Wat is decharge?

Op de agenda’s van de jaarlijkse vergaderingen van eigenaren staat veelal het onderwerp “decharge”. Over het verlenen van decharge bestaan nogal wat misverstanden.

Geplaatst door: www.kascommissiegids.nl

Dat betreft niet alleen de spelling van het woord ‘decharge’ (het moet écht zónder accent aigu (´) worden geschreven…).

Dit artikel is ontleend aan het boek Financiën van de VvE, gids voor bestuurders en appartementseigenaren. Stap voor stap wordt hierin voor elke post van een VvE-jaarrekening uitgelegd hoe de controle kan worden gedaan en wat de bijbehorende aandachtspunten zijn. Vraag hem hier aan.

Expliciete decharge is niet verplicht

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is er geen enkele wettelijke bepaling die voorschrijft dat het bestuur elk jaar decharge moet vragen aan de ledenvergadering. En behalve het nieuwste modelreglement (2017) geven de modelreglementen ook helemaal geen regels over dit onderwerp.
“Decharge” is dus bij de meerderheid van de VvE’s zeker geen verplicht agendapunt.

Betekenis

Het woord “decharge” is lastig goed te vertalen en veel mensen weten dan ook eigenlijk niet goed wat ermee wordt bedoeld. Het begrip “getuige à decharge” is wat bekender; het gaat dan om een getuige die een ontlastende verklaring aflegt.

“Decharge” zou je dus kunnen vertalen als “ontlasting” maar dat klinkt weer niet zo lekker. Het is wellicht het beste te omschrijven als een goedkeuring van de bestuursverantwoording (het jaarverslag en de jaarrekening) én van het gevoerde beleid en bestuur.

Dus bijvoorbeeld als uit de jaarrekening blijkt dat het bestuur veel meer geld dan begroot aan een bepaalde activiteit heeft uitgegeven kan de ledenvergadering na het verlenen van decharge het bestuur niet meer op deze begrotingsoverschrijding aanspreken.

Maar als er zaken zijn die ten onrechte niet uit de jaarrekening blijken (bijvoorbeeld er is een grote fraude gepleegd, waardoor de jaarrekening achteraf ook niet blijkt te kloppen), kan het bestuur zich niet beroepen op de verleende decharge.

Decharge aan het bestuur

Het is de ledenvergadering die decharge geeft aan het bestuur. De decharge wordt dus niet alleen aan de penningmeester gegeven en ook niet door de kascommissie. En al helemaal niet wordt de decharge verleend aan de VvE-beheerder (tenzij het bestuur helemaal is uitbesteed aan een VvE-beheerder en de beheerder dus ook het bestuur is).

Decharge houdt in dat de bestuursverantwoording wordt goedgekeurd én ook het gevoerde bestuur. Het is mogelijk dat de verantwoording (jaarrekening en jaarverslag) een correct beeld geeft van het gevoerde bestuur en daarom wordt goedgekeurd, terwijl de VvE-leden het niet eens zijn met het gevoerde bestuur. In dat geval zal geen decharge worden verleend.

Rol van de kascommissie

De kascommissie behoort ook geen advies aan de ledenvergadering te geven om decharge te verlenen. De belangrijkste reden daarvoor is dat het niet de taak van de kascommissie is om het gevoerde beleid / bestuur te beoordelen.

De mededeling van een kascommissie aan de ledenvergadering De kascommissie adviseert de Algemene Ledenvergadering het bestuur decharge te verlenen is weliswaar heel gebruikelijk, maar eigenlijk dus niet correct. Om aan te sluiten op het gebruik en tóch goed aan te geven dat het bij decharge niet alleen gaat om de jaarrekening, is de volgende tekst een praktische oplossing hiervoor:

Als de ledenvergadering ook instemt met het gevoerde bestuur, kan decharge aan het bestuur worden verleend.

 Het kan immers zijn dat de jaarrekening helemaal correct is, maar dat er andere omstandigheden zijn waardoor de leden geen decharge aan het bestuur willen verlenen.  

Als voorbeeld: stel het bestuur heeft verzuimd om voor het uitvoeren van een paar grote onderhoudsklussen verschillende offertes aan te vragen, maar heeft deze werkzaamheden tegen een veel hogere dan normale prijs laten uitvoeren door het bedrijf van de broer van de secretaris. De kosten van deze werkzaamheden zijn keurig verwerkt in de jaarrekening en de jaarrekening klopt ook op alle andere punten. Dan is het toch goed denkbaar dat de ledenvergadering geen decharge wil geven.

Geen expliciete decharge

Zoals vermeld is er geen wettelijke bepaling die voorschrijft dat het onderwerp ‘decharge’ op de agenda van de ledenvergadering wordt geplaatst. Maar het is zeker nuttig om jaarlijks expliciet stil te staan bij de vraag ‘Heeft het bestuur goed bestuurd en is de verantwoording van het bestuur in orde?’.

De beantwoording van die vraag geeft ook duidelijkheid naar het bestuur. Je zou kunnen zeggen dat het bestuur ook recht heeft op die duidelijkheid, vandaar dat het ook goed is als een bestuur dit onderwerp ook op de agenda van de ledenvergadering plaatst.

Maar als het onderwerp ‘decharge’ niet op de agenda staat, de jaarrekening goedgekeurd wordt (want het onderwerp ‘jaarrekening’ is wél een voorgeschreven agendapunt) en er geen grote kritiek is op het functioneren van het bestuur, is er feitelijk ook sprake van decharge, zij het stilzwijgend.

 

Bedrijvengids Geplaatst door

www.kascommissiegids.nl

Kalverlaantje 9, 2157 PP  Abbenes

Bedrijvengids Wilt u meer weten?

Vraag vrijblijvend informatie aan.

Kennisbank Meer van www.kascommissiegids.nl
Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.