Wet op het Financieel Toezicht (WFT) en de werkzaamheden van een VvE-beheerder

Elke VvE dient verzekeringen af te sluiten om de risico’s te ondervangen die komen kijken met het in stand houden van het VvE-complex en het risico ten opzichte van derden.

Gepubliceerd: 10 oktober 2022

Een VvE dient tenminste een opstal- en aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Regelmatig krijgt een professionele VvE-beheerder de vraag van VvE’s om offertes voor verzekeringen aan te vragen, vergelijkingen op te stellen met betrekking tot het huidige verzekeringspakket en onderzoek te doen in de markt naar interessante verzekeringsalternatieven. Mag uw VvE beheerder uw VvE hierbij wel ondersteunen?

Door: Rob van den Heuvel Accountmanager Vastgoed - Rivez Assurantiën & Risicobeheer B.V.

In december 2015 is de wet- en regelgeving omtrent de activiteiten welke een VvE-beheerder verricht aangescherpt. In het verleden was een professionele beheerder vrij om een VvE te ondersteunen voor het afsluiten van een verzekering. De wetgever heeft echter in 2015 besloten dat deze ondersteunende functie dusdanige raakvlakken heeft met financiële dienstverlening dat een wetswijziging noodzakelijk werd geacht. De financiële dienstverlening zorgt ervoor dat consumenten kunnen betalen, sparen, lenen en verzekeren. Vanwege de mogelijk grote impact voor consumenten bij het maken van keuzes van financiële producten en diensten heeft de wetgever vakbekwaamheidseisen vastgesteld voor alle werkenden in deze sector met klantcontact in de Wet op het Financieel Toezicht (Wft). Dit als kwaliteitswaarborging en ter bescherming van de belangen van de consument.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten onder andere de verzekeringsmarkt. Het is van belang dat de consumenten, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in de financiële markten en dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken. De taak van de AFM is onder andere om erop toe te zien dat de bepalingen uit de WFT in de markt worden nageleefd.

Zoals gezegd is in 2015 de wet- en regelgeving aangescherpt en zijn de werkzaamheden bij het tot stand komen en beheren van verzekeringen aanscherpt. Hierbij is er speciale aandacht gegeven aan de rol van een professionele VvE-beheerder. De feitelijke werkzaamheden welke een beheerder verricht gaan dikwijls verder dan enkel het verstrekken van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres-gegevens (NAWTE) aan een verzekeraar of een tussenpersoon.
Als een VvE-beheerder voor het sluiten van een verzekering meer dan NAWTE-gegevens doorgeeft is er volgens de Wft sprake van het zogeheten ‘bemiddelen’. Een voorbeeld hiervan is het doorgeven van de gegevens over het te verzekeren gebouw zoals een herbouwwaarde en de bestemming van een VvE bij het opvragen van offertes voor een opstalverzekering. Ook alle werkzaamheden die een beheerder na het afsluiten van de verzekering verricht, het assisteren bij de uitvoering en beheer van de verzekering, vallen onder bemiddelen. Voor bemiddelen in de zin van de Wft is een vergunning vanuit de AFM-verplicht. Het beheren van de verzekeringen in een portefeuille door een professionele beheerder wordt ook gezien als bemiddelen.

Naast het bemiddelen omschrijft de Wft ook bepalingen omtrent het adviseren. Wanneer er offertes zijn opgevraagd voor bijvoorbeeld een opstal- en aansprakelijkheidsverzekering van een VvE kan een aanbeveling gewenst zijn om als VvE een keuze te kunnen maken tussen de verzekeringen. Op het moment dat een professionele beheerder een specifieke verzekering van een bepaalde aanbieder aanbeveelt is er volgens de Wft sprake van ‘adviseren’. Ook voor het mogen adviseren is een vergunning vanuit de AFM vereist. Regelmatig komt het voor dat een professionele beheerder ook deel uitmaakt van het bestuur van een VvE.
Ook als de beheerder staat aangemerkt als bestuurder zijn de activiteiten welke vallen onder het bemiddelen of adviseren onder de vergunningplicht.

Zijn nu alle activiteiten welke een VvE-beheerder uitvoert ter ondersteuning van een VvE in kader van verzekeringen vergunning plichtig? Het antwoord is nee. Het begeleiden en het afhandelen van een schade namens een VvE of het innen van de premies zijn activiteiten welke niet onder vergunningplicht vallen. Deze mag iedere professionele beheerder uitvoeren zonder in strijd te handelen met wet- en regelgeving.

De wet- en regelgeving bijt met de dienstverlening welke een professionele beheerder een VvE wil bieden bij het uitvoeren van haar beheerwerkzaamheden. Immers omvat een doorsnee beheerovereenkomst tussen een VvE en een professionele beheerder taken en werkzaamheden omtrent de verzekeringen van de VvE. Om hiervoor een uitkomst te bieden is destijds een verzekeringsmakelaar in de markt in gesprek gegaan met de AFM. Hierbij is er een mogelijkheid ontstaan dat VvE-beheerders welke niet beschikken over een eigen AFM-vergunning kunnen worden aangesloten op een collectieve vergunning.

De verzekeringsmakelaars beschikken voortkomend uit de dienstverlening over een collectieve vergunning voor het bemiddelen en adviseren in verzekeringen. Een professionele beheerder kan onder begeleiding en toezicht van de verzekeringsmakelaar bemiddelactiviteiten verrichten wanneer men is aangesloten op de collectieve vergunning. Voor de betrokken medewerkers van de professionele beheerders welke daadwerkelijk bemiddelactiviteiten uitvoeren worden frequent een vorm educatie gegeven. Tevens vindt er een jaarlijkse toetsing en controles plaats. Dit ter borging van de kwaliteit en voldoen aan de vereisten vanuit de wet- en regelgeving. Immers loopt de vergunninghouder, in deze een verzekeringsmakelaar, het risico bij het niet naleven van de wet- en regelgeving dat men een sanctie ontvangt vanuit de AFM. Een sanctie kan in deze een bestuurlijke boete betreffen of zelfs het verliezen van de vergunning.

De VvE-beheerders die zelf geen vergunning aanvragen of zijn aangesloten op een collectieve vergunning moeten daar waar nodig hun activiteiten aanpassen, zodat geen sprake meer is van bemiddelen of adviseren in de zin van de Wft. Dit om te voorkomen dat sprake is van een vergunningplicht. Een andere mogelijk is om als professionele beheerder zich aan te sluiten als verbonden bemiddelaar van één verzekeraar.

Wanneer u als beheerder niet voldoet aan de wet- en regelgeving en toch bemiddelingsactiviteiten uitvoert loopt u het risico op een sanctie, een boete, vanuit de toezichthouder de AFM.
<

VvE Helpdesk Advies nodig voor uw VvE?

Raadpleeg onze VvE Helpdesk, een praktische vraagbaak en sparringpartner die uitkomst biedt bij uw VvE vraagstukken.

Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wilt u meer dan 3 items lezen?

Lees direct verder tot en met 10 items per maand met een gratis Basis-profiel.

Gratis aanmelden
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.