Huurders en kopers in één complex

VvE flatgebouw 'Lente' Reijerweg/hoek Sweelinckstraat te Ridderkerk

Gepubliceerd: 26 december 2013

In de wijk Slikkerveer te Ridderkerk is het project 'De Vier Jaargetijden' gerealiseerd. Eén van de onderdelen is het flatgebouw ‘Lente’ Reijerweg/hoek Sweelinckstraat. De heer Ipskamp is voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van dit complex.

1. Kunt u het complex beschrijven waarin u woont?

‘Het is een complex met 74 wooneenheden: portiekwoningen van 7 hoog en galerijwoningen 3 en 5 hoog). Duidelijk is te zien dat de architect de opdracht heeft meegekregen zijn ontwerp te enten op de bedrijvigheid (o.a. scheepsbouw) welke in de vorige eeuw plaatsvond in Slikkerveer, langs de rivier De Noord.’

2. Wat zijn de bijzonderheden van dit complex?

‘Het complex is een combinatie van 14 koopeenheden en 64 verhuureenheden, waarvan de eigenaar ook de opdrachtgever is geweest van het gebouwde complex en lid is van de VvE met een meerderheid van 64 stemmen. Vastgelegd is dat zij de kopers volgen, tenzij het tegen hun belang is, betreffende verbeteringen c.q. aanpassingen aan het pand.’

3. Hoe loopt de VvE?

‘In het voorjaar van 2008 zijn de koopeenheden opgeleverd en de huureenheden uitgegeven, de algemene- en buitenruimte zijn nog steeds niet opgeleverd aan de VvE.
Dit komt in hoofdzaak omdat de VvE tekortkomingen en gebreken vanuit de bouw heeft geconstateerd die tot op heden nog niet allemaal zijn aangepast.
Ook heeft de VvE een betere toegankelijkheid van het complex nagestreefd, welke volgens de VvE bij een complex van 55+-woningen standaard behoren te zijn, waaraan op dit moment de laatste hand wordt gelegd.
De VvE bestaat nog niet zo lang en liep in het begin tegen een muur op bij de onderhandelingen, vooral wat betreft de financiën, van het hiervoor genoemde.
De VvE kan zich nu meer gaan richten op de normale gang van zaken, zoals afspraken met de beheerder en dergelijke.
Het VvE-bestuur bestaat momenteel uit een voorzitter vanuit de kopers, een algemeen lid vanuit de kopers en, op verzoek van de voorzitter, een huurdersvertegenwoordiger vanuit de eigenaar van de wooneenheden.’

4. Hoeveel uur besteedt u gemiddeld aan uw taak?

‘Gemiddeld 2 uur per week.’

5. Hebt u nog andere activiteiten naast het voorzitterschap?

‘Niet in de VvE, alhoewel er door mij periodiek (éénmaal per maand) een rondgang wordt gedaan om het gehele complex. Buiten de VvE ben ik bestuurslid van een kunststichting en gemeenteraadslid. In het dagelijks leven ben ik directeur van een elektrotechnisch installatiebedrijf.’

6. Wat zijn de taken van uw VvE-bestuur?

‘Het melden van mankementen aan de beheerder en/of huismeester. Het evalueren en aanpassen van de huisregels. Het in samenwerking met de beheerder opstellen, en ter goedkeuring aan de Algemene Leden Vergadering voorleggen, van de begroting, jaarrekening en meerjarenonderhoudsbegroting.
Het continu bewaken van de vaste lasten (zoals periodiek onderhoud en energiekosten).
Het uitschrijven en voorbereiden van de Algemene Leden Vergadering.’

7. Hoe hebt u het vak van VvE-voorzitter geleerd?

‘Ik heb geen speciale cursus hiervoor gevolgd. Hiervoor heb ik 25 jaar onderdeel uitgemaakt van het bestuur van een woningbouwcorporatie. De eerste paar jaar als onderhoudsman en daarna als algemeen adjunct.’

8. Welke opdrachten verstrekt de VvE?

‘In samenwerking met de beheerder het groot onderhoud en periodiek onderhoud.’

9. Hebt u contact met andere VvE’s?

‘Ja, met de VvE Lente in hetzelfde project “De Vier Jaargetijden” en met VvE’s waar ik beroepsmatig mee in aanraking kom bespreek ik VvE taken en dergelijke.’

10. Wat zijn uw tips aan andere VvE-besturen?

‘Wees bij nieuwbouw heel alert op gebreken en tekortkomingen en dat deze zijn verholpen zoals gewenst voordat je een oplevering accepteert.
Bewaak vaste kosten zoals onderhoudscontracten en energiekosten, accepteer niet het onderhoudscontract van bijvoorbeeld liften zoals deze zijn neergelegd direct na de bouw.
Zorg ervoor dat je bij zaken van financiële aard, welke de leden rechtstreeks raken in de vorm van de VvE-bijdrage, je weet of er voldoende draagvlak voor is.
Betrek indien mogelijk – dit blijkt in de praktijk steeds moeilijker – leden bij realisatie van werkzaamheden; bij het meedenken, maar ook eventueel meedoen bij zelfwerkzaamheden. Houd goed periodiek contact met de beheerder. Wees je ervan bewust dat je iedereen vertegenwoordigt zonder aanzien des persoon, dus ook diegene die je in eerste instantie misschien als lastig ervaart.’

Guido van Loon - Appartement & Eigenaar

VvE Helpdesk Advies nodig voor uw VvE?

Raadpleeg onze VvE Helpdesk, een praktische vraagbaak en sparringpartner die uitkomst biedt bij uw VvE vraagstukken.

Reacties Laat een bericht achter
Reacties
Leeslijst
Wilt u meer dan 3 achtergrondartikelen lezen?

Lees direct verder tot en met 10 achtergrondartikelen per maand met een gratis Basis-profiel.

Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.