Thema
Financieel
Juridisch
Technisch
Profiel
Inloggen
Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!
appartement
& eigenaar

Verschillende verdeelsleutels voor afzonderlijke kosten?

Geldt de verdeelsleutel voor alle bijdragen aan de VvE of kunnen er voor de verschillende bijdragen verschillende regels gehanteerd worden?

De bijdrage aan de VvE kunnen verdeeld worden in: (1) bijdrage aan de servicekosten, (2) bijdrage aan de exploitatiekosten en (3) onderhoudsbijdrage. Is het gebruikelijk om voor al deze bijdragen het ‘breukdeel’ opgenomen in de splitsingsakte te hanteren of bij de servicekosten en exploitatiekosten een gelijk aandeel in de kosten te hanteren?

BEKIJK ANTWOORD

Door mr. Kim Kroon, Van Till advocaten.

Uit de splitsingsakte is te herleiden welke kosten gemeenschappelijk zijn. In de meeste gevallen komt het erop neer dat de kosten die moeten worden gemaakt ter zake de gemeenschappelijke zaken en delen in het appartementencomplex kwalificeren als gemeenschappelijk. In artikel 9 Modelreglement 1992 (artikel 17 Modelreglement 2006) is terug te vinden of een bepaalde zaak of bepaald gedeelte kwalificeert als gemeenschappelijk. Iedere eigenaar moet bijdragen in deze kosten overeenkomstig zijn of haar breukdeel, zie hiervoor de artikelen 2 en 3 Modelreglement 1992 (artikelen 8 en 9 Modelreglement 2006).

De bijdrage die iedere appartementseigenaar (maandelijks) moet betalen, wordt in het dagelijks spraakgebruik veelal aangeduid met termen als 'servicekosten', 'exploitatiekosten' of 'onderhoudskosten'. Voor zover deze kosten betrekking hebben op gemeenschappelijke zaken, zal iedere eigenaar daaraan conform breukdeel moeten bijdragen.

De situatie kan zich overigens voordoen dat hierop in de splitsingsakte zelf een uitzondering wordt gemaakt. Zo kan het voorkomen dat in de akte wordt bepaald dat bepaalde appartementseigenaren niet hoeven bij te dragen aan bepaalde (gemeenschappelijke) kosten. Een dergelijke uitzondering kan zich voordoen als het gaat om de liften in een gebouw. De eigenaren op de begane grond zullen geen gebruik maken van deze liften en dat kan reden zijn om in de splitsingsakte op te nemen dat zij niet hoeven bij te dragen in de hieraan verbonden (onderhouds-) kosten. Let wel: dergelijke uitzonderingen zullen in de splitsingsakte zelf moeten zijn opgenomen. Als dat niet het geval is, zal in principe niet kunnen worden afgeweken van de rechten en verplichtingen als vastgelegd in de splitsingsakte.

Reacties

Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!

ZOEKSUGGESTIES