VvE Helpdesk Certificeringen

Nederland telt zo’n 125.000 VvE's. In welke mate deze verenigingen actief zijn en hun zaken op orde hebben, is lastig te meten. Dit komt omdat er weinig gegevens over bekend zijn.  Niet elke appartementseigenaar is zich ervan bewust dat een goed functionerende VvE van groot belang is. De financiële risico’s van een slecht bestuurde VvE zijn echter enorm.

Denk maar eens aan zaken als achterstallig onderhoud, een opstalverzekering met onvoldoende dekking of een te klein reservefonds om in de nabije toekomst al het onderhoud te kunnen blijven uitvoeren.

De Stichting VVErtimago heeft sinds een aantal jaar het VvE OK Label in het leven geroepen met als doel een blijvende bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid van de Verenigingen van Eigenaars. Dit door middel van het ontwikkelen en het kunnen toekennen van een landelijk keurmerk aan VvE's, op grond van een kwaliteitsmeting die marktconform en transparant is.

Stichting Appartement & Eigenaar werkt nauw samen met Stichting VVErtimago teneinde het VvE OK Label op de kaart te zetten.

Wat houdt het VvE Ok Label in?

Er wordt gekeken of de VvE een aantal belangrijke zaken op orde heeft. Zo kijken we onder meer of bij de VvE regelmatig vergaderingen worden gehouden. Maar ook of hiervan notulen van worden opgesteld. Verder is het van belang dat er jaarrekeningen en begrotingen worden opgesteld, dat er een opstalverzekering is met daaraan gekoppeld een taxatierapport voor de herbouwwaarde van het complex. Ook controleren we of er gereserveerd wordt aan de hand van een degelijk MJOP.

Waarom is het belangrijk voor een VvE om gecertificeerd te zijn?

Een VvE laat zo zien haar zaakjes op orde te hebben. En dat is belangrijk. Zo wordt de waarde van een appartement mede bepaald door de kwaliteit van het gevoerde beheer van de VvE. Een certificaat als het VvE OK Label kan in veel situaties bij de verkoop van het appartementsrecht een waardeverhogend effect hebben. Dat komt omdat men kan aantonen dat er aande verplichtingen wordt voldaan zoals deze zijn vastgelegd in de akte van Splitsing van Eigendom en aanvullende wetgeving. Denk bijvoorbeeld aan de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en het opstellen van een MJOP. Ook kan een VvE op deze manier eerder in aanmerking komen voor een gesubsidieerde ondersteuning door de gemeente.

Waar gaat het vaak mis bij VvE's?

Er wordt onvoldoende aandacht besteed aan de verzekeringen van de VvE. Met name aan de verplichte opstalverzekering en aansprakelijkheidsverzekering. Maar zeker ook aan de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Want hoewel deze optioneel is, is het voor VvE's altijd raadzaam deze af te sluiten. Bestuursleden beseffen vaak niet dat ze hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. Als het misgaat kan dat tot heel vervelende situaties leiden. Tevens is het voor het VvE Ok Label belangrijk of de Algemene Ledenvergadering in het verleden besluiten heeft genomen die in strijd zijn met de Akte van Splitsing. Bijvoorbeeld dat een vergadering besluit dat het onderhoud van de kozijnen, wegens geldgebrek, voor rekening van de desbetreffende eigenaar komt. Of dat de bijdrage niet wordt berekend op basis van de verdeelsleutel zoalsdie is opgenomen in de akte maar door het aantal appartementsrechten. Dat is dus in strijd met de Akte van Splitsing. In dat geval moet de Akte ook gewijzigd. Anders is het namelijk een nietig besluit.

Naast VvE's kunnen ook VvE beheerkantoren het VvE Ok Label krijgen. Wat houdt dit in?

Het is voor een VvE belangrijk te kunnen nagaan dat de beheerder waarmee ze in zee gaan, betrouwbaar is. Ons advies voor VvE's is dan ook altijd: let niet alleen op de prijs, maar kijk ook naar de kwaliteit. Heeft de beheerder zijn zaken zelf op orde? Heeft hij bijvoorbeeld een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering? Want ook een beheerder kan een fout maken. En er zijn nog steeds beheerders in Nederland die niet over een dergelijke verzekering beschikken. Met het VvE Ok Label heeft een VvE zekerheid op dat gebied. Zo vragen ze ook altijd een Verklaring Omtrent Gedrag. Kan een beheerder dus dit certificaat laten zien aan een VvE, dan schept dat gelijk vertrouwen. Ook belangrijk voor een beheerder dus.

Deel uw probleem met ons

Stel uw vraag
Verstuur een bericht met uw vraag naar onze VvE Helpdesk

De VvE Helpdesk is voor uw vragen bereikbaar van:

maandag t/m donderdag
8:30 - 17:00

vrijdag
8:30 - 15:00

Meer VvE gerelateerd advies

Wetgeving
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.