Besparen op een nieuwe lift doet u zo

M-Use® van Mitsubishi is een innovatief concept waarmee hoogwaardige kwaliteit liften beschikbaar worden gesteld zonder initiële kosten en waarbij middels een vast ‘all inclusive’ bedrag per jaar gebruik gegarandeerd wordt.

Gepubliceerd: 31 december 2021

Inmiddels hebben diverse VvE's voor M-Use® gekozen als geschikte oplossing voor het vervangen van hun bestaande liften. Wij spraken met VvE De Eshof te Rijssen die hier recent voor gekozen heeft.

Hoe kwam u voor het eerst in aanraking met de dienst M-Use® van Mitsubishi Elevator Europe?

“We hadden enorm veel storingen aan de bestaande liftinstallatie en toen heb ik aan mijn broer laten ontvallen dat wij een nieuwe lift nodig hadden. Hij zei toen: ”Misschien moet je eens met Ronald Koedam van Mitsubishi gaan praten”. Niet zozeer over M-use® want dat kenden we toen nog niet maar wel de liften. Mitsubishi kende ik wel uit de liftenwereld, maar heb ik zelf nooit zaken mee gedaan. We hebben toen gebeld met Ronald en gevraagd contact te leggen met mij. En toen zei Ronald “We hebben ook een nieuw model, M-use®”. Vervolgens is Ronald geweest voor een eerste kennismaking. In dit eerste persoonlijke gesprek is M-use® naar voren gekomen. Ronald heeft dit verder geadviseerd en begeleid. Hij is wel één afspraak vergeten, maar dat kan een keer gebeuren. Verdere communicatie is goed verlopen.”

Kunt u in het kort omschrijven wat u de grootste voordelen vindt van M-Use®?

“Dat is wel een beetje een extreme vraag hè? Ik denk dat het, het grootste voordeel heeft dat wanneer een verenging wat krap bij kas is ze gemakkelijker het geld kunnen ophoesten. Dat speelde voor ons niet direct, wij hebben gelukkig aardig wat liquiditeit als vereniging. Een tweede is om van de zorg af te zijn. Dat vind ik een heel belangrijk punt. Wij hebben dat hier natuurlijk met name ondervonden omdat we storing op storing hadden.”

“Iedere keer moest ik er weer bij om mensen uit de lift te halen. Dat gebeurde ‘s ochtends om 10.00 uur en ‘s middags om 17.00 uur kwam dan de monteur. Die twee dingen samen. Dat zijn de belangrijkste punten om voor M-use® te kiezen. Wij hebben toen bekeken, ook financieel, dat deze constructie het meest gunstig was.”

“Deze lift is al vrij snel aan zijn eind, na 15 jaar afgeschreven. Maar er was aardig wat gereserveerd en dat hadden we kunnen betalen. Maar dit was gunstiger. Hiermee bleven we binnen onze begrotingen en binnen onze reserveringen. Dat heeft eigenlijk de doorslag gegeven, ”We gaan met M-use® door”.”

“Maar wat ook wel belangrijk is, is het storingenverhaal dat Mitsubishi de lift bewaakt. Als er een deur niet loopt of een motor niet loopt of weet ik wat dan hoeven wij er niet achteraan. Daar wordt voor gezorgd. Keuringen hoeven wij ook niet achteraan. Het ontzorgen dus eigenlijk.”

“De voordelen waren nog niet direct duidelijk, maar op een gegeven moment waren de storingen zo erg, dat we als bestuur een beslissing moesten gaan nemen. In eerste instantie hebben we een aanvraag gedaan of het zinvol was de lift te renoveren. Er is een monteur komen kijken van de onderhoudsfirma. De eerste offerte vonden we nogal hoog. Moesten we nog wel zoveel geld uitgeven? En dan heb je alsnog een lift die al 15 jaar oud is. De garantie voor nog 20 jaar werd niet gegeven. Naar aanleiding daarvan hebben wij een offerte gevraagd voor de renovatie en voor een nieuwe lift. We wilden niet 1 offerte aanvragen dus moest er een 2e partij gekozen worden en daar heeft mijn broer wel een rol in gespeeld. Zo is het begonnen, maar op dat moment waren we niet op de hoogte van M-use®. We hebben van Mitsubishi ook een offerte ontvangen voor renovatie. Die ontliepen elkaar niet zoveel. Zij waren iets goedkoper dan de concurrent, maar het zat dicht bij elkaar. En ze hadden ook een aanbieding gemaakt voor M-use®. Toen hebben we het er met het bestuur over gehad “wat is wijsheid”. Zodoende is het eerste contact rondom M-use® ontstaan, want wij waren nog niet op de hoogte van die mogelijkheid.”

