Thema
Financieel
Juridisch
Technisch
Profiel
Inloggen
Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!
appartement
& eigenaar

Inspectie

01 februari 2018
Om het goed functioneren van een installatie blijvend te waarborgen, is het noodzakelijk deze periodiek te laten inspecteren.
LEES VERDER

Inspectie bliksembeveiliging en overspanningsbeveiliging

In de praktijk blijkt dat het regelmatig voorkomt dat een daknet beschadigd door werkzaamheden op het dak. Weerstandswaarden van de afgaande leidingen te hoog worden door breuken of veranderingen in de bodemgesteldheid. Diefstal van koper wat vaak niet wordt opgemerkt omdat het veelal uit het zicht is. Dergelijke gebreken aan uw installatie kunnen dan ook grote gevolgen hebben voor uw veiligheid en continuïteit van processen

U als VvE heeft veel aandacht voor onderhoud en behoud van uw pand. Daarbij gaat veel aandacht uit naar de instandhouding van de bestaande installaties en het pand zelf. Als er ook bliksembeveiliging op het pand is aangebracht is het van belang deze met regelmatig te laten inspecteren en te laten doormeten.

 

Het komt ook voor dat het pand nog niet voorzien is van bliksembeveiliging. Dan is het van belang goed te kijken of er een noodzaak is om bliksembeveiligingsmaatregelen te treffen. Hiervoor is een risicoanalyse, waarbij op basis van technische gegevens en pandspecifieke situatie (middels opname) deze noodzaak beoordeeld wordt

Wat houd een inspectie in

De installatie zal niet alleen visueel worden gecontroleerd
maar ook zullen alle aardingsweerstanden van alle aardpunten worden gemeten alsook de totale verspreidingsweerstand. Daarnaast zal indien noodzakelijk een advies worden uitgebracht voor noodzakelijke aanpassingen en/of uitbreidingen. De gehele inspectie wordt in een rapport samengevat met een beoordeling van de beveiliging, een lijst met meetresultaten en indien nodig een advies. Kleine reparaties en/of uitbreidingen kunnen in overleg tijdens de inspectie direct worden uitgevoerd. Als grotere reparaties of uitbreidingen noodzakelijk zijn, ontvangt u hiervoor bij het inspectierapport een kostenopgave.

Meer weten?
Vraag hier vrijblijvend informatie aan

Aanvragen

Bekijk ook

Reacties

Hommema Nederland
Professional
Meer weten?
Vraag hier vrijblijvend informatie aan

Aanvragen