Snel geblust

Met het Prymaxx Safe & Easy concept kan het blussen worden uitgevoerd door de eerste persoon/personen die de brand ontdekt/ontdekken.

Geplaatst door: Prymaxx Europe B.V.

Prymaxx Safe & Easy concept

Het Prymaxx Safe & Easy concept kleine blusmiddelen houdt in dat u tegen veel lagere kosten niet alleen een betere invulling geeft aan de primaire doelstelling van het Bouwbesluit “veilig vluchten” maar dat u ook een beduidend betere invulling geeft aan het belang van uw bedrijfsvoering om brandschade maximaal te beperken: het blussen kan immers direct worden uitgevoerd door de eerste persoon/personen die de brand ontdekken, omdat in principe iedereen een spray brandblusser kan hanteren.

Kleine blusmiddelen worden gebruikt om een beginnende brand snel onder controle te krijgen.
Door het gebruik van moderne materialen heeft u slechts enkele minuten de tijd om een beginnende brand te kunnen blussen, zodat mensen veilig kunnen vluchten en/of u verdere schade kunt voorkomen.
Brand valt niet meer te blussen indien
- Deze te groot en/of te heet is geworden
- De rook al zodanig is dat u niets meer ziet, ademhalingsproblemen krijgt of bewusteloos raakt.

Snelheid is dus van het grootste belang. Direct na het ontdekken van de brand moet er begonnen worden met blussen. Hierop is het Prymaxx Safe & Easy concept gebaseerd, dit geeft invulling aan een eenvoudige en snelle inzetbaarheid van kleine blusmiddelen.

De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van kleine blusmiddelen heeft geleid tot een geheel nieuw concept waarmee sneller geblust kan worden.

Fase 1 van dit concept is het gebruik van de spray brandblusser.
Fase 2 is het gebruik van de 6 liter Aramide /kunststof blusser.

De kracht van het gebruik van een sprayblusser

- Een dubbele hoeveelheid blussers beschikbaar.
- Iedereen kan een spraybrandblusser hanteren.

Op deze manier kan beduidend sneller tot het blussen worden overgegaan, in vergelijking met een 6 liter/6 kilo handbrandblusser die veelal alleen door de opgeleide BHV’ers kunnen worden gehanteerd. Daarnaast is het blusvermogen van deze spray brandblusser indrukwekkend. Twee spray brandblussers (elk 8A) hebben veelal al een groter blusvermogen dan een traditionele blusser van 6 kilo/6 liter met een blus-vermogen van 13A.

De kracht van de 6 liter Aramide blusser:
- Zijn lichte gewicht
- Zijn grote blusvermogen van 27A.
Het lichte gewicht maakt het mogelijk dat de blusser eenvoudiger over grotere afstanden meegenomen kan worden.

Het Prymaxx Safe & Easy concept bestaat uit drie onderdelen waarin een snelle eerste reactie wordt gecombineerd met een steeds groter blusduurvermogen:
- Spray brandblussers voor de eerste snelle reactie door de persoon die als eerste bij de brand is
- Zes liter handbrandblusser t.b.v. de blussing verzorgd door de BHV
- Brandslanghaspel t.b.v. een eventuele vervolg– of nablussing

 

Hoe wordt het uitgevoerd

De invoering van dit concept vereist altijd maatwerk, maar in grote lijnen moet het zo uitgevoerd worden:

- Waterslanghaspels worden zo geplaatst zodat op elke plek met water geblust kan worden.
- Eén lichtgewicht 6 liter Aramide brandblusser wordt per bouwdeel (bijvoorbeeld verdieping) geplaatst bij de ingang van dat bouwdeel waar de “aanvalsroute” van de BHV’er begint.
- De sprayblussers worden op tactische plaatsen opgehangen in het bouwdeel met een dichtheid van een orde van grootte
van 1 per 150 m2 (dus globaal wordt elke 6 liter brandblusser vervangen door 2 spray brandblussers).

Regelgeving

De gebouwen die onder het bouwbesluit vallen, dienen te voldoen aan het betreffende aansturingsartikel 6.27:” Een bouwwerk heeft zodanige voorzieningen voor de bestrijding van brand, dat brand binnen redelijke tijd kan worden bestreden.”
Voor de waterslang-haspels is het Bouwbesluit duidelijk: elke plek moet bereikbaar zijn met water (waarbij de brandslang niet langer dan 30 meter mag zijn en gerekend wordt met een worpafstand van maximaal 5 meter). Indien aan bovenstaand wordt voldaan is al het overige (behoudens groot risico projecten) aanvullend.

Aanvullende maatregelen:
Voor de brandblussers is er de NEN 4001. Het voldoen aan deze norm heeft in de markt een algemeen draagvlak dat aan het aan-sturingsartikel wordt voldaan. Deze norm wordt echter in het Bouwbesluit niet hard voorgeschreven. Voor de meeste gebruiksfuncties (o.a. kantoren) wordt een plaatsing in de norm voorgeschreven van één 6 kilo/6 liter handbrandblusser per 300 m2. Prymaxx vult dit in door per bouwlaag in de aanvalsroute van de BHV één 6 liter lichtgewicht composiet handbrandblusser schuim te plaatsen met een groot blusvermogen die door de BHV’er meegenomen in het gebied wordt gebracht waar een brand is. Dit past dan ook geheel in de huidige Integrale veiligheidsbenadering van de overheid waarin met de combinatie van Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische (BIO) maatregelen de betreffende brandveiligheidsdoelstelling kunnen worden ingevuld.
Vervolgens worden dan in het bouwdeel de spray brandblussers geplaatst waardoor een situatie ontstaat dat voordat de BHV’ers ter plaatse zijn al met blussen is aangevangen.

Hier wordt dan de geest van de NEN 4001 gevolgd door op elke 300 m2 twee spray brandblussers te plaatsen. Dit geeft dan een aanvullende veiligheid boven het bouwbesluit waardoor– naast de doelstelling veilig vluchten – ook invulling wordt gegeven aan de doelstelling om schade maximaal te beperken.

Hierin zit de kracht van het Prymaxx concept: een beginnende brand wordt sneller geblust waardoor risico en schade veel lager is dan bij de conventionele invulling.

Lagere onderhoudskosten

De lagere onderhoudskosten worden gerealiseerd door beide speerpunten: het gebruik van de Aramide blusser en de sprayblusser.

- Voor de Aramide blusser bestaat de jaarlijkse preventieve inspectie vooral uit een visuele check waardoor de hoge reguliere preventieve onderhoudskosten vervallen. Ook vervalt de 5 jaarlijkse interne controle op corrosie. Deze blusser behoeft niet te worden opengemaakt, geleegd en hervuld. Dit scheelt in de praktijk veel tijd en geld.. De kans op vroegtijdige vervanging door beschadigingen is bij de Aramide blusser minimaal. De blusser bestaat uit meerdere lagen kunststof waardoor hij minder gevoelig is voor deuken dan stalen blussers. Kleine deuken “veren” zelfs weer terug. Deze blusser is 10 jaar onderhoudsvrij. Kortom: geen onderhoudskosten.
- De spray handbrandblussers zijn onderhoudsvrij. Kortom: geen onderhoudskosten.

Bedrijvengids Geplaatst door
Prymaxx Europe B.V.

Prymaxx Europe B.V.

Houwbeekhof 22, 7544 SH  ENSCHEDE

Bedrijvengids Wilt u meer weten?

Vraag vrijblijvend informatie aan.

Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.