Wat vindt u negatieve aspecten van M-Use®?

“Niet direct negatief, maar de contractie is wat moeilijker uit te leggen aan de bewoners. Daar volgt niet iedereen je in. We hebben wel de verplichting om aan 24 appartementseigenaren toe te lichten waar we mee aan de gang zijn. Dus dat is niet direct negatief te noemen maar dat is moeilijker dan bij een gewone aankoop. Bij een gewone aankoop zijn verschillen heel duidelijk. Als het bij de een 10 euro kost en bij de ander 12 dan scheelt dat 2 euro. Dat is voor iedereen duidelijk.”

“Mensen zitten nog erg in de modus dat aankoop belangrijk is. Maar zeker als u zo lang bij een lift betrokken bent, is het exploitatieverhaal ook heel belangrijk.”

“En wat ook belangrijk is daarbij is energie. De oude lift verbruikte veel meer energie dan de nieuwe lift. Dat is door de jaren toch wel een voordeel. Ik denk dat wij nu toch zo’n 600 à 700 euro per jaar besparen op energie. De vorige lift was hydraulisch en afgezekerd op 35 Ampère. De nieuwe lift op 16 Ampère.”

“Een ander fenomeen is natuurlijk dat u geen reservering meer hoeft te doen voor toekomstig vervanging.”

“Nou, dat is niet helemaal waar. Kijk, we reserveren toch. We hebben besloten als bestuur om te reserveren zodat wij over 20 jaar wel de mogelijkheid hebben om de lift over te nemen. Of het contract te verlengen. De reservering is niet zo hoog dat we dan een nieuwe lift kunnen kopen, dat niet. Maar wel om hem over te nemen als het nodig is. En doen we dat niet, dan schuift het contract gewoon door. Dan moet er opnieuw een bedrag vastgesteld worden. En daarmee speelt dan de restwaarde een rol. En dan zou je kunnen zeggen dan gaan we nog een keer die twintig jaar aan, maar dan liggen wij al lang en breed rechtuit, dat is dan voor het volgende bestuur.”

“In ieder geval is er dan wel concreet het voordeel dat de reservering die gemaakt wordt aanmerkelijk lager is.

Als bestuur hebben wij ervoor gekozen om zoveel mogelijk vaste contracten te maken, dat hebben we voor het schilderwerk nu ook gedaan, dat is voor 15 jaar ondergebracht. Dat hebben we nu met de lift ook gedaan. Dat heeft ook meegespeeld in de beslissing. Zodat je niet voor verrassingen komt te staan.”

“Plus het feit dat we nu een kwalitatief betere lift krijgen dan dat we de oude lift zouden opknappen.”

Hoe kijkt u aan tegen de contractduur?

“Juist de langdurige contractperiode wordt als positief ervaren omdat je dan weet waar je aan toe bent.”

Hoe kijken uw medebewoners hier tegen aan?

“Nou, ik heb een paar opmerkingen gehad van de bewoners. Of 20 jaar niet kort is voor een lift? Ik was vanuit mijn praktijkervaring gewend dat er over 30 gepraat werd. Maar 20 jaar is ook ok, en je kunt er daarna voor kiezen om de lift over te nemen of het contract voort te zetten. Dus de reservering is veel lager dan voorheen.”

Hoe kijkt u aan tegen de benodigde Recht van Opstal vestiging?

“Slecht, daar moet Mitsubishi iets anders voor bedenken. Ik moet eerlijk zeggen; als ik van te voren overzien had wat voor juridische sores dit gaf, dan kon het weleens zo zijn dat we er niet voor gekozen hadden.”

