Kraanwater

Schoon drinkwater. Om mee te douchen, op te drinken, het toilet mee door te spoelen, kleding in te wassen... Begane grond, de tiende verdieping, het maakt niet uit, we draaien de kraan open en er is water. Maar waar komt dat eigenlijk vandaan?

Gepubliceerd: 27 februari 2015

Schoon drinkwater waar en wanneer we maar willen; we weten niet beter. Maar wist u dat het eerste drinkwater dat via een leidingsnetwerk geleverd werd - en dan ook nog uitsluitend in Amsterdam pas in 1853 uit de kraan stroomde? Het meeste drinkwater in die tijd kwam uit putten en bronnen, ideale broedplaatsen voor infectieziekten zoals tyfus en cholera.

Twee emmertjes water halen

De eerste serieuze plannen om een waterleidingnetwerk aan te leggen in grote steden ontstonden rond 1840. Omdat drinkwater toen nog geen taak van de overheid was, was er ook geen geld beschikbaar. Er moesten dus andere bronnen worden aangeboord en dankzij Engelse financiers kon eind 1851 een start gemaakt worden met een ambitieus plan. Het idee was als volgt: in het duingebied wordt regenwater op natuurlijke wijze gefilterd door het duinzand. Als ze dat zuivere water nou eens van de kust naar Amsterdam konden laten stromen? Zo gezegd, zo gedaan. Op 12 november 1851 stak de 11-jarige prins Willem van Oranje de eerste schop in de grond en kon het graven van een lange leiding waardoor het water Zandvoort naar Amsterdam werd gepompt. Op 6 juni 1853 was het zover. Amsterdammers konden voor het eerst drinkwater – afkomstig uit de duinen bij Zandvoort – halen uit het tappunt aan de Haarlemmerpoort. Kosten: 1 cent per emmer. Met emmertjes in de weer? Dat hoeft gelukkig niet meer. Tegenwoordig draaien we de kraan op en het water stroomt. Hoe werkt dat precies?
En wat komt er allemaal bij kijken? Wij namen een duikje in de wondere wereld van onze watervoorziening. Om te beginnen bij het waterleidingbedrijf.

Waarom u niet zelf u waterleidingbedrijf kunt kiezen

Schoon drinkwater is een eerste levensbehoefte. In de zogenaamde waterleidingwet is daarom vastgelegd dat alleen publieke rechtspersonen (overheden) of bedrijven die onder overheidscontrolestaan drinkwater mogen produceren en leveren. Er zijn in Nederland tien waterleidingbedrijven. Deze hebben allemaal hun eigen waterleidingennet waar andere waterleidingbedrijven geen toegang tot hebben. klanten niet zelf hun waterleverancier kunnen kiezen. Wat een waterleidingbedrijf precies doet? Geen vraag of Wikipedia heeft er wel een antwoord op: ‘Een waterleidingbedrijf produceert en of distribueert drinkwater en soms industriewater binnen zijn afzetgebied.’ Oké maar waar halen die bedrijven dat water dan vandaan? Grondwater,oppervlaktewater en duinwater zijn de natuurlijke bronnen voor onze waterwinning. Echter voordat dit water uit onze kraan stroomt, heeft het een aardige weg afgelegd.

