Gerelateerde suggesties:

Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP)

16 augustus 2016
Oudere huurwoningen worden verbouwd tot hogere energielabelklasse.
LEES VERDER

Aanvragen STEP

Bent u een verhuurder van een of meer huurwoningen in de gereguleerde huursector? Wilt u de energieprestatie van uw huurwoning(en) verbeteren? Vraag de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) aan tot en met 31 december 2018. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft hiermee een extra impuls aan investeringen in energiebesparing in bestaande woningen binnen de gereguleerde huursector. De stimuleringsregeling komt voort uit het Energieakkoord.

Voor wie?

Woningcorporaties en andere verhuurders van bestaande huurwoningen waarvan de huurprijs onder de liberalisatiegrens ligt.
De woning moet daarnaast voldoen aan dezelfde voorwaarden als een woning onder de Wet op de huurtoeslag (wetten.overheid.nl).

Voorwaarden en hoogte subsidie

U kunt een subsidieaanvraag indienen voor één of meer huurwoningen. Per 1 januari 2015 hangt de hoogte van het subsidiebedrag af van de Energie-Index die u per huurwoning bereikt. Dit betekent dat bij de aanvraag de huurwoning een opgenomen en geregistreerde Energie-Index heeft en na renovatie een verbeterde Energie-Index heeft bereikt.

Nieuwe tarieven per verbeterstap. Voor woningcorporaties bedraagt de subsidie per huurwoning:

Een verhuurder kan op grond van deze regeling maximaal een bedrag van € 7.500.000,- aan subsidie aanvragen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt € 400 miljoen beschikbaar (inclusief uitvoeringskosten). Het totale beschikbare bedrag aan subsidie is € 395 miljoen.

Subsidie aanvragen en indieningstermijn

U kunt subsidie aanvragen tot en met 31 december 2018. RVO.nl behandelt de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst. RVO.nl behandelt alleen volledig ingevulde subsidieaanvragen.

Aanvragen STEP

Het aanvragen van de STEP-regeling verloopt via mijn.rvo.nl. Klik hier voor meer informatie.

Bron: www.rvo.nl

Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!

Reacties

Zonnepaneel-advies
Er zijn diverse manieren om zonnepanelen op daken van appartementsgebouwen mogelijk te maken.