Aansprakelijkheid binnen de VvE

Aansprakelijkheid binnen de VvE. Wie is waarvoor aansprakelijk en hoe verminder je de kans op juridische conflicten binnen de VvE.

Geplaatst door: VT 2000

Aansprakelijkheid binnen de Vereniging van Eigenaren (VvE): 

De VvE is een rechtspersoon met eigen financiële middelen en de bevoegdheid om contracten aan te gaan. Deze rechtspersoon kan echter ook aansprakelijk worden gesteld. Het handelen van de VvE wordt altijd uitgevoerd door een bestuurder, die wordt benoemd door de eigenaren tijdens de vergadering. In sommige gevallen kan niet alleen de VvE, maar ook de bestuurder aansprakelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheid van de Bestuurder van een VvE

De bestuurder heeft diverse cruciale taken, zoals financieel beheer en het handhaven van een gezonde financiële situatie, en hij moet verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid. Echter, de bestuurder blijft ondergeschikt aan de besluiten van de eigenaren. Toch kan de bestuurder aansprakelijk worden gesteld in geval van wanbeheer, wat bekendstaat als bestuurdersaansprakelijkheid. Dit betreft buitengewone situaties waarin een bestuurder zijn bevoegdheden te buiten gaat, zijn functie misbruikt, of ernstige nalatigheid vertoont. Jurisprudentie toont aan dat het niet eenvoudig is om een bestuurder aansprakelijk te stellen; er moet sprake zijn van een ernstig verwijt.

Aansprakelijkheid van de VvE

Ook de VvE als rechtspersoon kan aansprakelijk worden gesteld, maar hiervoor moet de VvE een fout hebben begaan. Een voorbeeld hiervan is als er gebreken zijn aan de gemeenschappelijke delen en de VvE geen actie onderneemt, waardoor een eigenaar schade lijdt. In zo'n geval kan de eigenaar een schadevergoeding eisen van de VvE. Hetzelfde geldt als de VvE bijvoorbeeld jarenlang verzuimt het brandbeveiligingssysteem te onderhouden en dit leidt tot extra brandschade. Soms is er zelfs geen sprake van een fout. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als de VvE personeel heeft en daarmee fungeert als werkgever. Over het algemeen kan de VvE eenvoudiger aansprakelijk worden gesteld dan een bestuurder. Dit is een van de redenen waarom een VvE Aansprakelijkheidsverzekering (bijna altijd) wettelijk verplicht is.

Aansprakelijkheid van een Derde Partij

Vaak ontstaan er discussies over aansprakelijkheid als een aannemer schade veroorzaakt tijdens werkzaamheden in opdracht van de VvE. In dit geval moet opnieuw worden vastgesteld of er sprake is van een fout. Bijvoorbeeld, als de VvE een aannemer opdracht geeft om plafondplaten te plaatsen die niet aan de brandveiligheidsvoorschriften voldoen, dan ligt de verantwoordelijkheid niet bij de aannemer maar bij de VvE zelf. Echter, als de aannemer een plafondplaat slecht bevestigt en deze op een eigenaar valt, kan de aannemer wel aansprakelijk worden gesteld. Tot slot kan ook een appartementseigenaar aansprakelijk zijn jegens de VvE, bijvoorbeeld als hij een fout begaat die schade veroorzaakt aan de gemeenschappelijke delen. Wie precies aansprakelijk is, hangt altijd af van de specifieke omstandigheden van het geval.‎

Kies altijd voor een gecertificeerd VvE beheerder

Het effectief beheren en besturen van een Vereniging van Eigenaren (VvE) vereist aanzienlijke kennis en ervaring. Het is dan ook van groot belang dat de VvE maatregelen treft om de continuïteit te waarborgen. Helaas zien we vaak dat zowel bestuurders als beheerders niet volledig op de hoogte zijn van alle (juridische) aspecten van VvE-zaken, wat kan leiden tot juridische geschillen binnen de VvE. Daarom is het altijd verstandig om te kiezen voor een actieve VvE-beheerder met de juiste certificeringen en ruime ervaring. Een gekwalificeerde VvE-beheerder kan waardevol advies bieden bij complexe vraagstukken en ervoor zorgen dat alle zaken binnen uw VvE correct worden afgehandeld. Dit draagt bij aan een soepele werking en minimaliseert de kans op juridische conflicten.

Dit artikel is geschreven door VT2000 VvE Beheer.

 

 

Bedrijvengids Geplaatst door
VT 2000

VT 2000

Stoelmatter 50, 2292 JL  Wateringen

Bedrijvengids Wilt u meer weten?

Vraag vrijblijvend informatie aan.

Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.