Thema
Financieel
Juridisch
Technisch
Profiel
Inloggen
Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!
appartement
& eigenaar

Wateronderzoek

01 januari 2018
Nederland heeft een naam hoog te houden op het gebied van waterkwaliteit. Niet alleen als het gaat om kwaliteit en veiligheid van drinkwater of zwembadwater, maar ook op het gebied van bijvoorbeeld proceswater. De kwaliteit (en veiligheid) van al dat water kan worden bepaald met geavanceerde technieken en specialistische kennis. Bioconsult heeft het in huis.
LEES VERDER

Legionellabacterie

Een van de meest actuele bedreigingen van de volksgezondheid is de bacterie legionella pneumophila, die de - soms dodelijke - veteranenziekte veroorzaakt. Legionellabacteriën leven in kleine aantallen in de bodem en in (drink-)water. De bacterie vormt een probleem als deze kan uitgroeien tot grote aantallen. Dit is vooral het geval in stilstaand water met een temperatuur tussen 20 en 50°C, bijvoorbeeld in leidingen die weinig gebruikt worden.

De bacterie kan een ernstige longontsteking, de veteranenziekte, veroorzaken. Besmetting vindt plaats via het inademen van de bacterie in zeer kleine druppeltjes water (aërosolen) die door verneveling van water in de lucht kunnen komen, bijvoorbeeld tijdens het douchen. Ieder jaar lopen honderden mensen een besmetting op, waarvan er enkele tientallen er aan overlijden. Daarnaast houden veel patiënten hier chronische klachten aan over.

Bioconsult heeft van legionellapreventie een specialiteit gemaakt. Ze detecteren, analyseren en adviseren; volgens geldende wettelijke regels én op maat.

Bioconsult microbiologische wateronderzoeken

Bioconsults overige microbiologisch wateronderzoek geeft inzicht in de hoeveelheid en de soorten micro-organismen, die voorkomen in de bemonsterde systemen. De watermonsters die Bioconsult neemt, kunnen o.a. op de volgende analyses onderzocht worden:
- Kiemgetal 22°C /36°C
- Escherichia coli (E-Coli)
- Sulfiet Reducerende Clostridia
- Enterococcen
- Bacteriën van de Coligroep
- Enterobaceriaceae
- Pseudomonas aeromonas

Bij overschrijdingen van de normen voor drinkwateranalyses kan Bioconsult stellen dat het water microbiologisch verontreinigd is. Dit kan het ontstaan van biofilm bevorderen en impliciet de aanwezigheid van legionella veroorzaken.

Daarnaast biedt Bioconsult ook chemisch wateronderzoek aan, waarbij het water wordt geanalyseerd op o.a. de zuurgraad, het geleidingsvermogen, de hardheid of de aanwezigheid van metalen. Het water kan ook worden onderzocht op tal van andere chemische parameters die op de aanvraag kunnen worden uitgevoerd. Verder onderzoekt Bioconsult ook oorzaken van lekkage en/of de aard van het lekkende water of verontreinigingen in waterinstallaties.

Een andere specialiteit van Bioconsult is het onderzoek van zwembadwater; een verplichting voor eigenaren die hun bad therapeutisch of recreatief gebruiken.

Meer weten?
Vraag hier vrijblijvend informatie aan

Aanvragen

Bekijk ook

Reacties

Bioconsult
Professional
Meer weten?
Vraag hier vrijblijvend informatie aan

Aanvragen

ZOEKSUGGESTIES