Gerelateerde suggesties:

Geveltechniek

Veel eigenaren van gebouwen met gemetselde buitenspouwbladen staan voor de vraag hoe ze de (constructieve) veiligheid van hun gevels kunnen
LEES VERDER

GEVELTECHNIEK

Veel eigenaren van gebouwen met gemetselde buitenspouwbladen staan voor de vraag hoe ze de (constructieve) veiligheid van hun gevels kunnen (laten) beoordelen. Concreet Betonherstel heeft inmiddels veel ervaring opgedaan met deze problematiek.

Het door SBR gepubliceerde ‘protocol voor bepalen van de constructieve veiligheid van spouwmuurconstructies bij bestaande woningbouwcomplexen’ geeft de eigenaar/beheerder handvaten. Concreet helpt met een turnkey-oplossing.

Het protocol voor buitenspouwbladen richt zich op woningbouwcomplexen van naoorlogse flats. Incidenten met instortend metselwerk en het daarop volgende bericht van de VROM-Inspectie uit medio 2010 vormen de aanleiding voor dit protocol. Gemeenten en gebouweigenaren bleken onvoldoende aandacht te hebben gehad voor de risico’s van verouderde gevels.

Een gevel kan instabiel zijn geworden door degradatie van de constructie/constructieonderdelen. De kans bestaat daardoor dat een gevel tijdens een storm (deels) naar beneden komt. Iedere gebouwbeheerder/eigenaar is verantwoordelijk voor een veilig gebouw en dus voor de eventuele schade die ontstaat door instabiele gevels.

INSTABILITEIT KENT VERSCHILLENDE OORZAKEN

  • corrosie spouwankers
  • corrosie van de wapening in de ondersteuning, zoals betonnen lateien en af betonnen gevelbanden
  • te weinig spouwankers
  • opsluiting metselwerk tussen twee ondersteuningen
  • samenhang metselwerk (scheurvorming)


ONDERZOEK VOLGENS HET SBR-PROTOCOL

Na onderzoek volgens het SBR-protocol kunnen, afhankelijk van de constructieve veiligheid, verschillende herstelmogelijkheden worden voorgesteld

  • renovatieankers
  • aanbrengen dilataties
  • vervangen gevel
  • betonreparatie in ondersteuningen

meer informatie

Voor meer informatie bekijk hier onze leaflet

Meer weten?
Vraag hier vrijblijvend informatie aan

Aanvragen

Bekijk ook

Reacties

Concreet Betonherstel B.V.
Professional
Meer weten?
Vraag hier vrijblijvend informatie aan

Aanvragen