Thema
Financieel
Juridisch
Technisch
Profiel
Inloggen
Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!
appartement
& eigenaar

Financieel Beheer

01 februari 2018
Financiële werkzaamheden
LEES VERDER

FINANCIEEL BEHEER

Financiële werkzaamheden

-Het bijhouden van de boeken met betrekking tot het tijdig voldoen van de (voorschot) bijdragen door de  leden.
-Het nemen van rechtsvorderingen met betrekking tot incasso bij wanbetaling van leden.
-Het betalen van rekeningen van nutsbedrijven en verzekeringen, onderhoudsnota's en abonnementen.
-Het actief beheren van de bankrekening door liquide middelen tijdig over te brengen naar spaarrekeningen  en/of deposito's.
-Het, op verzoek van en ten behoeve van het bestuur, vervaardigen van driemaandelijkse overzichten met  betrekking tot eventuele achterstanden in de betalingen van leden.

Verantwoording


Het jaarlijks vervaardigen van de jaarrekening die de volgende onderdelen bevat:

-Balans en Expolitatierekening.
-Toelichting op de Balans en Exploitatierekening.
-Specificatie van de betaalde c.q. te betalen bijdragen van eigenaren.
-(concept)-Begroting van de kosten voor het komende jaar.
-Verdeling van de in de Begroting genoemde kosten over de eigenaren conform de verdeling uit de  splitsingsakte.
=(ten behoeve van de Kascontrolecommissie) staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar.

Bijstand bestuur


Assistentie bij de controle van de bovengenoemde jaarrekening; deze controle vindt plaats door leden van de vereniging de zgn. ‘Kascontrolecommissie’.

Meer weten?
Vraag hier vrijblijvend informatie aan

Aanvragen

Bekijk ook

Reacties

Munnik VVE Beheer
Professional
Meer weten?
Vraag hier vrijblijvend informatie aan

Aanvragen

ZOEKSUGGESTIES