Thema
Financieel
Juridisch
Technisch
Profiel
Inloggen
Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!
appartement
& eigenaar

Is een aangenomen voorstel m.b.t. splitsingsakte definitief?

Een voorstel om de splitsingsakte van de VvE te wijzigen, is aangenomen: kunnen de tegenstanders hier nog wat tegen doen?

Het bestuur van onze VvE stelt voor om de splitsingsakte te wijzigen (onze VvE bestaat uit 17 appartementen en die hebben totaal 23 stemmen). Nu zijn drie eigenaren (drie stemmen) tegen dit voorstel. Welke mogelijkheden hebben die drie nog om dit voorstel tegen te houden?

BEKIJK ANTWOORD

Door mr. Kim Kroon, Van Till advocaten.

De splitsingsakte kan worden gewijzigd met medewerking van alle appartementseigenaren. Als de wijziging geschiedt met medewerking van het bestuur van de VvE, dan is niet noodzakelijk dat alle eigenaren daaraan hun medewerking verlenen. Het is dan ook voldoende als tenminste vier vijfde (van het aantal totaal uit te brengen stemmen) voor wijziging van de splitsingsakte is. In principe vindt deze besluitvorming plaats in de vergadering van eigenaars. Verwezen zij naar artikel 5:139 BW.

In het onderhavige geval is het zo dat in totaal 23 stemmen kunnen worden uitgebracht. Om wijziging van de splitsingsakte te bewerkstelligen moet ervan worden uitgegaan dat minimaal 19 stemmen met deze wijziging moeten instemmen, mits de wijziging met medewerking van het bestuur geschiedt. Nu 20 stemmen voor wijziging van de splitsingsakte zijn, is dat voldoende om de wijziging gedaan te krijgen.

De drie stemmen (althans de eigenaren aan wie deze stemmen toekomen) die tegen de wijziging hebben gestemd kunnen bij de rechter vorderen dat het besluit tot wijziging van de splitsingsakte wordt vernietigd. Deze vordering moet worden ingesteld binnen drie maanden, nadat het besluit door de vergadering van eigenaars is genomen. De eigenaars zullen dan moeten aantonen dat zij schade lijden en/of zij onvoldoende schadeloos zijn gesteld. In dat geval kan de rechter het besluit tot wijziging van de splitsingsakte alsnog vernietigen. (artikel 5:140a BW).

Let wel: wijziging van de splitsingsakte is niet eenvoudig. Naast het feit dat een dergelijk besluit unaniem danwel met een gekwalificeerde meerderheid moet worden genomen, dienen de beperkt gerechtigden (zoals hypotheekhouders en beslagleggers) ook met de wijziging in te stemmen. Voorts moet de wijziging in een notariële akte worden vastgelegd, welke moet worden ingeschreven in de openbare registers. Wijziging van de splitsingsakte kan dan ook de nodige tijd en kosten met zich meebrengen.

Reacties

Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!

ZOEKSUGGESTIES