Scootmobiel

Met de toenemende vergrijzing neemt ook het gebruik van scootmobielen toe.

Geplaatst door: Van Till advocaten

Stallen van een scootmobiel

Het komt met regelmaat voor dat een eigenaar voor het stallen van een scootmobiel gebruik wenst te maken van een gemeenschappelijke gang of ruimte. In de meeste splitsingsaktes is opgenomen dat voor een dergelijk gebruik van de gemeenschappelijke ruimten toestemming nodig is van de vergadering van eigenaars. Zie bijv. de artikelen 12 MR 1992 en 21 MR 2006.

Indien de eigenaar de benodigde toestemming wordt onthouden, staat het hem vrij om een vervangende machtiging bij de kantonrechter te verzoeken (ex artikel 5:121 BW). Als de machtiging wordt verleend, dan heeft een eigenaar in principe de mogelijkheid om de scootmobiel te plaatsen, tenzij hoger beroep tegen de beschikking wordt ingesteld en de verleende machtiging niet uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard. Hoe zit dat nu precies? In een vonnis dat onlangs is gewezen door de kantonrechter van de Rechtbank Gelderland komt deze materie aan de orde (d.d. 24 november 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:7270).

Uitspraak kantonrechter Gelderland (locatie Zutphen)

Een appartementseigenaar maakt vanwege medische redenen gebruik van een scootmobiel. De VvE weigert toestemming te verlenen de scootmobiel in een gemeenschappelijke ruimte te plaatsen. De eigenaar start een procedure tot verkrijging van een vervangende machtiging en wordt in het gelijk gesteld door de kantonrechter. De eigenaar vergeet alleen om de betreffende uitspraak uitvoerbaar bij voorraad te laten verklaren. Dit betekent (kortgezegd) dat de uitspraak niet onmiddellijk kan worden uitgevoerd. Er moet worden afgewacht of een hoger beroepprocedure wordt ingesteld en als dat het geval is, dan moet de uitkomst hiervan worden afgewacht. Was een uitvoerbaar bij voorraadverklaring wel gevorderd, dan zou de eigenaar een hoger beroepprocedure niet hoeven af te wachten om “aanspraak” te kunnen maken op de uitspraak.

De VvE stelt inderdaad hoger beroep in. Om alsnog te bereiken dat de uitspraak onmiddellijk kan worden uitgevoerd, start de eigenaar een kortgedingprocedure. In deze procedure gaat het enerzijds om het belang van de VvE dat ziet op handhaving van de regels uit het oogpunt van (brand)veiligheid en onwenselijke precedentwerking. Vanuit dat oogpunt bezien dienen zo min mogelijk obstakels de gemeenschappelijke ruimten te blokkeren. Anderzijds gaat het om het belang van de eigenaar dat ziet op behoud van zelfredzaamheid, waardoor het noodzakelijk is de scootmobiel in de gemeenschappelijke ruimte te plaatsen en waarvoor het hoger beroep niet kan worden afgewacht. De kantonrechter oordeelt dat de eigenaar de noodzaak tot plaatsing in de gemeenschappelijke ruimte –in afwachting van de hoger beroepprocedure- onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt. Het is onvoldoende aannemelijk geworden dat de eigenaar de scootmobiel niet in het eigen appartement kan plaatsen. Tussen de regels door wordt de eigenaar ook aangewreven niet in minnelijk overleg te willen treden. De vordering wordt dan ook afgewezen.

Toelichting

De vraag of een VvE toestemming dient te verlenen een scootmobiel in gemeenschappelijke ruimten te plaatsen, is van diverse omstandigheden afhankelijk. In de eerste plaats is van belang of een eigenaar zijn scootmobiel in zijn eigen appartement kan plaatsen. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan gebruikmaking van de gemeenschappelijke ruimten noodzakelijk zijn. Echter, uitgangspunt is daarbij dat de (brand)veiligheid daardoor niet in het geding mag komen.

Als de eigenaar in kwestie de rechter overigens had verzocht de vervangende machtiging uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, dan was het voeren van de onderhavige kortgedingprocedure niet nodig geweest. Een dergelijke verklaring wordt in de meeste gevallen standaard verleend en (de uitkomst van) een hoger beroepprocedure hoeft niet te worden afgewacht.

Bedrijvengids Geplaatst door
Van Till advocaten

Van Till advocaten

De Lairessestraat 131-135, 1075 HJ  AMSTERDAM

Bedrijvengids Wilt u meer weten?

Vraag vrijblijvend informatie aan.

Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.