Een certificaat voor uw VvE

Hoe weet u of uw VvE goed functioneert en waar hiervoor op gelet moet worden? Een certificaat is het antwoord! Bovendien geeft het een koper van een appartement meer zekerheid. Maar welke certificaten zijn er?

Gepubliceerd: 25 december 2020

Een huis kopen is voor velen één van de belangrijkste aankopen van hun leven. Kopers kiezen er dan ook vaak voor een bouwtechnische keuring uit te laten voeren. Bij een appartement is het weer een ander verhaal. Hierbij is het niet alleen belangrijk te kijken naar het appartement zelf, maar een koper doet er goed aan om ook te kijken naar de staat van het gehele gebouw en hoe de VvE functioneert. Een certificaat biedt dan houvast. En ook de VvE en de huidige eigenaren hebben hier wat aan; een certificaat zorgt er namelijk voor dat u als eigenaar zeker weet dat uw vereniging goed functioneert en er aandacht aan het gebouw wordt besteed. Bovendien werken veel certificaten met periodieke controles, waardoor de kwaliteit van de VvE permanent bewaakt wordt. Maar welke VvE-certificaten zijn er? We lichten er twee uit: het VvE OK Label en het VvE-certificaat.

VvE Ok Label

In de vorige editie van ons magazine spraken we met Piet van Herwijnen, bestuurder van de Stichting VVErtimago. Deze stichting heeft sinds een aantal jaar het VvE OK Label in het leven geroepen. Bij het VvE OK Label wordt er gekeken of de VvE een aantal belangrijke zaken op orde heeft. Om in aanmerking te komen voor de verkrijging van het VVE OK Label dient een VvE te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- Er dient een gedegen organisatie structuur te zijn in de vorm van een voorzitter/administrateur;
- De betreffende splitsingsakte die door een notaris is verleden dient ingeschreven te zijn in het daartoe bestemde register;
- De VvE dient te zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel;
- De VvE dient een bankrekening te hebben op naam van de VvE;
- Er dienen jaarlijks een jaarrekening, een begroting en notulen van de algemene ledenvergadering(en) te worden opgemaakt en vastgesteld en gearchiveerd te zijn;
- Er dient een gezamenlijke opstalverzekering met voldoende dekking (herbouwwaarde) met geldig taxatierapport(maximaal 6 jaar oud) aanwezig te zijn;
- Er dient een gezamenlijke w.a. huiseigenaren-verzekering aanwezig te zijn. De VvE dient een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) te hebben welke door de vergadering van eigenaars is aangenomen en in de begroting is verwerkt;
- Er dient minstens eenmaal per jaar vergaderd te worden;
- De VvE dient te beschikken over een afdoende reservefonds;
- Er dient sprake te zijn van periodieke betalingen door de betreffende eigenaren van de VvE.

Deze voorwaarden maken deel uit van het deelnamereglement van het VvE OK Label. In aanvulling hierop kunnen gemeenten bepaalde voorwaarden toevoegen, voor het toekennen het van VvE OK Label. Deze aanvullingen kunnen voor de gemeente eventueel een eis zijn om de VvE met subsidie te ondersteunen.

Het VvE OK Label is 12 maanden geldig en kan daarna telkens voor 12 maanden worden verlengd. Meer informatie over het VvE OK Label is te vinden op www.vvertimago.nl.

Het VvE-certificaat

Samen Kwaliteit Waarborgen (SKW) ontwikkelt en verstrekt certificaten voor de sectoren bouwen, wonen, zorg en lokale overheid. Hun VvE-certificaat draait om het bestuurlijk functioneren van de VvE en de kwaliteit van het appartementengebouw. De relatie tussen de kwaliteit van het gebouw, de onderhoudsplanning, de benodigde reserveringen, het dagelijks beheer van het pand en het bestuurlijk en organisatorisch functioneren van de VvE wordt hierbij als erg belangrijk gezien. Er wordt verder met name gelet op een deugdelijke administratie met dito meerjaren onderhoudsplanning en meerjarenonderhoudsbegroting, voldoende reserveringen voor het onderhoud aan het gebouw, een inzichtelijk jaarverslag met jaarrekening. Tevens zijn er verschillende eisen geformuleerd omtrent verzekeringen en servicecontracten voor de gezamenlijke installaties.

Toelatingsonderzoek

Het VvE-certificaat werkt met een toelatingsonderzoek. Dit onderzoek bestaat uit twee delen: een onderzoek naar het bestuurlijk functioneren van de VvE en tevens een onderzoek naar de bouwkundige kwaliteit van het appartementsgebouw. Naar aanleiding van het onderzoek wordt een rapportage opgesteld. In dit rapport staat vermeld welke punten de VvE nog moet verbeteren. Er wordt onderscheid gemaakt in zaken die aangepakt moeten worden voordat het certificaat verleend wordt, zaken die binnen 3 maanden nadat het certificaat verleend wordt en acties die plaats moeten vinden voor het eerste herhalingsonderzoek.
Bij het herhalingsonderzoek wordt gekeken of de VvE nog steeds aan de eisen voldoet en of de te nemen maatregelen ook daadwerkelijk (tijdig) zijn uitgevoerd door de VvE. Het VvE-certificaat werkt met twee typen herhalingsonderzoek: een jaarlijks onderzoek naar het bestuurlijk functioneren en een onderzoek naar de bouwkundige staat van het gebouw (eens in de drie jaar).

Meer informatie over het VvE-certificaat is te vinden op www.skw-certificatie.nl.

Appartement & Eigenaar is een samenwerking aangegaan met Stichting VVErtimago. Bij het Bestuurder-abonnement krijgt u als abonnee € 100,- korting op het VvE Ok Label en € 50,- korting bij de jaarlijkse verlenging van dit certificaat. Kijk opwww.appartementeneigenaar.nl/word-abonnee voor meer informatie.

VvE Helpdesk Advies nodig voor uw VvE?

Raadpleeg onze VvE Helpdesk, een praktische vraagbaak en sparringpartner die uitkomst biedt bij uw VvE vraagstukken.

Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wilt u meer dan 3 items lezen?

Lees direct verder tot en met 10 items per maand met een gratis Basis-profiel.

Gratis aanmelden
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.