ista publiceert Sustainability Report

ista heeft als eerste bedrijf in de sub-metering branche een Sustainability Report gepubliceerd.

Gepubliceerd: 02 februari 2012

Hierin is beschreven welke milieuactiviteiten en sociale projecten ista reeds heeft geïmplementeerd en welke doelstellingen het bedrijf nastreeft in de komende jaren. Het verslag is gebaseerd op de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) en op belangrijke prestatie-indicatoren van het fiscale jaar 2010.

'Duurzaamheid is onze corebusiness,' verklaart Walter Schmidt, CEO van ista International. Door het verbruiksafhankelijk afrekenen van warme en water helpt ista al decennialang het klimaat te beschermen en onze natuurlijke hulpbronnen in stand te houden. 'Huishoudens kunnen door verbruiksmeting al 15% tot 25% besparen op hun energiekosten. Daarnaast ontwikkelt ista continu nieuwe technologieën en processen waardoor energie nog efficiënter kan worden gebruikt, bijvoorbeeld de verwarmings ECG waarmee de doelmatigheid van verwarmingssystemen wordt gecontroleerd. Een andere dienst is Monitoring, waarmee de energieconsumptie in een complex inzichtelijk is via de ista webportal. Door middel van dit datamanagementsysteem kan het energieverbruik nog beter worden gemanaged.'

Duurzaamheid begint intern
"Het is belangrijk dat wij ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid voor het milieu bij het nemen van besluiten." zegt Walter Schmidt. We nemen dan ook systematisch ecologische en sociale aspecten in overweging bij al onze activiteiten." Voor dit doel heeft ista in 2009 een Duurzaamheidsraad ingesteld. Haar taak is het identificeren en ondersteunen van milieuactiviteiten en sociale projecten in alle ista bedrijven waardoor 'duurzaamheid' wordt gestimuleerd. 24 Internationale afgevaardigden steunen de Raad in uitvoeringsmaatregelen en richtlijnen op de individuele ista locaties wereldwijd. Bovendien is voor de komende twee jaar een milieuconsultant aangesteld die verantwoordelijk is voor systematisch milieubeheer binnen het ista concern.

ista bespaart fossiele brandstoffen en papier
Om daadwerkelijk middelen te sparen heeft ista in de afgelopen jaren verschillende milieuprojecten geïnitieerd. In 2010 werd het wagenpark herzien en werden 400 voertuigen vervangen door meer economische modellen. Door de ontwikkeling van de ista Webportal kan informatieuitwisseling met de klant nu online plaatsvinden waardoor het papierverbruik wordt teruggedrongen. Daarnaast wordt op diverse locaties al gerecycleerd papier gebruikt. Ontwikkelingen zullen er mede op gericht zijn het papierverbruik in de toekomst tot een minimum te beperken.

Sponsoring duurzame projecten
ista betrekt ook het aspect 'duurzaamheid' in haar sponsorprojecten. Sinds 2010 sponsort ista 5 projecten per jaar die het gebruik van natuurlijke hulpbronnen bevorderen en die een bijdrage leveren aan de reductie van CO2.

Ten slotte bevat de duurzaamheidsstrategie van ista ook een verantwoorde omgang met haar eigen werknemers. Goede arbeidsomstandigheden, gelijke kansen, rechtvaardige beloning, uitgebreide beroepsopleiding en trainingsprogramma’s zijn slechts enkele voorbeelden.

Publicatiedatum: 3 februari 2012

Meer informatie: www.istanederland.nl

VvE Helpdesk Advies nodig voor uw VvE?

Raadpleeg onze VvE Helpdesk, een praktische vraagbaak en sparringpartner die uitkomst biedt bij uw VvE vraagstukken.

Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.