De risico’s van verduurzaming

De gekte die al aanwezig was omtrent het verduurzamen heeft sinds de energiecrisis een nog extremere wending gekregen.

Gepubliceerd: 03 januari 2023

Waar in het verleden de consument al werd gestimuleerd door onder andere overheidssubsidies, is een stijging van de energienota voor iedereen aanleiding eens na te denken over het energieverbruik en de bijbehorende energielasten. Zonnepanelen, isoleren, laadpalen en nog veel meer mogelijkheden zijn er om bij te dragen aan een groenere wereld. Maar gaat dit gepaard zonder risico’s?

Door: Rob van den Accountmanager Vastgoed - Rivez Assurantiën & Risicobeheer B.V.


Bij de nieuwbouw van appartementencomplexen wordt er vanuit het bouwbesluit altijd al rekening gehouden met duurzame energievoorzieningen. Bij de oprichting van de VvE wordt regelmatig een aanvullende bepaling in de splitsingsakte van de VvE opgenomen, waarin een recht van opstal wordt vastgelegd. Hiermee wordt mogelijk gemaakt dat er middels een variant van een leaseconstructie een duurzame energiebron (zoals een warmtepomp) geleverd wordt aan de VvE zonder dat deze eigendom wordt van de VvE. Ook het initiatief tot verhuur van je dak, dat voor het gebouw van de VvE geen aanvullende functie kent, is een veelvoorkomend fenomeen. Maar denkt de VvE hierbij wel na over de eventuele gevolgen voor haar gebouwen- en aansprakelijkheidsverzekering? Vaak wordt hier te laat aan gedacht, is de zonnepaneleninstallatie al geplaatst en wordt de verzekeraar van de VvE voor het voldongen feit gesteld. Nu is het zeker niet zo dat dit in zo’n geval direct tot een verzekeringsstop leidt, maar informeer vooraf wel je verzekeringsadviseur hierover. Hiermee voorkom je wat verzekeren betreft een onvoorziene verrassing bij het initiatief om te verduurzamen.

Bij bestaande bouw is het extra belangrijk om vooraf in contact te treden met je verzekeringsadviseur, mocht je als VvE voornemens zijn om verduurzamingsmaatregelen te treffen. Immers is bij de bouw van het appartementencomplex geen rekening gehouden met bijvoorbeeld eventuele brandveilige doorvoeren door het dak. Of heeft men de meterkasten met de elektrische installatie nog niet voorbereid op de intrede van een externe energievoorziening. Kortom, informeer in geval van een verduurzamingsinitiatief goed naar alle gevolgen, ook op verzekeringsvlak.

Wat betreft laadpalen is er eerder dit jaar een wetsvoorstel ingebracht door het kabinet, waarin het voor eigenaren eenvoudiger is geworden om een laadpaal in de parkeergarage van het appartementencomplex te plaatsen. Echter waren hierbij ook direct kritische geluiden te horen ten aanzien van het bewaken van een goede balans tussen enerzijds de wens om te verduurzamen en anderzijds de regie over de aanleg van een deugdelijke installatie. Op het gebied van de verzekeringen volstaat in het gros van de gevallen nu een mededeling aan verzekeraar van een geplaatste laadvoorziening. Informeer hierover altijd uw verzekeringsadviseur.

Een nieuwe ontwikkeling is de zogeheten thuisbatterij. Het aantal zonnepanelen op daken in Nederland neemt met de dag toe. Buiten het feit dat deze wijze van energievoorziening de energielasten kan verlagen, kan men ook energie terugleveren aan het net. Dit in het kader van de salderingsregeling. Salderen betekent dat de zonnestroom die je teruglevert aan het net verrekend wordt met je verbruik uit het elektriciteitsnet. Vanwege de toenemende verduurzaming bouwt de overheid deze regeling stapsgewijs af. Onder aan de streep betekent dit dat het terugleveren van stroom aan het net minder oplevert. Naar aanleiding daarvan zijn er initiatieven ontstaan om de stroom niet langer terug te leveren maar ter plaatse op te slaan in accu’s. Dit om de stroom op een ander moment in te kunnen zetten ten gunste van het VvE-complex. Echter, het plaatsen van een dergelijke batterij brengt aanvullende risico’s met zich mee. Informeer als VvE altijd naar de gevolgen voor uw verzekeringen, voordat er een dergelijk verduurzamingsbesluit wordt genomen.

Een andere mogelijkheid tot verduurzamen is het isoleren van appartementencomplexen. Dit is met name een interessante optie voor bestaande VvE-complexen met een lage isolatiewaarde. Hierbij kan gedacht worden aan het plaatsen van dubbele beglazing en het aanbrengen van extra muur- en dakisolatie. Echter zit er ook een keerzijde aan een goed geïsoleerde woning. Met de huidige energielasten houdt iedereen het energieverbruik nauwlettend in de gaten. Dit leidt er vaak toe dat ramen en deuren gesloten blijven. Ventileren daarentegen is essentieel om andere problemen zoals schimmelvorming in vochtige ruimten te voorkomen. Een nieuw nog relatief onbekend fenomeen is ‘fogging’, ook wel ‘magic black dust’ genoemd. In geval van fogging gaan er delen van de woning zwart kleuren, zoals radiatoren, muren en plafonds. Vaak wordt er hierbij gedacht aan roetvorming, maar dit is niet hetzelfde als het fenomeen fogging. Bij roetvorming ontstaat er geleidelijk een aanslag door een verbrandingsproces als roken, koken, het branden van kaarsen, olielampen en een open haard. Bij fogging ontstaat de zwarte verkleuring ineens en dit is niet zomaar met een schoonmaakdoekje weg te nemen. Afhankelijk van de ernst ben je zelfs genoodzaakt om opnieuw te schilderen. Dit fenomeen is in de meeste gevallen ook geen schadeoorzaak die onder de dekking van de gebouwenverzekering van de VvE valt. Hiermee komen de herstelkosten voor eigen rekening, dus voor rekening van de appartementseigenaren.

Er is wel een aantal kosteloze oplossingen tegen fogging. De belangrijkste is goed ventileren. Ook bij leegstaande appartementen is het belangrijk om regelmatig te ventileren. Hiermee voorkom je een dergelijke natuurlijke reactie. Daarnaast zorgt een optimale luchtvochtigheid en een schone woning ervoor dat het risico op het ontstaan van een schade door het fenomeen fogging wordt verkleind.

Tot slot de alternatieve verwarmingsmethoden, nog een belangrijk aandachtspunt voor iedere VvE. De winterse temperaturen zijn aangebroken en de noodzaak tot het verwarmen van een woning neemt toe. Mensen zijn erg creatief in het vinden van alternatieven voor de bestaande verwarmingsmethoden. Let op dat hierbij van een kleine besparing geen grote schade komt. Het verwarmen van woningen met losse kachels zonder deugdelijke afzuiging, het aansteken van een BBQ in huis en dergelijke varianten zijn géén oplossingen. De kans dat het hierbij fout gaat en het leidt tot brand of ademhalingsproblemen van de bewoners is erg groot. Laat je buren niet in de kou staan, maar ben samen alert op gevaarlijke situaties!

VvE Helpdesk Advies nodig voor uw VvE?

Raadpleeg onze VvE Helpdesk, een praktische vraagbaak en sparringpartner die uitkomst biedt bij uw VvE vraagstukken.

Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wilt u meer dan 3 items lezen?

Lees direct verder tot en met 10 items per maand met een gratis Basis-profiel.

Gratis aanmelden
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.