Je hebt water en water

Grondwater is eigenlijk regenwater dat tussen de 40 en 200 meter de grond in is gezakt. Dit water wordt uit de grond gepompt en ondergaat vervolgens een zuiveringsproces om er schoon drinkwater van te maken. Niet al het grondwater is geschikt voor drinkwaterproductie, denk bijvoorbeeld aan het grondwater langs de kust waar het zoute zeewater zich mee vermengd. Daarom wordt er ook gebruik gemaakt van het water van de rivieren de Rijn en de Maas en water uit het IJsselmeer, ook wel oppervlaktewater genoemd. Met behulp van pompen wordt het water naar spaarbekkens getransporteerd. Speciale filters zorgen dat vissen en puin niet mee komen.Dit water is absoluut nog niet geschikt om veilig te drinken, pas nadat het ’t hele zuiveringstraject heeft doorstroomt kunnen wij er veilig van drinken. Zoals gezegd begon het drinkwaterverhaal in Amsterdam met de winning van duinwater, een zegen voor de volksgezondheid, een ramp voor het duingebiedWaterwinning uit het duingebied heeft vele hectaren natuurgebied beschadigd. Omstreeks 1940 besloot men de duinen op een andere manier in te zetten. De duinen worden nu gebruikt als natuurlijke filters om rivierwater te filteren. Naast het zo duurzaam mogelijk produceren van drinkwater is het waterleidingbedrijf ook verantwoordelijk voor het onderhoud van het waterleidingennetwerk en zijn deze bedrijven verplicht consumenten van schoon en veilig drinkwater te voorzien. Omdat schoon drinkwater een levensbehoefte is, zijn de waterleidingbedrijven verplicht een calamiteitenplan hebben om bij rampen en crises de levering van drinkwater veilig te stellen. Gegarandeerd schoon en veilig Schoon en veilig drinkwater is dus een levensbehoefte, maar wie ziet er op toe dat ons water ook schoon en veilig is? De overheid speelt een belangrijke rol als het gaat om ons recht op schoon drinkwater. Zo wordt vanuit de overheid bepaald hoeveel stoffen en organismen er in het drinkwater mogen voorkomen. Ook de hardheid en zuurgraad van het water zijn vanuit de overheid bepaald. Voor drinkwater geldt een gemiddelde hardheid tussen 5,6 en 14 DH en de zuurgraad van ons drinkwater moet tussen de 7 en 9,5 liggen. Daarnaast worden er ook hoge eisen gesteld aan de leidingen en kranen die gebruikt worden bij de watervoorziening. De regels hiervoor staan in het Drinkwaterbesluit, het Bouwbesluit en de Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening. De waterleidingbedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het controleren of de kwaliteit van het drinkwater voldoet aan de normen uit het Drinkwaterbesluit. Zij rapporteren hierover aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Hoe hard is uw water?

U kent vast die reclames wel, waarbij huishoudelijk apparatuur aangetast is door hardwater. Maar wat is hard water? Hard water is water met een hoog calciumgehalte. Zoals gezegd moet de gemiddelde waarde tussen de 5,6 en 14DH liggen. De bron waar het water gewonnen wordt is medebepalend voor de hardheid van het water. Hoe hard uw water is, is dus afhankelijk van waar u woont. Waterleidingbedrijven kunnen al diverse maatregelen nemen om te voorkomen dat het water te hard is en binnen het gemiddelde blijft. Wilt u precies weten hoe hard uw water is, kijk dan op zacht-water.nl/waterhardheid. Ondervindt u veel last (kalkafzetting) door hard water? Dan biedt een waterontharder misschien uitkomst. Deze wordt geïnstalleerd op de bestaande collectieve watervoorziening en onthardt het water. Kijk voor meer informatie op www.aquacell-waterontharder.nl of kijk hier voor overzicht van de beste waterontharders.

Eigen verantwoordelijkheid

Het waterleidingbedrijf controleert de kwaliteit van het water en levert schoon en gezond drinkwater bij u af. Echter de verantwoordelijkheid van het waterleidingbedrijf stopt na de hoofdaansluiting. Dat betekent dat de VvE en de bewoners verantwoordelijk zijn voor het traject daarna. Een belangrijk item voor VvE’s en de bewoners van het appartementencomplex is het voorkomen van legionella.

Wat is Legionella?

