Thema
Financieel
Juridisch
Technisch
Profiel
Inloggen
Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!
appartement
& eigenaar

VvE-onderhoud: hoe kan er veilig gewerkt worden op het dak?

Wat is een Dak RI&E en hoe kunnen wij onze aannemers die jaarlijks het dak bezoeken veilig laten werken?

Onze Vereniging van Eigenaars heeft in het verleden wat gehoord omtrent veilig werken op daken d.m.v. een Dak RI&E. Onze vraag is: wat is een Dak RI&E en hoe kunnen wij onze aannemers die jaarlijks het dak bezoeken veilig laten werken?

BEKIJK ANTWOORD

Door ing. R. Arendts namens PIT Beheer.

Om antwoord te kunnen geven op deze vraag moeten we een aantal zaken toelichting.

Wat is een Dak RI&E?
In het kort gezegd is een Dak RI&E: een risico-inventarisatie op een dak met aanbevelingen om deze risico's te minimaliseren.

Waarom een Dak RI&E?
Reeds in de jaren '90 heeft de overheid Arbo-wetgeving voorgeschreven over onveilige situaties in onder andere de bouw. Omdat er sinds dit jaar verscherpt toezicht door de overheid ingesteld is, adviseren wij om hierin adequate voorzorgsmaatregelen te nemen. Het verdient daarom aanbeveling om permanente veiligheidsvoorzieningen op het dak te laten aanbrengen.
Indien wij het onderhoud of een dakinspectie in opdracht van de Vereniging van Eigenaars uit laten voeren, dient de Vereniging van Eigenaars zorg te dragen voor een aantal veiligheidsvoorzieningen. De noodzaak en juiste invulling hiervan kan met een Dak RI&E worden vastgesteld.

Wat kunnen de genoemde aanbevelingen inhouden?
De genoemde aanbevelingen kunnen inhouden:
- het aanbrengen van ankerpunten waaraan de uitvoerende partij zich kan aanlijnen;
- het plaatsen van een kooiladder langs de gevel;
- het plaatsen van dakrand markering.
Al deze zaken zijn dakvlak afhankelijk en kunnen dus erg verschillen.

Wat kunnen de gevolgen voor de Vereniging van Eigenaars zijn wanneer er geen Dak RI&E wordt uitgevoerd?
Primair ligt de verantwoordelijkheid van veilig werken bij de werkgever. Het is voor u van belang om te weten dat de Vereniging van Eigenaars ook aansprakelijk gesteld kan worden als er een ongeval plaats vindt en de Vereniging van Eigenaars geen adequate veiligheidsmaatregelen heeft genomen. Een gevolg van de wetgeving is dat wanneer een technisch adviseur bij inspectie het dak onbeveiligd betreedt, de Vereniging van Eigenaars en de technisch adviseur een boete riskeert. Ook als derden het dak betreden, riskeert de Vereniging van Eigenaars een boete. Bovendien kan de uitvoerende partij bij het betreden van het dak (bijvoorbeeld in verband met een lekkage of onderhoud aan het dakvlak of aan de afvoeren) de opdracht weigeren als de opdrachtgever geen aanvullende veiligheidsvoorzieningen heeft aangebracht. Dit zal i.v.m. risico's in de toekomst steeds vaker het geval zijn.

De Vereniging van Eigenaars kan besluiten om geen Dak RI&E uit te laten voeren. De consequentie hiervan is dat diverse uitvoerende partijen het dak van de Vereniging van Eigenaars niet langer kunnen betreden zonder aangepaste tijdelijke veiligheidsvoorzieningen. Deze tijdelijke veiligheidsvoorzieningen kunnen jaarlijks veel kosten met zich meebrengen. Ook bestaat de mogelijkheid het dak in zijn geheel niet te betreden echter dit is uiteraard geen lange termijn oplossing.

Hoe luidt ons advies?
Wij adviseren om bij daken waar derden geregeld het dak betreden een Dak RI&E uit te laten voeren. De kosten hiervoor lopen per Vereniging van Eigenaars uiteen, omdat de prijs onder andere gebaseerd wordt op het aantal betreffende dakvlakken. Uit deze Dak RI&E komen de uiteindelijke verdere kosten voor het plaatsen van de benodigde veiligheidsvoorzieningen.

Reacties

Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!

ZOEKSUGGESTIES