Thema
Financieel
Juridisch
Technisch
Profiel
Inloggen
Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!
appartement
& eigenaar

Woning wordt 'pension': wat kan een VvE doen?

Een woning wordt verhuurd aan toeristen, wat kan de VvE hier tegen doen?

Een appartementseigenaar heeft zijn woning aan een commercieel bedrijf aangeboden. Dat bedrijf draagt er zorg voor dat de woning regelmatig voor korte duur tegen vergoeding in gebruik wordt gegeven aan toeristen. De andere leden van de VvE ondervinden hier last van. Wat kan de VvE hiertegen ondernemen? Hierbij merk ik op dat in de splitsingsakte staat vermeld dat 'het niet is toegestaan privé-gedeelten te exploiteren als pension- of kamerverhuurbedrijf'.

BEKIJK ANTWOORD

Door mr. Burak Bölük, Van Till advocaten.

De wet geeft de appartementseigenaar het recht zijn privé-gedeelte in gebruik te geven aan een derde. Zie in dat verband bijvoorbeeld artikel 24 van het Modelreglement 1992 en artikel 35 van het Modelreglement 2006. In dat geval zal de eigenaar een getekende verklaring van de gebruiker dienen te overhandigen aan het bestuur van de VvE, waarmee de gebruiker verklaart dat hij de bepalingen van het splitsingsreglement, het eventuele huishoudelijke reglement en de besluiten van de VvE zal naleven.

Veelal bepaalt de splitsingsakte dat de appartementseigenaar zijn ruimte dient te gebruiken conform de daaraan in de splitsingsakte gegeven bestemming. In dat verband wordt bijvoorbeeld verwezen naar artikel 17 van het Modelreglement 1992 en artikel 25 van het Modelreglement 2006. Wat de bestemming van het appartementsrecht is, is terug te vinden in de splitsingsakte. Gezien uw vraagstelling, ga ik ervan uit dat dit in het onderhavige geval 'woning' is.

In het onderhavige geval lijkt het erop dat de appartementseigenaar de woning dusdanig gebruikt, dat er niet meer gesproken kan worden van de bestemming 'woning' (zie in dit verband de uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland, 31 januari 2013, LJN BZ 3659). Immers, door de woning voor korte duur in gebruik te geven aan toeristen, lijkt het erop dat de woning als hotel of bed and breakfast wordt gebruikt. Dit is in strijd met de woonbestemming. Uiteraard zal het van de omstandigheden van het geval afhangen of het gebruik ook daadwerkelijk in strijd is met de bestemming (zie bijvoorbeeld het arrest van het Gerechtshof Amsterdam, 25 september 2012, LJN BY2628). In uw geval doet zich ook nog eens de omstandigheid voor dat de splitsingsakte bepaalt dat 'het niet is toegestaan privé gedeelten te exploiteren als pension- of kamerverhuurbedrijf'. Derhalve is het ook te betogen dat de eigenaar op dit punt in strijd handelt met de splitsingsakte.

Voor het gebruik van de woning in strijd met de daaraan gegeven bestemming, zal de eigenaar de toestemming moeten vragen van de VvE. In uw geval heeft de eigenaar dat kennelijk nagelaten. Ingeval de VvE achteraf niet alsnog toestemming wenst te verlenen, kan de VvE de eigenaar schriftelijk sommeren om de woning niet in strijd met de daaraan toegekende bestemming te gebruiken. Veel splitsingsakten bevatten de mogelijkheid om aan de eigenaar een boete op te leggen. In dat verband wordt verwezen naar artikel 39 van het Modelreglement en artikel 41 van het Modelreglement 2006. Eventueel zou de VvE een verbod bij de rechter kunnen vorderen op straffe van dwangsommen. In zeer uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om aan de eigenaar het gebruik van zijn privé-gedeelte te ontzeggen (zie in dit verband de artikelen 27 van het Modelreglement 1992 en 39 van het Modelreglement 2006).

Kortom, ingeval de appartementseigenaar zijn ruimte in strijd met de daaraan in de splitsingsakte toegekende bestemming exploiteert, heeft de VvE verschillende instrumenten om dit tegen te gaan.

Reacties

Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!

ZOEKSUGGESTIES