaand aan de uitvoering van werkzaamheden in of aan een bouwwerk van voor 1994 een opdrachtgever (bijvoorbeeld een VvE) op grond van het Arbobesluit verplicht de risico's in kaart te brengen. Dit kan betekenen voor een VvE dat bij klein onvoorzien onderhoud een monteur in aanraking komt met asbesthoudende producten, bijvoorbeeld bij het repareren van een dak waar asbest in verwerkt is. Ook bij groot onderhoud is de VvE verplicht tot het inventariseren van het eventueel aanwezig zijn van asbest. Zo'n asbestinventarisatie is doorgaans drie jaar geldig en kan dienen bij klein en groot onderhoud.

Asbestinventarisatie

Een asbestinventarisatie is een onderzoek van het gebouw naar de aanwezigheid van asbest. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een hiervoor opgeleide deskundige werkzaam bij een gecertificeerd bedrijf. Een asbestinventarisatie geeft duidelijkheid of asbest in een gebouw aanwezig is, om welke soorten asbest het gaat, op welke plaatsen de toepassingen zich bevinden en de staat van het materiaal. Aan de hand van risicoklassen wordt bepaald aan welke eisen het bedrijf moet voldoen als het asbest wordt verwijderd. Tijdens de inventarisatie wordt een risicobeoordeling uitgevoerd waarbij gekeken wordt naar het potentiële risico voor de gebruikers van het gebouw. Op basis van deze informatie wordt beoordeeld of direct verwijderen noodzakelijk is of niet - of dat nader onderzoek nodig is.

Asbestinventarisatierapport

Uit het asbestinventarisatierapport blijkt op welke plekken in een gebouw asbesthoudende materialen zitten. Bepaalde asbestverdachte materialen zijn algemeen bekend en worden vaak snel herkend. Soms zitten de materialen op onverwachte plaatsen of kan alleen een deskundige ze herkennen. Soms worden ze pas zichtbaar tijdens destructief onderzoek. Bij dit onderzoek wordt de bouwkundige staat van een gebouw of constructie aangetast (bijvoorbeeld als asbestcement verwerkt is in funderingen). In de rapportage moeten alle materialen en relevante informatie staan. Controleer het asbestinventarisatierapport dan ook op kwaliteit,
volledigheid en representativiteit.

Nieuwe methode

Op dit moment loopt er een proef die het asbest verwijderen veel veiliger, sneller en goedkoper zou maken. Deze nieuwe methode maakt het nemen van veiligheidsmaatregelen zoals het dragen van witte pakken en maskers overbodig. Ook het onder druk 'inpakken' van ruimtes, hoeft dan niet meer. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft toestemming gegeven voor een experiment met deze werkwijze. Bij de nieuwe werkwijze wordt een vloeistof of schuim op het asbest aangebracht. Het asbest hecht zich hieraan, waarna het eenvoudig kan worden opgeveegd en afgevoerd. Zo komen er geen asbestdeeltjes vrij en dat is gezonder voor werknemers en bewoners. Medewerkers hoeven geen beschermende kleding meer te dragen en bewoners kunnen tijdens de werkzaamheden gewoon thuis blijven. De methode is bovendien veel minder arbeidsintensief en daarom ook goedkoper. De nieuwe methode wordt al langer gebruikt in de Verenigde Staten, maar was tot nu toe niet toegestaan in Nederland. Na maanden van onderhandelen en testen, onder andere door TNO, zijn de Inspectie SZW en branchevereniging Ascert nu akkoord.

Guido van Loon - Appartement & Eigenaar

VvE Helpdesk Advies nodig voor uw VvE?

Raadpleeg onze VvE Helpdesk, een praktische vraagbaak en sparringpartner die uitkomst biedt bij uw VvE vraagstukken.

Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wilt u meer dan 3 items lezen?

Lees direct verder tot en met 10 items per maand met een gratis Basis-profiel.

Gratis aanmelden
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.