Aansprakelijkheid voor u als bestuurder van een VvE of uw beheerder: de risico's

Als bestuurder van een VvE bent u hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor eventuele fouten die u of uw medebestuursleden maken als bestuurder van de VvE.

Gepubliceerd: 28 september 2021

Door: Rob van den Heuvel, Accountmanager Vastgoed - Rivez Assurantiën & Risicobeheer B.V.

Ook als VvE-beheerder geldt dat, als u staat ingeschreven als bestuurder van de VvE, u aangesproken kunt worden voor eventuele fouten handelend als bestuurder. Daarnaast bent u handelend als beheerder ook mogelijk aan te spreken ingeval van een beroepsfout. Bent u zich bewust van uw risico’s?

Het is dagelijkse kost, een appartementsgerechtigde spant zich in op vrijwillige basis in de rol van bestuurder van zijn of haar VvE. Als bestuurder van een VvE ben je conform het modelreglement bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Dat wil zeggen dat je als bestuurder handelingen mag verrichten, overeenkomsten mag sluiten en verplichtingen kunt aangaan namens de VvE. Jezelf vrijwillig inspannen voor het goed besturen van de VvE waar je onderdeel van uitmaakt is ontzettend nobel en iets wat tegenwoordig niet meer als vanzelfsprekend kan worden beschouwd. Echter komt met de rol van bestuurder een behoorlijke verantwoordelijkheid kijken. Deze verantwoordelijkheid zorgt ervoor dat je als bestuurder afgerekend kunt worden op eventuele fouten of nalatigheden in de uitvoering van deze rol, waardoor een derde, een VvE-lid of de vereniging zelf financieel benadeeld wordt. Ingeval het bestuur aansprakelijk wordt gesteld voor een dergelijk financieel nadeel kan dit leiden tot hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders van de VvE. Dit houdt in dat degene die het bestuur aanspreekt de schade op het privé vermogen van de bestuurder kan verhalen. Ook wanneer een medebestuurslid een fout maakt kunnen de overige bestuurders worden aangesproken voor het financieel nadeel dat voortvloeit uit deze fout. Dit risico is direct aanwezig wanneer je zitting neemt in het bestuur van een VvE. Een voorbeeld: een lokaal aannemersbedrijf wordt ingeschakeld voor groot onderhoud aan het gebouw. Voordat de aannemer start met het onderhoud wenst men een aanbetaling welke wordt voldaan door het bestuur. Twee dagen na de aanbetaling blijkt de aannemer failliet te zijn en kan de VvE fluiten naar het te verrichten onderhoud en de aanbetaling. Het bestuur heeft verzuimd onderzoek te doen naar de financiële positie van de contractpartij en kan hiervoor worden aangesproken. Een ander voorbeeld: er is onenigheid met een aannemer over extra werkzaamheden die niet onder de garantie vallen. De aannemer vordert de extra kosten bij de bestuurders van de VvE als de VvE niet wil of kan betalen. Ondanks dat de bestuurders in dit voorbeeld het bij het rechte eind kunnen hebben, worden er hoge kosten gemaakt voor het voeren van verweer tegen de aanspraak van de aannemer.

Dit risico is (of deze risico’s zijn) te verzekeren middels een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering biedt dekking voor risico’s die bestuurders lopen om aangesproken te worden in hun privé vermogen. Een ander belangrijk onderdeel van een dergelijke verzekering is dekking voor de kosten van verweer tegen een aanspraak. De zogeheten ‘claimcultuur’ is in Nederland fors aan het toenemen. Maatschappelijke ontwikkelingen zorgen mede voor een toename in het aantal claims waarbij partijen schades proberen te verhalen. Dit doordat het bewustzijn van de mogelijkheden omtrent het aanspreken van bestuurders toeneemt. Wordt u als bestuurder voor het handelen door u als bestuurder aangesproken, ook al valt u niets te verwijten, dan dient u te komen met een reactie naar degene die u aansprakelijk stelt. Een gewone aansprakelijkheids- of rechtsbijstandverzekering biedt geen dekking voor dergelijke kosten. De kosten voor het inschakelen van juridische bijstand kunnen behoorlijk oplopen.

Recentelijk heeft de wetgever een nieuwe wet ingevoerd, genaamd de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Dit ter verbetering van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij coöperaties, verenigingen en onderlinge waarborgmaatschappijen. De aanleiding was een reeks aan incidenten. De reikwijdte van deze wet beperkt zich tot verenigingen en stichtingen.

Professioneel VvE-Beheer

Iedereen kan fouten maken in zijn of haar handelen, zo ook u als VvE-beheerder handelend namens een VvE. Mocht nu blijken dat door een dergelijke fout de VvE schade oploopt, dan kan de VvE u hierop aanspreken. In Nederland blijkt dat tot op de dag van vandaag veel VvE-beheerders zich niet verzekeren voor dit risico. Wat zijn hiervan de consequenties voor een VvE die schade heeft geleden door uw toedoen? Mocht blijken dat u als beheerder onvoldoende vermogen hebt, dan kan de VvE niet de gehele schade verhalen en blijft de VvE achter met een financiële strop. Een VvE-beheerder met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt uw VvE extra financiële zekerheid ingeval er per abuis een fout wordt gemaakt. Een voorbeeld: bij het aanvragen van een verzekering worden er per ongeluk onjuiste gegevens doorgegeven door een VvE-beheerder namens de VvE. Later vindt er een grote brandschade plaats en wordt er onderverzekering geconstateerd. De waarde is opgegeven door de beheerder en er is geen taxatie of waardebepaling aanwezig. De verzekeringsadviseur heeft de VvE meerdere malen geadviseerd alsnog te taxeren maar zonder resultaat. Vanwege de onderverzekering keert de verzekeraar minder uit dan de werkelijke schade. De VvE stelt de VvE-beheerder aansprakelijk voor het verschil. De beheerder heeft geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering en heeft onvoldoende eigen vermogen om de VvE te compenseren. Dit leidt ertoe dat de VvE alsnog zelf opdraait voor het verschil en hiermee een deel van de schade zelf moet bekostigen. Dit terwijl de VvE en al haar leden al zoveel pech hebben gehad doordat waardevolle zaken verloren zijn gegaan bij de brand.

Wilt u als VvE, als VvE-bestuurder of als VvE-beheerder financiële zekerheid. Ga na welke risico’s u loopt en bespreek deze risico’s met uw verzekeringsadviseur. Voorkomen is immers beter dan bij een schade een groot deel uit eigen zak betalen.

VvE Helpdesk Advies nodig voor uw VvE?

Raadpleeg onze VvE Helpdesk, een praktische vraagbaak en sparringpartner die uitkomst biedt bij uw VvE vraagstukken.

Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wilt u meer dan 3 items lezen?

Lees direct verder tot en met 10 items per maand met een gratis Basis-profiel.

Gratis aanmelden
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.