“Want op het moment dat er dingen over de tafel komen met een notaris en aktes, dan zetten mensen allemaal hun haren op. Ik heb een zee van vragen gehad. Aan de lopende band aan de deur. “Wat is dit nu? Wat moeten we ermee? Waarom moet dit naar de notaris? Ik zet geen handtekening.” Dat soort gedoe. Als Mitsubishi dit ooit nog eens doet voor een VvE, dat kun je overigens wel doen in het begin, dat kun je er direct een appartementsrecht van maken. Maar het terugdraaien bij bestaande bouw is een enorme rompslomp. Ook voor Mitsubishi. Ik heb gehoord wat het allemaal kostte. We hebben het er over gehad. Hij heeft zich er ook op verkeken en het heeft aardig wat gekost.”

“Dat vind ik echt een nadeel, en ik vraag me af of je daar niet iets anders mee kan doen. Op het moment dat je mensen confronteert met juridisch akten en een notaris die even langskomt, dan zetten ze allemaal hun stekels op. Gelukkig hebben we hier een heel goede sfeer, maar ik heb er heel wat aan de deur gehad die vroegen: “Jan, kan ik dit tekenen?”. Ja, zei ik dan, dat kan je tekenen. En klaar. Maar dat komt door het vertrouwen dat je hebt.”

“Als de werkelijke kosten bij ons in rekening waren gebracht dan was het nog aanmerkelijk duurder geworden en dan had de totale impact van de prijs veel dichter bij elkaar gelegen en was een ander bijna net zo goedkoop als Mitsubishi. En ik vraag me af of Mitsubishi er belang bij heeft om zoveel notariskosten te maken.”

“De begeleiding van Notariskantoor Vinke was wel goed. Hij had een half uur per appartement uitgetrokken voor het ondertekenen van de stukken. Ik vond het heel lang, hij dacht dat het nodig was. Ik ben bij de eerste 12 mee geweest. De andere 12 heeft mijn buurman gedaan, die ook in het bestuur zit. Maar met een 3 kwartier waren we klaar. We hadden dus zeker geen half uur per appartement nodig. Dat zei hij ook: Goh, dat ging makkelijk. Maar het was wel voorgebakken. Want zo zitten ze hier wel in elkaar. Als er iets is dan staan ze direct aan de deur. Maar over het algemeen: ze zijn hier niet lastig.”

Zou u M-Use® aanbevelen aan anderen VvE’s?

“Ja, ik denk het wel. Afhankelijk van de situatie van de betreffende organisatie, maar ik vind het een goede constructie. Het heeft hier geleid tot de meest voordelige, waarom zou het bij een ander niet zo zijn. Maar hier konden we het goed toetsen aan een oude lift die er 15 jaar in zit. Het toetsingskader bij nieuwbouw is dan natuurlijk anders.”

“Heeft u nog algemene verbeterpunten voor ons of wilt u nog u nog iets toevoegen?

De afspraken die ik maakte met Ronald werden niet helemaal gevolgd door kantoor. In de contracten stonden dingen die al besproken waren. Wij hadden een “geen gezeur garantie” afgesproken. En dan lees ik het contract toch een paar dingen die niet zijn overeengekomen.”

“Daarnaast klopte het aantal storingen ook niet, dit was niet goed verwerkt in de stukken.”

Bent u voordelig uit ten opzichte van de oude situatie?

“Ja, wij zijn voordeliger uit. De jaarlijkse kosten zijn tussen de 800 à 900 euro lager dan voorheen. Exclusief het voordeel van de energie. Dat is een aardige besparing.

Nou weet ik niet of dit voor iedereen opgaat, wij hadden nogal wat ellende met de lift. En daardoor ook kosten. We hadden een onderhoudscontract, maar dat was gelimiteerd. Als ze langer dan anderhalf of 2 uur hier waren, dan werd dat gefactureerd, dus dat jaagt de kosten wel omhoog.

Dus ik neem aan dat als je een kwalitatief betere lift hebt dat dit verhaal misschien niet helemaal opgaat.”

Klopt, maar ik denk ook dat niet elke VvE uw pad zal volgen door de restwaarde te reserveren.

