..........
shadow_fix

Financieel Beheer

Financiële werkzaamheden

FINANCIEEL BEHEER

Financiële werkzaamheden

-Het bijhouden van de boeken met betrekking tot het tijdig voldoen van de (voorschot) bijdragen door de  leden.
-Het nemen van rechtsvorderingen met betrekking tot incasso bij wanbetaling van leden.
-Het betalen van rekeningen van nutsbedrijven en verzekeringen, onderhoudsnota's en abonnementen.
-Het actief beheren van de bankrekening door liquide middelen tijdig over te brengen naar spaarrekeningen  en/of deposito's.
-Het, op verzoek van en ten behoeve van het bestuur, vervaardigen van driemaandelijkse overzichten met  betrekking tot eventuele achterstanden in de betalingen van leden.

Verantwoording


Het jaarlijks vervaardigen van de jaarrekening die de volgende onderdelen bevat:

-Balans en Expolitatierekening.
-Toelichting op de Balans en Exploitatierekening.
-Specificatie van de betaalde c.q. te betalen bijdragen van eigenaren.
-(concept)-Begroting van de kosten voor het komende jaar.
-Verdeling van de in de Begroting genoemde kosten over de eigenaren conform de verdeling uit de  splitsingsakte.
=(ten behoeve van de Kascontrolecommissie) staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar.

Bijstand bestuur


Assistentie bij de controle van de bovengenoemde jaarrekening; deze controle vindt plaats door leden van de vereniging de zgn. ‘Kascontrolecommissie’.

Meer weten?

Vraag hier vrijblijvend informatie aan.

Verstuurd!
0 reacties

Laat hier uw reactie of review achter:


 

Vraag informatie aan

Vul hier uw gegevens in of laat u terugbellen:

Verstuurd!
top
inloggen
Meld je aan voor een gratis account...
sluiten
Aanmelden met Facebook Aanmelden met Twitter
of meld je aan met je e-mailadres
Heb je al een account?
Inloggen
Inloggen met Facebook Inloggen met Twitter
of log in met je gebruikersnaam