Project - De duurzame VvE - deel 2

Conclusie en aanbevelingen

Gepubliceerd: 14 november 2017

Inzicht in de VvE klantreis biedt houvast bij het ondersteunen van VvE’s

Voor een partij die met verduurzaming van VvE’s aan de slag wil, is het van belang om zicht te hebben op de VvE klantreis en op de factoren die van invloed zijn tijdens de stappen van de klantreis. Het proces neemt vaak een paar jaar in beslag.
In het project is een quick guide ontwikkeld die met name is bedoeld voor VvE beheerders die VvE’s willen helpen met het verduurzamen. Deze quick guide helpt de lezer om een inschatting te maken of verduurzaming bij een VvE kansrijk is en om kansrijke VvE’s tijdens de klantreis te begeleiden tot het nemen van maatregelen.


Aanbeveling:
VvE Beheerders, leveranciers en procesbegeleiders: Wees je bewust van de klantreis en de factoren die een rol spelen tijdens de klantreis. Gebruik hiervoor de quick guide als leidraad. Door goed in te spelen op de stap waarin de VvE zich bevindt en de factoren die een rol spelen, kan de kans op positieve besluitvorming en een goedlopend proces worden vergroot.

De aanwezigheid van een leider speelt een belangrijke rol bij het verduurzamen van een VvE

In het onderzoek is er gesproken met een aantal VvE voorzitters en beheerders waarbij het doorlopen van de VvE klantreis heeft geleid tot het nemen van één of meer verduurzamingsmaatregelen. Het succesvol doorlopen van de klantreis vereist kennis en vaardigheden. De aanwezigheid van een leider heeft een grote invloed op het besluitvormingsproces. Met een leider wordt iemand bedoeld die zich continu inzet om het besluit genomen te krijgen. In het onderzoek is er voornamelijk gesproken met VvE voorzitters die deze leiderschapsrol vervulden.

Aanbeveling:
VvE beheerders: VvE’s beheerders kunnen een geschikte partij zijn om de VvE’s te begeleiden in het verduurzamingsproces. Zij hebben vaak jarenlang, nauw contact met VvE’s en zijn daardoor goed op de hoogte van de belangen, wensen en context van (de bewoners van) een VvE. VvE beheerders kunnen zelf de leiderschapsrol vervullen of de betreffende leider in een VvE ondersteunen. 

Diverse kansen om VvE’s te stimuleren tot en te faciliteren bij het verduurzamen

De informatie die beschikbaar is voor VvE’s is versnipperd. Er zijn weinig middelen waar VvE’s gebruik van (kunnen) maken in hun VvE klantreis (in vergelijking tot de middelen die beschikbaar zijn voor woningeigenaren). Er zijn in de afgelopen jaren veel ideeën voor

middelen bedacht en als suggesties aangereikt door onderzoekers. We hebben de indruk dat opdrachtgevers (veelal overheden) daar beperkt opvolging aan hebben gegeven waardoor middelen er niet zijn of niet eenvoudig vindbaar zijn. De beschikbare middelen richten zich met name op het begin en eind van de reis; het midden van de klantreis is onderbelicht. Ook is er voor VvE’s geen Energie Prestatie Advies (EPA) beschikbaar.

Het beslisproces van VvE’s kent een lange doorlooptijd. De subsidieregelingen houden
veelal geen rekening met deze lange doorlooptijd en zijn nu vaak al afgerond voordat een
VvE het besluit heeft genomen. VvE’s besluiten zelden tot meer dan één maatregel;
subsidieregelingen die zich richten op meerdere maatregelen kunnen dan niet worden
benut door VvE’s. Er zijn geen subsidies gericht op VvE beheerders terwijl zij een belangrijke
rol in verduurzaming kunnen spelen.

Aanbeveling:

 • Rijksoverheid en belangenorganisaties: Zorg voor één plek waar partijen die VvE’s
  willen ondersteunen eenvoudige, betrouwbare informatie kunnen vinden.
 • Rijksoverheid en belangenorganisaties: Stimuleer de ontwikkeling van middelen
  gericht op VvE’s. Suggesties voor te ontwikkelen middelen zijn: financieringswijzers,
  standaardtools voor de ontwikkeling van business cases en procesbegeleiders.
 • Rijksoverheid en belangenorganisaties: ontwikkel een EPA gericht op VvE’s.
 • Rijksoverheid: stel subsidies direct beschikbaar (bijvoorbeeld: stort het geld in een
  depot). Bied ook subsidie bij de implementatie van één maatregel (in plaats van
  alleen subsidie indien er meerdere maatregelen worden genomen).
 • Rijksoverheid: Bied subsidies gericht op VvE beheerders om hen te stimuleren en te
  faciliteren in het nemen van hun rol bij het verduurzamen van VvE’s.

Meer informatie

 • De Duurzame VvE: Rapportage eerste fase. Auteurs: Geerte Paradies, Leonie Beekman,
  Merel Ooms, Nicole de Koning, Guus Mulder (TNO), Manuella van Baar (Hoom),
  Christiaan Brester (LENS), Remko Cremers (Alliander), Jeroen Schneijdenberg (VvE
  Metea) en John van Winden (vb&t vve diensten), februari 2017.
 • De Duurzame VVE: quick guide, augustus 2017.
VvE Helpdesk Advies nodig voor uw VvE?

Raadpleeg onze VvE Helpdesk, een praktische vraagbaak en sparringpartner die uitkomst biedt bij uw VvE vraagstukken.

Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.