“Jawel, maar in feite doe je het dan niet goed. Je kunt zeggen: “ik reserveer niks”. Ik betaal alleen de jaarlijkse kosten per jaar, maar dan heb je niet de kans om de lift na 20 jaar eventueel over te nemen. Dan kun je dus alleen nog maar je contract verlengen.”

“Wij hebben ervoor gekozen: we kunnen niet zover vooruit kijken. Dat zal het volgende bestuur moeten beslissen. Dus laten we zorgen dat we/ze over 20 jaar de mogelijkheden hebben om de lift over te nemen.”

En de tijd voor M-use® inclusief vervanging?

“Dat speelde wel een rol. We hebben geprobeerd alles zo snel mogelijk te laten verlopen om de overlast voor de mensen te minimaliseren. Maar de storingen van de vorige lift zat een aantal mensen zo hoog dat er nu een aantal dames zijn die de lift niet meer in wilden gaan. Die gingen hijgend en puffend over de trap. Die hebben er een paar keer in opgesloten gezeten en zeiden, dat doen we niet meer. En toen hebben we gezegd bij renovatie is de lift een week buiten gebruik en bij vernieuwing 4 weken.”

En u heeft de Mitsubishi liften vooraf ook geprobeerd?

“Ja, we zijn bij het hoofdkantoor van Wessels geweest en Maranatha. We hebben daar goede ervaringen mee, dus we zijn daar als bestuur gaan kijken. Ik vind dat een goeie manier. Dat geeft vertrouwen.”

“Voor 1 week hadden wij ons kunnen permitteren geen noodvoorziening aan te brengen. Als men het van te voren weet, is een week te overzien.”

“Als je dat niet hoeft te doen dan bespaar je je die noodvoorziening. Dan heb je het toch over 8000 à 9000 euro. Dat wel, maar we hebben toch gekozen qua tijd ook voor een nieuwe lift om in de toekomst ook van die ellende af te zijn. We hebben de mensen ook geïnformeerd. Plus dat je ook psychologisch iets gedaan hebt voor de dames die nu niet meer met de lift durven. Nu hebben ze straks weer een nieuwe lift en daar gaan ze straks wel weer in. Dat geeft een beter gevoel. Mensen zijn gewoon bang geworden voor de oude lift.”

“Het gekke is wel dat, net als wanneer je bij de tandarts zit voor kiespijn, is de kiespijn weg. Zo was het ook met de lift. Sinds we het besluit hadden genomen om de lift te vervangen heeft de oude lift niet meer gestoord. We hebben echt maanden gehad dat de lift 2 à 3 keer in de maand stoorde.”

Benieuwd of M-Use ook iets voor uw VvE is? Kijk op www.mitsubishi-liften.nl/m-use

Liftscan Liftscan aanvragen

Past uw huidige onderhoudscontract nog bij uw VvE en/of wilt u een prijsvergelijking voor het groot onderhoud?

1
Introductie
2
Vragen
3
Gegevens

Wat houdt het in?

Als Appartement & Eigenaar vinden wij het belangrijk dat VvE's op elk onderwerp hun kosten inzichtelijk hebben (en een eerlijke prijsvergelijking kunnen maken). Vandaar dat wij met een aantal gerenommeerde partijen deze liftscan in het leven hebben geroepen.

De uitgebreide liftscan geeft de VvE direct inzicht of en hoe ze kunnen besparen op hun kosten voor hun lift. Zo weet men snel hoe ze tot de hoogste service en laagste kosten kunnen komen.

Waar bestaat de liftscan uit?

Analyse van de huidige situatie
Analyse van de wensen (en haalbaarheid hiervan) van de VvE
Prijsvergelijking onderhoudscontracten Optioneel
Prijsvergelijking voor het groot onderhoud Optioneel
Wilt u een prijsvergelijking van uw huidige onderhoudscontract met andere aanbieders?
Is uw lift toe aan groot onderhoud en wilt u een second opinion?

Gegevens

Liftscan
Bedankt, wij hebben uw aanvraag succesvol ontvangen en nemen contact met u op.
Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wilt u meer dan 3 items lezen?

Lees direct verder tot en met 10 items per maand met een gratis Basis-profiel.

Gratis aanmelden
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.