Gerelateerde suggesties:

UNETO-VNI wil aantal legionellagevallen halveren

31 januari 2011
Jaarlijks overlijden in Nederland enkele tientallen mensen als gevolg van een besmetting met de legionellabacterie. Zo'n 800 mensen per jaar lopen een legionellabesmetting op.
LEES VERDER

 

Hoewel de afgelopen jaren vooruitgang is geboekt in de bestrijding van legionella, blijft de situatie zorgelijk. Zo blijkt uit een rapportage van de VROM-Inspectie uit december 2010 dat in ruim een derde (38%) van de Nederlandse ziekenhuizen een reële kans bestaat op legionellabesmetting. Hetzelfde beeld komt naar voren bij hotels en zorginstellingen. Legionella-bacteriën leven in kleine aantallen in de bodem en in (drink-)water en vormen een probleem als ze uitgroeien tot grote aantallen. Dit is vooral het geval in water met een temperatuur tussen 20 en 50 C, in water dat stilstaat, en als er een slijmlaag (biofilm) en voedingsstoffen zoals ijzer in een watersysteem aanwezig zijn. De bacterie kan een ernstige longontsteking, de veteranenziekte, veroorzaken.

Risico's in kaart brengen en concrete maatregelen treffen

UNETO-VNI presenteert de nieuwe aanpak bij Opleidingsfonds OTIB in Woerden. Daar ontvangen de eerste installateurs en adviseurs hun diploma voor de opleiding. De opleiding is gericht op het voorkomen van legionellabesmetting in zogenoemde prioritaire installaties. Dit zijn installaties in gebouwen die vanwege hun functie een verhoogd legionellarisico met zich meebrengen, zoals ziekenhuizen, hotels, zwembaden, zorginstellingen en recreatiebedrijven. Voor deze categorie gebouwen heeft het vroegere ministerie van VROM (tegenwoordig IenM) speciale regels ingesteld. Zo moeten gebouwbeheerders een risicoanalyse, beheersplan en logboek bijhouden en geregeld watermonsters nemen. Gediplomeerden zijn in staat om de risico's in kaart te brengen en vervolgens concrete maatregelen te nemen.

Over vijf jaar geen legionellagevallen in gebouwen meer

De nieuwe opleiding is het concrete resultaat van het Actieplan Veilige Leidingwaterinstallaties dat de installatiesector in 2007 samen met het ministerie van VROM heeft opgesteld. 'Wij vinden dat we als branche onze verantwoordelijkheid moeten nemen', aldus UNETO-VNI voorzitter Marcel Engels. 'Legionella eist nog te veel onnodige slachtoffers. Met onze nieuwe aanpak hebben wij de ambitie over vijf jaar het aantal legionellagevallen in gebouwen tot nagenoeg nul te reduceren.'

3 tips voor voorkomen van legionella in woningen:
1. Laat na de vakantie alle kranen (koud en warm) een minuut lopen.
2. Meet of de watertemperatuur die uit de kraan komt minimaal 55°C is.
3. Zet kranen die niet wekelijks gebruikt worden elke week een minuut open.

3 tips voor het voorkomen van legionella in gebouwen:
1. Laat een risico- en beheersplan opstellen.
2. Laat op basis van de geconstateerde risico's alle maatregelen uitvoeren.
3. Leg alle uitgevoerde maatregelen vast in een logboek.

Meer informatie: www.uneto-vni.nl

Guido van Loon - Appartement & Eigenaar

Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!

Reacties

Zonnepaneel-advies
Er zijn diverse manieren om zonnepanelen op daken van appartementsgebouwen mogelijk te maken.