Geluidsoverlast

Het komt met regelmaat voor dat een appartementseigenaar wordt geconfronteerd met (geluids)overlast in het appartement.

Geplaatst door: Van Till advocaten

Geluidsoverlast

Dit kan het woongenot ernstig aantasten. Het ligt voor de hand dat de eigenaar de veroorzaker van de overlast hierop aanspreekt. Echter, het is vaak ook mogelijk de VvE te vragen op te treden. Onlangs had de kantonrechter te Haarlem te oordelen over een dergelijke kwestie (d.d. 15 september 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:7608).

Uitspraak kantonrechter Noord-Holland (locatie Haarlem)
Een van de appartementsrechten betreft een bedrijfsruimte op de begane grond in het appartementencomplex. Voor een goede bedrijfsvoering is het volgens de eigenaar noodzakelijk een airco aan te brengen aan de buitenzijde van het appartement. De eigenaar heeft geen toestemming aan de VvE gevraagd, alhoewel dit wel is vereist. Na plaatsing blijkt de airco ernstige overlast te veroorzaken qua trillingen en geluid. De eigenaar wordt diverse malen gesommeerd de overlast weg te nemen en –voorzover- nodig de airco geheel te verwijderen. De eigenaar doet diverse pogingen de overlast weg te nemen, maar deze pogingen sorteren onvoldoende effect. Het geduld van de VvE raakt op en zij start een kortgedingprocedure, waarin verwijdering van de airco op straffe van een fikse dwangsom wordt gevorderd.

Volgens de eigenaar zou de VvE niet bevoegd zijn om een procedure tot verwijdering van de airco te voeren. Slechts de normale exploitatie en het onderhoud van de gemeenschappelijke zaken zou tot de bevoegdheid van de VvE behoren. Verwijdering van een airco zou niet tot het takenpakket van de VvE behoren. De kantonrechter oordeelt anders. Uit de wet (artikel 5:126 lid 3 BW) volgt dat de VvE erop toe dient te zien dat eigenaren hun verplichtingen –voortvloeiend uit de wet of splitsingsreglement- jegens elkaar nakomen. Hieruit vloeit voort dat de VvE bevoegd is om in rechte op te treden tegen appartementseigenaars die zich niet aan hun verplichtingen houden. In het onderhavige geval bepaalt de splitsingsakte dat uitstekende voorwerpen niet op het gemeenschappelijke dak mogen worden geplaatst. Evenmin mag overlast worden bezorgd aan andere eigenaren. Weliswaar heeft de VvE de aanwezigheid van de airco een tijdje gedoogd, maar dat neemt niet weg dat de VvE verwijdering van de airco kan vorderen. Voornamelijk als de airco overlast veroorzaakt. Nu de eigenaar genoeg kansen heeft gehad om de overlast weg te nemen, althans passende maatregelen te nemen, worden de ontruimingsvordering van de VvE (met dwangsommen) toegewezen.

 

Toelichting

Deze uitspraak toont aan dat het als appartementseigenaar de moeite waard kan zijn om de VvE te vragen op te treden in overlastsituaties. Vaak is in dergelijke situaties (ook) sprake van overtredingen van het splitsingsreglement (zie voor dit geval bijv. de artikelen 13 MR 1992 en 22 MR 2006). Het is dan de taak van de VvE om de overtredende eigenaar hierop aan te spreken. Het voordeel is bovendien dat een eventuele procedure op kosten van de VvE wordt gevoerd. De daaraan verbonden kosten kwalificeren als gemeenschappelijk. Iedere eigenaar –ook de overtredende eigenaar- dient daaraan naar breukdeel bij te dragen.

Bedrijvengids Geplaatst door
Van Till advocaten

Van Till advocaten

De Lairessestraat 131-135, 1075 HJ  AMSTERDAM

Bedrijvengids Wilt u meer weten?

Vraag vrijblijvend informatie aan.

Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.