VvE Helpdesk Verzekeringen

VvE verzekeringen: het is en blijft een onderwerp waar veel VvE's (en appartementseigenaren) mee worstelen. En dat kunnen wij ons goed voorstellen. Daarom een uitgebreid overzicht in dit artikel.

Er bestaan diverse verzekeringen voor VvE's; een aantal hiervan zijn verplicht voor elke VvE, over andere verzekeringen mag de VvE zelf beslissen. Daarnaast kunt u als appartementseigenaar uiteraard ook zelf verzekeringen afsluiten. Wordt uw VvE door een beheerder geadviseerd? Dan is het goed om te weten dat een beheerder alleen over VvE-verzekeringen mag adviseren als ze een vergunning hebben van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Opstal- of gebouwenverzekering

De opstal- of gebouwenverzekering is verplicht bij de meest actuele Modelreglementen en dekt eventuele schade aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Hiermee is het gebouw verzekerd tegen brand-, ontploffings-, water- en stormschade en ook glasschade is meeverzekerd. Natuurrampen (aardbeving, vulkaanuitbarsting, e.d.), atoomkernreacties en oorlogen zijn doorgaans uitgesloten van de polis. Het bestuur is verplicht ervoor te zorgen dat deze clausule in de polis staat. Hierin wordt bepaald dat ook wanneer één eigenaar schade veroorzaakt, de verzekeraar toch uitkeert. De appartementenclausule staat vermeld in het Splitsingsreglement. De premie van de verzekering hangt voor een groot deel af van de herbouwwaarde en daarnaast ook van de bouwaard, bestemming en zelfs de staat van onderhoud.

Wat is de herbouwwaarde?

De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om het gebouw in oorspronkelijke staat te herstellen. Deze waarde staat dus los van de marktwaarde. De herbouwwaarde wordt bepaald aan de hand van een taxatierapport. Omdat bij een schade de juiste herbouwwaarde achteraf door verzekeringsexperts wordt bepaald, is het verstandig om de herbouwwaarde van het te verzekeren object goed te omschrijven en vast te leggen in het taxatierapport.

Maak daarom ook altijd gebruik van een deskundig taxateur. Deze zal een uitgebreide omschrijving verzorgen van het gebouw en aangeven waaruit de totale herbouwwaarde bestaat en dit in zijn rapport vastleggen. Voor een verzekeraar is dit taxatierapport vervolgens het uitgangspunt. De getaxeerde waarde van het gebouw wordt op de polis opgenomen met een verwijzing naar het betreffende taxatierapport. Een taxatierapport heeft een geldigheidsduur van 3 jaar (36 maanden). Wanneer de gebouwenverzekering een indexclausule bevat wordt de geldigheidsduur verlengd tot 6 jaar (72 maanden). Dit is belangrijk voor een VvE, want hiermee voorkomen ze onderverzekering. Het is dan ook verstandig om na deze tijd de herbouwwaarde weer opnieuw te laten taxeren.

Onderverzekerd

Wanneer een gebouw is onderverzekerd, kan dat erg vervelende consequenties hebben. Ligt, na een schade, volgens een verzekeringsexpert de herbouwwaarde op de polis lager dan de daadwerkelijke herbouwwaarde, dan keert de verzekeraar ook minder uit. Het restant zullen de appartementseigenaren dan dus moeten bijleggen.

Het eigenarenbelang

In de opstal- of gebouwenverzekering wordt uitgegaan van de gemiddelde waarde van bijvoorbeeld badkamers, keukens of vloeren in het gebouw. Maar stel dat u deze in uw appartement net vervangen heeft, dan is dat niet zo handig. De uitkering bij eventuele calamiteiten zal hier namelijk ook niet op uitgerust zijn en dus ook lager liggen. Daar gaat uw investering! Om dit te voorkomen, kan men bij veel verzekeringen het zogenoemde eigenarenbelang meeverzekeren De VvE kan er voor kiezen het belang van alle eigenaren in één keer mee te verzekeren. Het is echter ook mogelijk voor individuele eigenaren dit mee te verzekeren op de inboedelverzekering. Sowieso is het altijd belangrijk verbouwingen of verbeteringen te melden, zodat het verzekerde bedrag altijd up-to-date blijft.

Aansprakelijksheidverzekering

Naast een opstal- of gebouwenverzekering is verder een aansprakelijkheidsverzekering een verplichte verzekering voor VvE's. Deze verzekering zorgt ervoor dat er schade aan derden (of aan spullen van derden) gedekt wordt wanneer deze schade is veroorzaakt door gebreken aan het pand. Wat gebeurt er bijvoorbeeld wanneer een aannemer die aan het gebouw werkt, zich niet aan de wettelijk veiligheidsregels  houdt en er hierdoor schade ontstaat?Dan is de VvE als opdrachtgever vaak mede-aansprakelijk. Of er is een brand in uw pand en een naburig pand heeft (ook) schade? Deze schade kan rechtstreeks op de VvE verhaald worden. Belangrijk dus om dit goed op orde te hebben!

Het eigen risico

Een vaak gehoord discussiepunt is het eigen risico. De oorzaak van de schade bepaalt doorgaans wie het eigen risico moet betalen. Is de oorzaak ontstaan in gemeenschappelijke delen – of door werkzaamheden hieraan – dan betaalt de VvE het eigen risico. Is de oorzaak van de schade door en/of voor rekening en risico van een appartementseigenaar dan moet hij ook het eigen risico betalen. Bijvoorbeeld een lekkage die optreedt na verbouwing van een badkamer. Soms is de oorzaak echter discutabel. Bijvoorbeeld wie is de veroorzaker als leidingen in de vloer lekkages vertonen nadat een eigenaar zijn keuken heeft verbouwd? De vloer is immers gemeenschappelijk bezit. Velen zullen de eigenaar als veroorzaker aanwijzen, maar het kan lastig zijn om dit ook aan te tonen. In zo’n situatie kan een schade expert en/of reparateur misschien uitkomst bieden, hij kan de oorzaak van de schade vaststellen en rapporteren.

Optionele verzekeringen

Naast de genoemde verplichte verzekeringen zijn er ook optionele verzekeringen die een VvE kan afsluiten:
- Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering: voor fouten van bestuurders. Let op: wanbeleid en opzet is niet verzekerd.
- Rechtsbijstandsverzekering: voor juridische bijstand jegens externe partijen, appartementseigenaren, e.d.
- Ongevallenverzekering: voor ongevallen van vrijwilligers en/of werknemers van de VvE.
- Glasverzekering: voor bewerkt glas, sierglas, glasbelettering, glas in atrium, e.d.
- Constructie Allrisk (CAR) verzekering: bij grotere bouw- ,onderhouds- en/of renovatiewerkzaamheden.
- Milieuverzekering: voor asbest of ondergrondse opslagtanks.
- Verzekering voor zonnepanelen: worden er zonnepanelen geplaatst, dan is dit belangrijk om door te geven. Het wijkt dan namelijk af van de eerder vastgestelde situatie. Er zijn twee verzekeringen mogelijk voor de zonnepanelen: meeverzekeren op het gebouw (veel verzekeraars zijn hier terughoudend mee) en een gespecialiseerde polis (een machinebreukverzekering).

Deel uw probleem met ons

Stel uw vraag
Verstuur een bericht met uw vraag naar onze VvE Helpdesk

De VvE Helpdesk is voor uw vragen bereikbaar van:

maandag t/m donderdag
8:30 - 17:00

vrijdag
8:30 - 15:00

Meer VvE gerelateerd advies

Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.