Valbeveiliging

De risico’s die mensen lopen bij werken op hoogte zijn zo enorm dat het niet mogelijk is om, zonder voorzieningen, veilig te werken.

Geplaatst door: A.Verschoor Dakbedekkingen

Valbeveiliging

Wanneer mensen onbeschermd op hoogte werken is er ruim 4 maal zoveel kans op een dodelijk ongeval.

De Arbowet stelt dat bij alle werkzaamheden waarbij valgevaar bestaat over een afstand van meer dan 2,5 meter (Arbeidsomstandighedenbesluit 3.16), ter voorkoming van valgevaar, adequate voorzieningen dienen te worden aangebracht. Wie is er verantwoordelijk voor het aanbrengen van deze voorzieningen, en voor de gebouweigenaar wellicht interessanter: wie is/kan er aansprakelijk worden gesteld mocht een ongeval plaatsvinden?

Bij een eenvoudige opdracht zijn doorgaans drie partijen betrokken:
• De gebouweigenaar (hier tevens: opdrachtgever)
• De werkgever (hier tevens: opdrachtnemer)
• De werknemer

Indien de gebouweigenaar voor het uitvoeren van de werkzaamheden gebruik maakt van een derde partij, is het echter niet zeker dat de gebouweigenaar 100% gevrijwaard is van een claim naar aanleiding van een arbeidsongeval. Voor een gebouweigenaar zijn de volgende wetsartikelen van toepassing:

• Woningwet
Artikel 1a, Lid 1
De eigenaar van een bouwwerk, standplaats, open erf of terrein of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het daaraan treffen van voorzieningen draagt er zorg voor dat als gevolg van de staat van dat bouwwerk, die standplaats, dat open erf of terrein geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.

• Burgerlijk wetboek
Boek 6, Artikel 162, Lid 1 t/m 3
Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.
Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.

Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Boek 6, Artikel 174, Lid 1 en 2 (deels)

De bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert, is, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij dit gevaar op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben gekend.
Bij erfpacht rust de aansprakelijkheid op de bezitter van het erfpachtsrecht.
Uit Artikel 1a uit de Woningwet blijkt dat de gebouweigenaar verantwoordelijk is voor een veilig omgeving in, op en om zijn gebouw. Indien door het uitblijven van deze veilige omgeving schade ontstaat aan derden (voorbeeld: een arbeidsongeval), dan kan de gebouweigenaar op zijn verantwoordelijkheid worden aangesproken en voor een onrechtmatige daad (Burgerlijk wetboek, Artikel 162) aansprakelijk worden gesteld conform het Burgerlijk Wetboek Artikel 174.

Totaaloplossing voor valbeveiliging op platte daken

Om u ook volledig van dienst te kunnen zijn op het gebied van valbeveiliging werkt A-Verschoor Dakbedekkingen samen met REZ Dakveiligheid B.V.

REZ Dakveiligheid B.V. staat voor een pragmatische no-nonsens aanpak van valgevaar op platte daken. Dit vertaalt zich in een aantal zelfontworpen, innovatieve producten die superieur zijn in kwaliteit en doelmatigheid. Daarnaast heeft REZ een selectief aantal partners uitgekozen om mee samen te werken.

Door deze samenwerking zijn wij in staat om met een eerlijke servicegerichte aanpak uw dak, tegen de scherpste prijs, te voorzien van valbeveiliging en alles wat daarbij komt kijken. Wij vinden het onacceptabel dat er nog steeds mensen, om financiële redenen, onbeveiligd op hoogte werken. Onze samenwerking is er op gericht om door middel van innovatie in ontwerp, installatie,productieprocessen en organisatie de prijzen van haar producten continue te verscherpen. Uiteraard doen wij dit zonder in te leveren op kwaliteit. Wij werken bovendien altijd conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en normen.

Wij ondersteunen u als klant graag van het begin tot het eind en zorgen er telkens voor dat u één aanspreekpunt heeft van waaruit alles geregeld wordt. Uw vraag staat bij ons telkens weer centraal

Wij staan voor:

• Eigen productlijn valbeveiliging
• Kwaliteit conform wetgeving
• Snelle levertijden
• Van tekening tot montage
• Beste prijs / kwaliteit verhouding
• Klantgerichte aanpak

Voor meer informatie of advies over valbeveiliging op platte daken neem dan vrijblijvend contact op met ons.

Wij zijn u graag van dienst.

Bedrijvengids Geplaatst door
A.Verschoor Dakbedekkingen

A.Verschoor Dakbedekkingen

Deijffelbroekselaan 67, 3195 GS  PERNIS

Bedrijvengids Wilt u meer weten?

Vraag vrijblijvend informatie aan.

Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.