Thema
Financieel
Juridisch
Technisch
Profiel
Inloggen
Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!
appartement
& eigenaar

Klacht over het bestuur: wat kan een VvE doen?

Wat kan de vergadering ondernemen tegen het bestuur van een vereniging van eigenaars, indien zij meent dat het bestuur haar werk niet goed doet en hierover een klacht heeft?

Wat kan de vergadering ondernemen tegen het bestuur van een vereniging van eigenaars, indien zij meent dat het bestuur haar werk niet goed doet en hierover een klacht heeft?

BEKIJK ANTWOORD

Door mr. Burak Bölük, Van Till advocaten.

Het bestuur wordt door de vergadering van eigenaars (verder te noemen: de 'vergadering') benoemd. Hoewel de statuten van een vereniging van eigenaars (verder te noemen: 'VvE') anders kunnen bepalen, is het bestuur belast met het beheer van de middelen van de VvE en draagt zij zorg voor de tenuitvoerlegging van de besluiten van de VvE.

Mocht de vergadering niet tevreden zijn over de werkzaamheden van het bestuur, dan ligt het voor de hand dit te uiten aan het bestuur. Zodoende weet het bestuur dat er onvrede heerst en kan het bestuur hieraan werken. In het verlengde hiervan kan de vergadering aanwijzingen geven aan het bestuur ten aanzien van de uitoefening van haar (bestuurs)taak (artikel 5:131 lid 4 BW).

Een ander voorbeeld van een aan de vergadering toekomende bevoegdheid is de mogelijkheid van de vergadering om het bestuur te ontslaan. Dit kan op grond van artikel 5:131 lid 2 BW (zie in dit verband bijvoorbeeld ook artikel 41 lid 2 Modelreglement 1992 en artikel 53 lid 3 Modelreglement 2006). Ingeval de VvE schade lijdt door het onbevoegde handelen van het bestuur, is het bestuur eventueel aansprakelijk voor deze schade. Vanzelfsprekend zal dit afhankelijk zijn van de omstandigheden van het geval.

Reacties

LOG IN OM EEN REACTIE TE PLAATSEN
Betrokken bewoner 12 maanden geleden

Wat gebeurt er als een bestuurder is gekozen op de ALV en zich niet wil inschrijven bij de KvK?

Hans-de-Jonge 2 jaar geleden

Als de algemene vergadering nalaat het bestuur statutair te benoemen en verder niets onderneemt tegen personen die zich buitenstatutair bij de kvk hebben ingeschreven, kan de rechter de vereniging dwingen te voldoen aan de eigen statuten?

Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!

ZOEKSUGGESTIES