Legionella is een bacterie die de veteranenziekte of legionellagriep veroorzaken. Stilstaand water met een temperatuur tussen de 25 en 55 graden zijn ideale voorwaarden voor de bacterie om zich te vermenigvuldigen. Dit kan bijvoorbeeld in leidingen die lange tijd niet gebruikt worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een appartement dat langere tijd te koop heeft gestaan. Een legionellabesmetting alleen kan ontstaan door het inademen van nevel. Hierdoor kan de bacterie in de longen terecht komen en loopt met risico op de zogenaamde Veteranenziekte. Met de volgende aandachtspunten voorkomt u eenvoudig en makkelijk een eventuele blootstelling aan de legionellabacterie: De minimale temperatuur van de boiler dient 60 graden te zijn. Gaat u op vakantie en komt iemand de planten watergeven? Vraag dan of deze persoon ook alle waterkranen even open wil draaien om het water te laten stromen. Dit voorkomt dat het water te lang stil staat in de leidingen. Terug na vakantie? Draai dan zowel de warm- als koudwaterkraan open en laat deze minimaal vijf minuten lopen. Doe dit om en om bij kranen in het appartement. Hou daarbij de ramen en deur geopend voor een goede ventilatie. Voor zover bekend kunnen mensen niet besmet raken door het drinken van besmet water. U kunt met een gerust hart blijven douchen, uw handen wassen en al uw andere gebruikelijke handelingen uitvoeren waarbij u water gebruikt.

Verantwoordelijkheid VvE

Welke verantwoordelijkheden heeft de VvE als het gaat om de kwaliteit van het drinkwater? Volgens de wet is het waterleidingbedrijf verantwoordelijk voor het leveren van schoon drinkwater aan de hoofdaansluiting. Na de hoofdaansluiting bevindt zich de collectieve leidingwaterinstallatie, ook wel de binnen installatie. Van hieruit lopen de leidingen door het complex om alle appartementen van water te zien. Afhankelijk van het complex is er mogelijk ook ene drukverhogingsinstallatie die er voor zorgt dat men overal over dezelfde krachtige straal water beschikt. De VvE is verantwoordelijk voor deze installaties en het drinkwater dat via deze installatie bij de eigenaren uit de kraan komt.

Aandachtspunten

Voor u als VvE is het belangrijk om te weten wat er allemaal aangesloten zit op de collectieve installatie. Kritische tappunten hierbij zijn brandslang- haspels, cv-vulkranen, gevelkranen en andere algemene tappunten en een drukverhogende installatie. Brandslanghaspel: worden deze jaarlijks onderhouden en zijn ze voorzien van een terugstroombeveiliging? CV-vulkraan: is deze uitgerust met een CA keerklep en wordt deze jaarlijks gecontroleerd? Gevelkranen en andere algemene tap punten: worden deze wekelijks gebruikt, zo niet worden ze wekelijks gespoeld? Zijn ze uitgerust met een keerklep om het terugstromen van water te voorkomen. Drukverhogende installatie: heeft u een jaarlijks onderhoudscontract. Zijn alle aanwezige pompen in bedrijf? Wat is de omgevingstemperatuur? Belangrijk is dat een specialist jaarlijks onderhoud uitvoert op de installatie.

Periodieke controle

Laat periodiek (om de één of twee jaar) watermonsters nemen door een gecertificeerd bedrijf. Deze kunnen ook een risicoinventarisatie uitvoeren en aan de hand daarvan een beheersplan opstellen. In dit plan worden alle maatregelen geregistreerd en vastgelegd. Zo laat u als VvE zien dat u uw verantwoordelijkheden neemt op het gebied van Legionellapreventie.

Ter afsluiting

We draaien de kraan open en er is water, schoon en veilig drinkwater. U weet nu welke weg dit water heeft afgelegd en zegt u nou zelf, het is toch eigenlijk een klein wonder? Een wonder dat we mogen koesteren, want schoon drinkwater is nog altijd niet voor iedereen in de wereld weggelegd. Laten we er daarom zuinig verstandig mee omgaan en af en toe eens stil staan bij de weg die het water aflegt voor het ons huis binnen stroomt.

VvE Helpdesk Advies nodig voor uw VvE?

Raadpleeg onze VvE Helpdesk, een praktische vraagbaak en sparringpartner die uitkomst biedt bij uw VvE vraagstukken.

Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.