Noodwet voor ledenvergadering en ALV in de maak - UPDATE - 28 september jl.

De Ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee VvE's de mogelijkheid krijgen een digitale ledenvergadering of ALV te houden. Dus ook wanneer de statuten hier niet in voorzien.

Gepubliceerd: 08 april 2020

Waarom is deze wet nodig?

De noodwet maakt het mogelijk om digitaal te vergaderen en besluiten te nemen. Door de corona-crisis is het voor VvE's onmogelijk om in vergadering samen te komen. Dit is een groot probleem voor veel VvE's omdat de besluitvorming buiten de vergadering vaak moeizaam verloopt. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld erg ingewikkeld de jaarrekening binnen de gestelde termijn vast te stellen.

Het voorstel voor deze noodwet houdt samengevat het volgende in:

Een ALV waarbij de leden geen toegang hebben tot een fysieke vergadering is geldig, op voorwaarde dat:
1. de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel voor de leden te volgen is;
2. de leden elektronisch vragen kunnen stellen die uiterlijk tijdens de vergadering voor alle leden inzichtelijk, worden beantwoord;
· Het bestuur mag bepalen dat de termijn waarbinnen de jaarlijkse ALV moet worden gehouden (6 maanden na einde boekjaar) met enkele maanden wordt verlengd;
· Doordat aan de noodwet terugwerkende kracht wordt verleend, zal de wet ook gelden voor alv’s die tijdens de corona-crisis in aangepaste vorm al gehouden zijn;
· De noodwet is tijdelijk, en beoogt de periode waarin de corona-maatregelen van kracht zijn, te bestrijken.

Wanneer treedt de wet in werking?

Nu de Ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel gaat dit voorstel door voor advies naar de Raad van State. Hierna moeten de Eerste en Tweede Kamer het wetsvoorstel nog goedkeuren.
Zodra het voorstel bij de Tweede Kamer wordt ingediend wordt de complete tekst van het wetsvoorstel openbaar gemaakt.

Laatste Update

28 september:
Noodwet verlengd tot 1 december 2020

Op 28 september jl. is de noodwet verlengd tot 1 december 2020. Dit houdt dus in dat VvE's tot die tijd digitaal kunnen vergaderen. In beginsel vervalt na 1 december a.s. de noodwet en mogen VvE's dus in prinicipe niet meer online vergaderen. Wel kan de noodwet een onbeperkt aantal keren met twee maanden verlengd worden.

21 april:
Spoedwet Justitie en Veiligheid aangenomen in Eerste Kamer

De wet van de ministers Dekker (voor Rechtsbescherming) en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en van staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) met nieuwe tijdelijke voorzieningen die nodig zijn vanwege de coronacrisis, is vandaag door de Eerste Kamer aanvaard. De wet treedt zo snel mogelijk in werking, waarschijnlijk al deze week.

De spoedwet vervalt op 1 september 2020. Omdat niet valt uit te sluiten dat de noodzaak voor de tijdelijke voorzieningen ook na deze datum nog blijft bestaan, is een mogelijkheid opgenomen om deze termijn telkens met twee maanden te verlengen. Voor enkele onderdelen geldt terugwerkende kracht tot en met 16 maart 2020.

Op verschillende terreinen kunnen tijdelijk elektronische middelen worden gebruikt, waar nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven. Dan gaat het bijvoorbeeld om beursvennootschappen en verenigingen die jaarlijks een algemene vergadering moeten houden. Door het coronavirus is het fysiek bijeenkomen onwenselijk.

Het bestuur van rechtspersonen kan straks bepalen om een algemene vergadering te houden die uitsluitend via livestream (audio of video) te volgen is. Ook kan het bestuur de termijn voor het houden van een algemene vergadering en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uitstellen.

De rechtspraak kan in meer gevallen elektronische communicatiemiddelen inzetten. Er wordt al gebruik gemaakt van videoverbindingen tijdens een mondelinge behandeling. Dit kan vaker worden toegepast zodat bijvoorbeeld een advocaat of een procespartij niet fysiek hoeft te verschijnen omdat met beeldbellen kan worden volstaan.

De aanpassingen gelden ook voor mensen die vanwege de corona-maatregelen niet in persoon bij de notaris kunnen verschijnen om een akte te ondertekenen, zoals een testament. Met behulp van audiovisuele communicatiemiddelen kan deze akte dan toch tot stand komen.

Verder wordt het mogelijk naast of in plaats van bloed, ook speeksel of slijm af te nemen van een verdachte, als het vermoeden bestaat dat deze drager is van een ernstige besmettelijke ziekte. Dit betekent dat verdachten kunnen worden getest op het corona-virus.

8 april spoedwetgeving-justitie-en-veiligheid-naar-tweede-kamer

In de memorie staat:
Afwijkingen voor verenigingen van eigenaars (artikel 24) Ook bij verenigingen van eigenaars (VvE) bestaan problemen met het houden van fysieke vergaderingen. Knelpunten bij VvE’s zijn onder meer het besluiten over onderhoud, het vaststellen van de jaarrekening en het vaststellen van de bijdrage aan het reservefonds. Daarom krijgen het bestuur dan wel de voorzitter de bevoegdheid om de wijze van vergaderen te wijzigen, vergelijkbaar als bij de Boek 2 BW-rechtspersonen. VvE’s zijn niet alleen gebonden aan de statuten, maar ook aan reglementen (zie artikel 111, onderdeel d, van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek), waarin bijvoorbeeld een termijn voor het houden van een vergadering wordt vermeld. Deze termijnen kunnen door het bestuur worden verlengd met ten hoogste zes maanden. In Nederland bestaat een grote verscheidenheid aan VvE’s; grote, kleine, professionele en niet-professionele. Met name grote en niet-professionele VvE’s hebben hun beheerstaken uitbesteed aan professionele beheersorganisaties.'

'Als gevolg van COVID-19 zullen veel 
beheersorganisaties en bestuurders opnieuw vergaderingen van eigenaars moeten organiseren en bijwonen. Doordat de organisatiegraad van een VvE door de aard van haar leden vaak minder strak georganiseerd is dan in het geval van een onderneming, kost het voorbereiden, uitschrijven en houden van vergaderingen het bestuur en/of de professionele beheerder relatief veel tijd. Hoewel het digitaal en/of per videoverbinding kunnen vergaderen zal zorgdragen voor een sterke verbetering van de continuïteit binnen VvE’s in Nederland, zal er een aanzienlijk aantal VvE’s (voornamelijk bestaande uit oudere eigenaars of in gevallen waarin zeer ingrijpende besluiten op de agenda staan) de voorkeur geven aan het houden van een ‘echte’ vergadering.'

VvE Helpdesk Advies nodig voor uw VvE?

Raadpleeg onze VvE Helpdesk, een praktische vraagbaak en sparringpartner die uitkomst biedt bij uw VvE vraagstukken.

Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wilt u meer dan 3 items lezen?

Lees direct verder tot en met 10 items per maand met een gratis Basis-profiel.

Gratis aanmelden
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.